NAKLIČKE OBITELJI (PREZIMENA) i IMENA

Nakličani, s još nekim selima, iseliše 1570., a nakon 1647. (ili, oko, iza, tih godina) uslijedilo je novo naseljavanje, ili povratak (vidi Naklički ljetopis – 1570.). Za naseljavanje, povratak, navode se datumi rođenja umrlih, više kao orijentir.

Sve nakličke obitelji od Pave Antičevića 1995./1996. dobili su dva popisa umrlih: 1700.-1840. te od 1840.-1995. Miljenko Vrkić od 1995. nadopunio je popis umrlih sve do danas. Popis od 1840.-1995.  razdijelio je u  dvije tablice, tako da su sada tri popisa, ili tri tablice (vidi niže), a u svim tablicama dodao je godine života, te od 1949., nadalje, uz godine, ubacio datume rođenja i datume smrti.

– tablici I.    od 1700. (1712.) do 1840.

– tablici II.   od 1840. do 1974. ukopani na Tugarima, te

– tablici III.  od 1974. do današnjih dana

U objašnjenju određenih umrlih, u zagradama je navedeno, na primjer (221-II.) što znači: redni broj (221) u tablici drugoj (II.) i tome slično… 

 

– Grgurinović 1630. – 1849. (1850.)

Bariša Grgurinović (5-I.) rođen 1630. najstarija je spomenuta osoba Grgurinović (i najstarija osoba uopće spominjana u popisu umrlih).  Njegovo ime, tako i potomci, više se ne spominju. Pleme Grgurinovića je veliko. Tako imamo: Petar (7-I.) rođen 1667., Ivan (21-I.) rođen 1669. (njima dvojici Bariša bi mogao biti otac, ali se ne spominje?), Matij (39-I.) rođen 1676., pa i Juraj (38-I.) rođen 1692. godine. U popisu umrlih spomenuta je 21 (dvadesetjedna) reproduktivna muška osoba. O veličini plemena još jedan podatak: Anton (Ante) Grgurinović oženio se Marom Grgurinović (15-II. i 22-II.).

Zadnja spomenuta osoba Grgurinović je Mate (22-II.) i Petruša udana Antićević (26-II.).

 

– Pavešković  1639. do danas (2013.) i dalje…

Marko Pavešković (3-I.) rođen 1639. najstarija je spomenuta osoba Pavešković. Marko ima sinove Juru (40-I.) i Ivana (79-I.). Jure ima Stipana (99-I.), a Ivan Jozipa (122-I.) i Petra (123-I.) itd…itd…

Imamo braću: Mijo (226-II.), Bože (273-II.) i Jakov (274-II.).

Mijo ima Ivana (12-III.), Ivan ima Antu (60-III.) i Radoslava (89-III.), Ante ima Željana…, a Radoslav Tonća (99-III.). Tonći ima Radoslava… i Zoranu udanu Miljak (muž došao na ženistvo)…

Bože ima Antu (318-II.), Petra (347-II.) i Andriju (37-III.), a Andrija Milana (98-III.), Božu, Nediljka i Zorana…

Jakov ima …

 

– Jakovičić  1648. – 1838.

Najstarija spomenuta osoba s prezimenom Jakovičić je Ivan (8-I.) rođen 1648. godine, dok se zadnja Jakovičić osoba spominje Ivanica (238-I.), rođena i umrla 1838. godine. Slijedi postupna promjena u

– Jakovčić  1795. do danas (2013.) i dalje…

Toma (6-II.) je najstarije spomenuta osoba s prezimenom Jakovčić {Kate (5-II.) je rođena Velić}. Rođeni u ovome prijelaznom vremenu (1795.-1838.) s prezimenom Jakovičić su: Mande (137-I.), Marko (140-I.), Ivanica (141-I.), Lucija (148-I.), Antica (150-I.), Jakovica (162-I.), Andrija (174-I.), Luka (184-I.), Ivanica (198-I.), Bartul (205-I.), Ivanica (211-I.), Don Petar (226-I.) i Ivan (236-I.), dok su s prezimenom Jakovčić: Marta (1-II.), Ante (31-II.), Ivka (35-II.), Luka (40-II.), Šime (42-II.), Matija (44-II.), Stipe (53-II.) i Perina (55-II.).

