Naklički toponimi

Babljača (Babnjača)

Beršine kuće

Bila (Podbila, Zabila, Ubilin)

Bilanovića Drače (Bilanovići su iz Duća)

Blatine

Bocinjiva (Bociknjiva)

Bovan

Bratsko (Podbije, Podbilje)

Brdine

Brdo (Na Brdu)

Brnistrovac

Crveni Kuk

Čarića Sad

Debela Glavica

Di padaju stine

Di se klanja Gospi

Donja Staza

Donja Vala

Dubina

Duga Gomela

Gaj

Gajine

Gavranići

Glavica

Golubinka

Gornja Glavica

Gornja Vala

Gornja Staza

Gradina

Grepčine (Grebčine, Grevčine)

Guvanci

Guvnina (Velića Guvnina)

Ispod Kruške (Kraj Kruške, Pod Kruškon)

Jankovića (Gankovice)

Ječića Ulica (Jerčića Ulica, Jelčića Ulica) (Ova zemlja pripadala je crkvi

       Gospe od sniga isto kao i Mejice,

       te se na nju davao dovodak 5:1

       (Dućanima), sve do agrara.)

Ježice

Komorjak

Kopačine

Kosa

Kotlarica

Kraj Kruške (Ispod Kruške, Pod kruškon)

Krč

Krive Meje

Kutlača

Kvašanj

Livada

Lisičina

Lišnjak

Ljut

Ljuto

Majčino (Na Majčinu)

Mala Kuta (Velika Kuta)

Mala Ljut

Mala Mlaka

Mala Vrata

Malo

Mandića Vala

Marića Njiva

Mejice

Mejine

Mirine

Mlič

 

 

Mosor

Mošnica (Mošnjica)

Na Brdu (Brdo)

Na Majčinu (Majčino)

Na Malun okuči

Na Velikun okuči

Na Vrj Drage (Velika Draga)

Nadmirine

Natkućun (Potkućun)

Niz Plešce (Plešce)

Njivica

Njivine (Vrh Njivina)

Oćur

Ovnušino

Ostrog

Paprenica (Sačivišće, Sočivišće)

Petrine

Pićuklin

Plešce (Niz Plešce)

Plužine

Pod Kruškon (Ispod Kruške, Kraj kruške)

Pod Smrdejcen (Smrdejac)

Podbila (Bila, Zabila)

Podbije (Podbilje, Bratsko)

Podorline

Podvornica (Vr’ Podvornice)

Potkućun (Natkućun)

Potorina

Pozaostrog (Zaostrog)

Poziralo

Prošića Mirine (Gornje selo – Škobaj)

Provoš

Rasovi

Sačivišće (Sočivišće, Paprenica)

Smrdejac (Pod Smrdejcen)

Somarina

Sridivica

Stočak

Stolitar

Stomarica (Stomorica)

Strane (U Stranan)

Strbin (Štrbin)

Studenac

Škanje

Troskotina

U Stranan (Strane)

Umac

Vala

Veli Lad

Velića Guvnina (Guvnina)

Velika Draga (Na vrj Drage)

Velika Kuta (Mala Kuta)

Velika Ljut

Velika Vrata

Vilanjski Vir

Vinine

Vodice

Vr’ Gaja

Vr’ Podvornice (Podvornica)

Vrh Njivina (Njivine)

Zabila (Bila, Podbila)

Zaostrog (Pozaostrog)

Zapotok

Zgon

Zvirinjak

Ždrilo

 

Scroll Up