VODA! Naklice su bogate vrelima. U Gornjem Selu: Stočak, Zvirinjak i Na Konalu. U Donjem Selu Studenac. U polju: Vodice, Blatine, Kroz Podbilje nikoliko vrila, Livada, Podvornica, Lišnjak. Selo je pilo vodu sa Zvirinjaka (Anti-čevići), sa Stočka (Paveškovići) i sa Studenca (donjosejani – Donje Naklice).

          1912. Studenac je najprije sagrađen (Petar Tijardović – Škobaj, 16.6.2013. sjeća se, da mu je pok. Mande Pivčević ž. Ante govorila kako je ona ka’ cura nosila vace i materijal kada se Studenac gradija. Ona je rođena 2.10.1894. + 18 godina = 1912, a I. Svjetski rat je počeo 1914. godine). Istočni zid vremenom potkopan, 1940-tih godina urušio se u potok (kamene face seljani su iznosili iz potoka i ugrađivali u kuće ili stavljali pod tak za bačve, a još i danas se može u Filipa Velića vidjeti željezni luk.

         1942.-44. s Konala se pokušala cijevima dovesti voda do na Stočak, da se pojača za Donje Selo. Gornjosejani nisu dopustili. Bilo je puno antagonizma?

         1945. (info – Talija – Ante Pirić) Voda na Brdu 7-8 metara sjeverno od rezervoara. Dovedena je sa Stočka gizanim cijevima koje su u ratu Nijemci donijeli i uskladištili u Jakićevoj konobi (Ante Jakovčića).

         1945. (info – Talija) Rezervar na Brdu (rezervoar) Nakličani dobrovoljnim radom napravili. Zanacija (Jakov Mrčela) bio meštar!

         1954. 25. rujna protekla voda na dvije špine i završen kanal otpadnih voda kroz Donje Selo. Jedna špina je usrid sela (pod murvom između kuća Tijardovića i Pivčevića), a druga špina na sredini između Bratske kuće (2012. to je pojata Marina Tijardovića) i turnja Vrkića (2012. to je kužina s kominom Ivana i Ante Vrkića). Kod ove zadnje špine napravljena je i kamenica za pojiti blago ili za prati robu, te je izrasla i topola.

          Kanal otpadnih voda od rezervara na Brdu napravljen je do ove zadnje špine (kanal i cijevi vode napravljeni radnim akcijama mještana). U kanal nije smjela kanalizacija, a kasnije su uz njega položene vodovodne cijevi (Gradski vodovod 1986.).

          Špina kod Vrkića, kasnije (oko 1970-tih) prebačena je prema istoku uz pojatu Tijardovića (ex – Bratska kuća), i kanal produžen do ispod kuća Nikole Tijardovića.

         1986./lipanj, Završena izgradnja vodovoda na Naklicama. U svibnju 1985. započeta je izgradnja I. etape Zapadnog ogranka vodovoda „Srednja Poljica“. Naklice, u I. etapi nisu planirane dobiti vodu, međutim, Nakličani se organizirali (inicijator Pave Antičević), radnim akcijama iskopali više od polovice kanala, u njega ubacili vodovodne cijevi koje su sami kupili. Vidjevši, organizator nastavio, te voda potekla u lipnju 1986.

Tugare, Dubrava, Srinjine, Gornje i Donje Sitno i ostala mjesta vodu će dobiti u drugom planskom razdoblju 1986. – 1990.

         1987. kroz ovu godinu, osobito kroz proliće i lito, voda je razvedena po kućama i po polju.

         2001. Nakličani bušotinama traže vodu. Za zalijevanje intrade, voda je skupa. Prvi u selu, Jozo Čorić doveo je privatnog obrtnika koji je rašljama ispitivao, pretpostavljao gdje ima vode, te svrdlima pokretanih kompresorom bušio po potrebi i do 40-50 metara. Investicija je dosta velika, ali se itekako isplati. Tako su vodu pronašli i koriste je: 2001-2002. uz Jozu Čorića, Jakiša, Duje i Dragan Antičević, Milodar Juginović, svi Paveškovići, Miroslav i Ante Velić, Marin Mrčela, Marin Tijardović, Ante Pirić p. Duje, Tonći Jakovčić…

Kroz kolovoz 2011. – potok: Vodoprivreda uređuje potok od Vodica, do pod Podvornicu.

Svom navedenom dužinom bager gusjeničar je ravnao potok. Bunari su se zasipali, sva stabla pilila i odnosila (što radnici koji su radili, što mještani), veća kamenja „utapala“. Uništena je flora i fauna potoka?

Do 1960-tih godina, potokom, zaobilazeći bunare, na tovarima se gonio gnjoj i intrada. Od Zapotoka moglo se doći do Blatina.

Oko 1962.-3. Zapotokom, gdje se potok prelazilo za u Dubinu (6-7 metara istočno od puta koji iz livade dolazi okomito prema potoku), Dušan Pivčević s još par dice, na desnoj strani potoka otkopali su mlinsko kolo s lopaticama koje je virilo iz zemlje. To upućuje da se tu, ili negdje uzvodno na potoku nalazila mlinica.

2.-19.12.2015. Kanal za odvod vode

Bagerom je iskopan kanal za odvod vode s igrališta na putu groblja. Dijagonalno je iskopan na platou ispred boćališta – sjeveroistok prema jugozapadu. Na sredini je iskopana rupa u kojoj je zabetoni-rana kanta za postolje stupa na kojemu bi konstantno visila zastava. Istočno od postolja stupa, uz postolje, postavljena je cijev za odvod oborinskih voda, a uz postolje na toj cijevi ugrađen je „T“ dio za eventualni neki priključak u budućnosti. Istočno, uz tu odvodnu cijev (Ø 11 cm), po cijeloj dužini kanala (od zidić iza – zapadno 1,5-2 m od ormarića struje za paljenje reflektora na boćalištu) paralelno jedna uz drugu postavljene su još dvije cijevi Ø 7,5 cm za neke eventualne potrebe u budućnosti. Sve te 3 cijevi završavaju oko 1 m van ograde – platoa jugozapadno ispred boćališta.

 

Podijeli:

Trenutno nema komentara.

Odgovori

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Molimo ispunite sva polja označena s *.

Scroll Up