 

– Mrčelić  1654. – 1830.

Jure (39-I.) najstarije (i najstarija – živio je 100 godina) je spomenuta osoba Mrčelić. Zadnja spomenuta osoba Mrčelić je Ivanica (208-I.) Rođenih Mrčelića spominje se ukupno 9 (devet): 4 muškarca, 3 žena i 2 djece, te deseta osoba – Kate Antićević ž. Martina r. Mrčela (188-I.) kao majka (s Martinom) šestero djece još 3 puta Mečela i 3 puta Mrčelić.

– Mrčela  1766. do danas (2013.) i dalje…

Ako zanemarimo Katu Antićević ž. Martina rođenu 1732. Mrčela ili Mrčelić, najstarije spomenuti Mrčela je Grgo (12-II.) rođen 1766, zatim Don Mate 1783. (227-I.), Jakov 1802. (225-I.), Luka 1823. (78-II.), Ivan 1830. (37-II.), itd… itd…

 

– Bile  1665. – 1833. (1863.)

Kate Bile žena Jurja (15-I.) rođena 1665. najstarija  je osoba koja se spominje s prezimenom Bile. Jedini Juraj Bile sin Matija i Ane (50-I.), koji se u umrlima spominje, vjerojatno je mlađi unuk Jurja – muža Katina, koji se više ne spominje, niti mu se potomci spominju. Stariji brat Jurja – koji se spominje kao Frane i kao Vrane (125-I.) sa ženom Lucijom (187-I.) spominjanom i kao Lucom, imali su šestero djece. Od njih, četvero umiru kao djeca (peta je Mande 177-I.), a Ivan (197-I.) ima Ivanicu (19-II.) i Šimu. Zadnja osoba s prezimenom Bile je Mande žena Petra (229-I.), a Šima (41-II.) je rođena Bile, i udana za Stipana Beovića iz Gata (39-II.) koji je došao na ženistvo.

 

– Antićević  1666. – 1933.

Najstarija osoba rođena Antićević, spomije se Anton 1666.+1737. (20-I.),  a najzadnja, Zorka Antićević kćer Ivana i Marije r. Mandić 1904.+1933. (221-II.). Slijedi promjena u

– Antičević  1838. (1820.) do danas (2013.) i dalje…

Kod Ivanice Jakovičić, kćeri Ivana i Ivanice r. Antičević (238-I.), prvi put se spominje prezime Antičević, a kao majka Ivanice Jakovičić koja je rođena i umrla 1838. Ako je Ivanica rodila s 18. godina, onda se za prezime Antičević može kazati da je upisano 1820. godine, ili još ranije? Iza toga, drugi put se prezime Antičević spominje kod Matije Antičević, k. Jakova i Ivanice r. Glavinović 1858.+1940. godine (242-II.).

 

– Pirić  1678. do danas (2013.), i dalje…

Najstarija spomenuta osoba Pirić je Kate žena Petra (25-I.) rođena 1678., a muškarac (koji su nositelji prezimena) je Toma (35.-I.) rođen 1682. Kod umrlih, ne spominje se Katin muž Petar, niti Tomina žena. Imamo Mijata (55-I.) rođena 1684 i ženu Ana (47-I.) rođena 1696., te Petra (51-I.) rođena 1700. i njegova žena Ana (82-I.) rođena  1709. godine, itd… itd…

 

– Pivčević 1826. (1809.) – do danas (2017.) i dalje

Jure Pivčević (74-II.) rođen 1826. najstarija je spomenuta osobe Pivčević (prema popisu Joze-Bepa Novakovića, rođen je 1809.godine). Dolazi iz Gata na ženistvo u Mrčele (nema podataka o potomstvu), ženi se II. put s Matijom Pirić kćeri Frane (umire u 40.-oj godini) i ima 3 kćeri. III. žena Jurina je Tomica, kćer Jakova Mandića iz Zakučca koja umire pri porodu Lucije, a Lucija umire 3 dana poslije.

IV. Jurina žena Kate 23.11.1824. – 28.9.1897. (nema je na popisu umrlih) kćer je Petra Novakovića iz Čažina Doca. Djeca: Ante-Anton(121-II.), Ivan (240-II.), Petar (245-II.) i Matija koje nema na popisu umrlih, a umire u 15.-oj godini.

Ante-Anton (121-II.) s I. ženom Jurkom 21.4.1855. – 16.7.1886. (nema je na popisu umrlih) ima četvero djece – kćer Luce (nema je na popisu umrlih) udaje se za Tomu Novakovića (287-II.), troje muške djece umire: Jozip (nema ga na popisu umrlih r. 1879.) te Jure (62-II.) i Marko (72-II.).

Ante-Anton (121-II.) s II. ženom Matijom (248-II.) ima Dušana (337-II.), Ladislava (218-II.), sedmero djece umire, dok se kćer Agneza-Anica (7-III.) udaje za Filipa Velića (349-II.) koji imaju Jakova… itd.

Dušanu (337-II.) sa ženom Stanom-Anušom (25-III.) troje djece umire, sin Ante (59-III.) sa Slavicom (95-III.) ima Vesnu udanu u Staniće, Mariju udanu u Srinjine, te Dušana koji s Jadrankom imaju Antu i Ivana, oba oženjena s djecom, i Juliju. Drugi sin Dušanov (337-II.), Marin (125a-III.) u Splitu sa ženom Nadom ima Višnju i Jagodu…

Ladislav (218-II.) sa ženom Milom (296-II.) ima osmero djece, četvero rano umire. Kćer Tomica (49-III.) udana je za Juru Velića (340-II.), a Ljubica (322-II.) za Jozu Paveškovića (42-III.). Sin Drago (47-III.) oženjen na Hvaru, Miljenko (32-III.) s Marijom-Maricom (73-III.) ima Ratka i Dragana koji ima Ladislava, Maricu i Draganu s obiteljima…

Ivan (240-II.) s Ivkom (191-II.) ima četvero djece. Jedan sin umire u četvrtoj godini (nema ga na popisu umrlih), kćeri, jedna udana na Ugljane, druga na Ume. Sin Ante (309-II.) sa ženom Mandom (330-II.) ima devetero djece. Sin sa sedam godina umire (nema ga na popisu umrlih), kćer (236-II) također mlada umire, Marin (260-II.) i Ivan (261-II.) ginu 1943. Ivka-Kate (76-III.) udaje se za Antu Jakovčića (355-II.), Marija-Ivka (128-III.) za Jerka Pirića (84-III.), Anka za Blaževića na Stobreč. Kruno (126-III.) u Zadru oženjen nema potomaka. Davor-Stipe (118-III.) ima sina Antu koji ima Stipu i Franu, kćeri Mirandu, Silvanu i Mariju s obiteljima…

Petar (245-II.) s Ivanicom (237-II.) ima 12 (dvanaest) djece. Četvero djece umire (dvoje nema na popisu umrlih) te Jakov (75-II.) i Milica (89-II.). Četiri kćeri udaju se: Matija u Zadar, Marija za Luku Novakovića u Čažin Dolac, Mande za Stipu Kružu u Srinjine i Ivanica za Petra Rendića u Supetar.

Petrov (245-II.) sin Andrija odlazi u Argentinu-Čile.

Petrov (245-II.) sin Jure odselio je u Split

Petrov (245-II.) sin Pavao odselio je na Priko-Omiš

Petrov (245-II.) sin Ivan (15-II.) s Filipom-Pile (329-II.) ima 10 (deset) djece.

Prvi sin umire (nema ga na popisu umrlih), Vjekoslav (253-II.) gine u ratu, mladi umiru Mrija (206-II.) i Milenko (215-II.), kćeri se udaju: Ivka za Kružičevića u Zvečanje, Marija za Ivana Pirića (124-III.), Nediljka (103-III.) za Jozu Čorića i Nevenka za Brničevića u Zagreb. Miljenko (59-III.) seli u Njemačku i Duće, a Marin (85-III.) s Milicom (96-III.) ima Nadu udanu za Šaškora u Čišla, Mirjanu udanu za Mušu u Srinjine, Mariju udanu za Doljanina u Split, Damira koji je odselio u Njemačku, kao i Pere koji se vratio, Zdravko je otišao u Split, Ivo (77-III.) ima Ivu, Antu, Marina i Ivana.

 

– Beović  1830. – 1863.

Stipan Beović (39.II.) iz Gata je došao na ženistvo Šimi Bile (41-II.) – vidi Bile. Prva je rođena Luce 1831. a drugo dijete je Jure (21-II.) koji je umra u 7. godini. Šima je najzadnja nosila prezime Beović. Šimina kćer Luce (90-II.) udana je za Josipa Tokića (137-II.) koji je došao na ženistvo.

Dakle: Beović dolazi na ženistvo Bile, a Tokić na ženistvo Beovića.   

 

– Tijardović 1833. do danas (2013.), i dalje…

Tijardovići su došli iz Dojeg Doca. Najstarija osoba s prezimenom Tijardović spominje se Antica žena Ivana rođena Jakovčić 1802. godine (30-II.). Ivan, muž Antice, ne spominje se među umrlima, već kao otac sina im Stipana (233-I.) koji je rođen i umra 1834. godine.

Antica rođena Pavlić (86-II.) 1839. i njezin muž Petar (ni on se ne spominje među umrlima) imali su Katu (276-II.), Matu (241-II.) i Stipu (295-II.) koji su najstarije spomenuti Tijardovići. Još je tu Kate (150-II.), Luce (277-II.), Antica (238-II.), pa Miro (128-II.), Stjepan (275-II.), itd… itd…

 

– Novaković 1836. – 1996.

Na ženistvo Antice Pavešković (20.5.1809.-4.8.1876. kćer Jurja Paveškovića pok Stipana), iz Čažina Doca 1836. došao je Matij-Mate Novaković (20.9.1805.-30.11.1875.) sin Bože i Mande rođene Mandić (podaci od Joze-Bepa Novakovića na stranici 31. Popisa svih obitelji u Tugarima, i nema ih na popisu umrlih). Mate i Antica imaju blizance Stipana (147-II.) i Jakova (180-II.). Jakov ima Jerka (293-II.), a Jerko ima Matu (13-III.) koji nema potomstvo, te još dice Ivanicu (43-III.) udanu za Antu Velića (44-III.) i Lucu udanu za Ivana Čorića u Č.D., oca Jozina – Nasljednik je Jozo Čorić, koji od 1942. povremeno, a za stalno 5.7.1954. dolazi na Naklice.

Potomci Stipana preselili su na Priko, te i danas (2013.) obrađuju vrtove na Naklicama. Zadnja osoba Novaković koja je do 1996. godine živila na Naklicama je Roža (55-III.)

– Aničić  1838. !

Mater s dva sina Aničić živila je na Naklicama (vidi Naklički ljetopis 1838. križ na Glavici). Sinovi umrli u zatvoru. Nitko od Aničića ne spominje se u popisu umrlih?

 

– Vrkić  1856. do danas (2013.) i dalje…

S Novih Sela na Naklice je 1856. godine došao Marko (114-II.) sin Mate i Jerke rođene Pleić. U Jakovčića je služio 9 (devet) godina. U odlasku, sa Smrdejca ga pozvaše i posvojiše Toma (46-II.) i Perina Pirić (55-II.). S prvom ženom Anticom (oženjeni 1866.) rođenom Antićević (49-II. krivo upisana Antićević umjesto Vrkić) ima 4 (četvero) djece (dvoje djece umrlo i nema ih na ovim popisima umrlih), Matija udana za Petrićevića na Orebić, a Ivanica za Mušu u Srinjine). S drugom ženom Ivanicom (200-II.) ima 10 (desetero) djece. Šestero (6) umrlo mlado, a pokoljenja Joze (313-II.), Ivana (321-II.), Jerka (306-II.) i Tome (23-III.) neki odseliše, a većina živi na Naklicama, itd…itd…

 

– Tokić  1860. (?) do danas (2013.), i dalje…

Josip Tokić (137-II.) dolazi na ženistvo Lucije-Luce Beović (90-II.) s kojom ima troje djece. Jedino Stipan (247-II.) ima potomstvo: dvoje djece umire u prvoj godini, Ruža-Roža (29-III.) udaje se za Mrčelu, a Marko (331-II.) ima Lucu, Malenu i Antu (Stipu) koji ima Ivanu i Marka…

 

– Apić  1860. (?) do danas (2013.), i dalje…

Ante Apić 1839.+1904. (118-II.), iz Bitelića došao otprilike 1860. (pretpostavimo u svojoj 21. godini), oženio se s Katom rođenom Bilić (Bilića nema na Naklicama), i prvo dijete, Luka, rođen je 1870. (161-II.) koji ima 3 kćeri i Juru. Jure ima Katicu (92-III.) i Dušana (104.III.) itd… itd…

 

– Velić  1869.   do danas (2017.) i dalje…

Jure Velić, sin Petra i Lucije rođene Jurišić, rođen 1845. (219-II.) iz Truša dolazi na ženistvo, oženivši 1869. Ivku Jakovčić pok. Luke rođenu 1847. (165-II.). Imaju sedmero djece: Marko (288-II.), Ante (1878+28.8.1896. nema ga u popisu umrlih, grom ga ubio dok je zvonio na neveru u sv. Ante), Ivan (179-II.), Duje (350-II.), Filip (349-II.), Mate muž Rožin (356-II.) kojega nema u popisu umrlih kao ni Kreše, koji je u Ostrogu pao niz plaze u potok.

Marko (288-II.) sa ženom Marijom (310-II.) ima Juru (340-II.), Antu (44-III.), Tomu (91-III.) i još 6-ero rano umrle djece.  Jure ima Tomislava, Tomislav Juru, on Tomija… itd. Jolandu i Mariju (obje udane).

Ante (44-III.) ima Milenka koji ima Šteficu (udana) i Tonija koji ima troje djece, Antu – ovaj Milana a on 5-ero djece …, te Dijanu i Ivanu (obje udane) i Miroslava koji ima Antu s troje djece i Anitu (udana).

Toma (91-III.) je živio u Americi, nema djece, vratio se na rodnu grudu.

Ivanu (179-II.) troje djece umire a Marija (243-II.) se udaje za Antu Jakovčića (355-II.)

Dujin (350-II.) jedan sin bolestan, dva poginula 1943.

Filip (349-II.) se dva puta ženi. S Anicom ima Jakova, Jakov ima Filipa i Tonća, te Anu udanu u Srinjine.

Mati i Roži (356-II.) sin (262-II.) pogiba 1943. a kći Milica (96-III.) ima potomke s Marinkom Pivčevićem.

 

Almić  1879. – 2010.

Najstarija osoba Almić – je Ante 1843.+1918. (174-II), vanbračno rođen, s Novih Sela na Naklice je došao 1879. oženivši Anticu Mrčela pok. Luke (190-II.). Njegov sin Filip imao je 4 sina: Mate – živio u Zagrebu, tamo i pokopan, nije imao djecu. Marin – živio u Omišu, tamo i pokopan, sin Milan povremeno dolazi, ima vikend-kućicu na Bociknjivi. Milan – imao pet kćeri, a žena mu Mira (93-III.) zadnja je osoba Almić koja je živila na Naklicama. Branko, četvrti Filipov sin, 1960. otputovao je u Kanadu. Na Provošu je 1993. sagradio kuću. Na Naklicama je umro (82-III.) i pokopan nepuna 2 mjeseca nakon žene mu Nediljke (81-III.). Brankovi sinovi Dennis i Jimmy ljeti dolaze na odmor na Naklice.

 

– Jurišić  1890. do danas (2017.)  

Prva spomenuta osoba Jurišić je Ivan (272-II.) rođen 1890. sin Ante i Oršule (kojih nema na popisu umrlih), a koji uz Ivana imaju dvije kćeri Filipu (82-II.) i Filu (193-II.) te Stipu (1-III.) kojem je I. žena Nada (326-II.), a druga žena Danica (122-III.), živjeli u Splitu, s kojom ima sina Nevena, a on četvoro djece.

Gore spomenuti Ivan (272-II.) [brat Stipin (1-III.)] oženjen je s Olgom (354-II.) kojima jedno dijete umire (176-II.), sin Miroslav-Miće (357-II.) u Splitu ima kćer, a Miljenko (83-III.) s Ljubicom ima kćer udanu u Gata i sina Denisa u Njemačkoj.

 

– Čorić  1954. do danas (vidi – Novaković 1836. – 1996.)

Jozo Čorić posvojenik je Mate Novakovića (brata Jozine majke). Povremeno iz Čažina Doca na Naklice dolazi tijekom II. svjetskog rata, a za stalno 5.7.1954. Ženi se s Nedom (Nediljkom 103-III) r. Pivčević p. Ivana. Imaju Kažu (Kažimira), Tihu (Tihomira) i dvije sestre (obje udane). Svi imaju potomke…

      

– Juginović  1970.  do danas (2016.), i dalje…

Milodar (Mido) Juginović (125-III.) doselio s Dubrave (Dubrove) 1970. oženivši Maru (Mariju) Antičević pok. Mije. Imju troje djece, Milivoja koji ima Anu, Antu koji ima Marina, Miju i Matea, te Mirelu koja ima Danijela, Borna i Veroniku.

 

(Sva prezimena još nisu završena, niz novopridošlih)

 • Hrvoje Bilić    (povremeno, vikend – Zagreb)
 • Ante Bubalo                   (Omiš)
 • Rose Crnković                 (Omiš)
 • Jozo Čorić i Kažimir
 • Nedjeljko Čurić i Goran
 • Pave Goreta
 • Jozo-Jopi Kuvačić (Split)
 • Siniša (Cinki) Milina
 • Zorana??? Miljak
 • Davor Mihaljević
 • Drago Smoljanović (povremeno, vikend-Split)
 • Silvana Smoljo
 • Dalibor Tolj (povremeno, vikend-Split)
 • Karlo Zečić
 • Dušanka Božić rođ. Pavešković
 • Vesnica     Fistanić rođ. Velić  (Split)
 • Dragana rođ. Pivčević
 • Barbara Radić
 • Sestra Ljubice Jurišić – sudac u Livadi (Split), Ivka
 • Ruže i sin na Krču
 • Vikendica I. ispod Ruže i sina – Roje
 • Vikendica II. ispod Ruže i sina

 

NAKLIČKA IMENA 1700.-1840.

Ana 1692.;  Andrija 1752.;  Anka 1721.;  Ante 1763.;  Antica 1771.;    Anton 1666.;

Bare 1735.;  Bariša 1630.;  Bartul 1827.;

Dora 1722.;  Dore 1696.;  Dujam 1699.;

Đovana 1799.;

Frane 1722.; Filipa 1891.; File 1902.;

Grgo  1800.;

Ivan 1648.;  Ivanica 1791.;  Ivanka 1780.; Ivka 1798.;

Jakov 1686.; Jakovica 1800.; Jelina 1750.;  Jerka 1696.; Josip 1760.;

Jozip 1731.;  Juraj 1692.;  Jure 1654.;

Kate 1665.;

Luce 1712.;  Lucija 1666.;  Luka 1676.;

Mande 1655.; Manduša 1732.;  Mare 1666.;  Marko 1639.;  Marta 1712.;

Martin 1732.;  Mate 1793.;  Matij 1655.;  Matija 1773.;  Matuša 1807.;

Mihovil 1721.;  Mijat 1684.;  Mijo 1779.;  Mijovil 1786.;  Mijovio 1776.;

Nikola 1735.;

Pavao 1745.;  Petar 1667.;  Petruša 1802.;

Semjan 1080.; Stipan 1729.;  Stipe 1741.;

Šima 1729.;  Šimun 1750.;

Toma 1682.;  Tomica 1768.;

Vicko 1722.;  Vrane 1726.;

 

 

Podijeli:

Trenutno nema komentara.

Odgovori

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Molimo ispunite sva polja označena s *.

Scroll Up