crkva sv ante naklice

17.1. Naklice, Sv. Ante Opat (sv. Antun pustinjak),

13. 6. Naklice, Sv. Ante Padovanski

Na Naklicama je sagrađena crkva sv. Antuna Opata u drugoj polovici VII. stoljeća!

(slijedeći podaci prepisani su iz „Prijavnica za financiranje programa javnih potreba u kulturi RH za 2004. godinu“, koja je u Zagreb poslana preporučeno 15. 9. 2003. godine):

Nadležan: Konzervatorski odjel – Split

Pravni status zaštite: RST – 1117

Sažeti opis spomenika: Crkva sv. Ante u Naklicama je ranosrednjo-vjekovna građevina iz druge pol. 7. st. (istakao M. Vrkić) pripada rijetkom građ. slogu bez apside, sa gljivastim svodom. Južna vrata crkve zazidana su u 12. st.

Podaci o stanju spomenika: Crkva je u konstruktivnom smislu dobra, ali je oštećena brojnim pregradnjama i akcijama. Završena je dokumentacija, obnovljen krov i izvršena istraživanja unutar crkve.

Mišljenje nadležnog konzervatorskog odjela: Crkvica sv. Ante je izuzetno važan spomenik ranog srednjeg vijeka, povezan izravno na osnutak crkvene hijerarhije nakon pada Salone.

         Crkvica je također spomenuta u Supetarskom kartularu.

         Neophodno je nastaviti istraživanja i provesti konzervaciju unutrašnjosti.

U potpisu: Don Božo Ćubelić, župnik

                          Mr. sci Radoslav Bužančić

         Crkva sv. Ante pustinjaka, Opata, u kojoj se slavi i sv. Ante Padovanski sagrađena je u II. polovici VII. stoljeća, spominje se u Supetarskom kartularu  (1080. godine) kao i 1711. u izvješću vizitacije nadbiskupa Cupillija.

Obnovljena je 1994. godine za župnikovanja don Ante Antunovića. Skinut je stari oltar koji je u donjem dijelu bio od istočnoga zida odmaknut 60-70 centimetara, a na tome od zida odmaknutom drvenom oltaru naslonjen je uza istočni zid 2,5-3 metra visok oltar u kojemu se u sredini nalazio kip sv. Ante Padovanskog. Okolo oltara a kroz prostor između zida i oltara („tunel“) vjernici su moleći lizli na koljenima, najmanje 3 kruga. Da svećenik bude okrenut prema vjernicima od zida je znatno odmaknut, napravljen novi oltar.

Crkva je za župnika don Bože Ćubelića izvana obnovljena 2002. a iznutra 2003. godine, kada je pronađeno više dokaza o njenoj starosti. Zidovi crkve bili su ravnomjerno ožbukani, bačvasti svod potkovičastog presjeka obojen bojom nebeskog plavetnila s „posutim“ žutim zvijezdama koje su odavale noćni ugođaj vedrine. Skinuta je žbuka, i „otvorilo“ se:

 • Krov je gljivastog oblika! Početak krova, prema vani izmaknut je 10-tak centimetara od unutarnjeg ruba zida.
 • Pri vrhu, a blizu kraja istočne strane sjevernoga zida, oko 1,5-2 m² ostavljena je da se vidi stara, izvorna žbuka.
 • U uglovima gdje se spaja istočni sa sjevernim, i s južnim zidom, pronađene su niske klupice.
 • S vanjske strane južnoga zida crkvice vide se zazidana vrata. Otklonom žbuke s unutrašnje strane, uočeno je da su vrata zazidana samo do polovice debljine nosivoga zida. Na ožbukanom dijelu zazidanih vrata sačuvan je crvenom bojom oslikan križ unutar kruga.
 • Na južnom zidu, iznutra, između ruba zazidanih vrata i prozora crkve, u kockastom udubljenju do polovice debljine zida, „ukazalo“ se konusno plitko udubljenje u kamenu koje završava otvorom Ø oko 4 cm (oblik plitkoga lijevka). dlagalište iskorištenoga svetog ulja.

Crkva sv. Antuna Opata zaštićena je kao spomenik kulture, kat. čest. zgr. 391 (zk. ul. 409), k. o. Tugare, Rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu broj: 17/7-83 od 9. prosinca 1983. godine i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu pod registarskim brojem 1117, ima svojstvo kulturnog dobra.

 

U niže navedenome Rješenju Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, 27. svibnja 2014.

Klasa:UP/I-612-08/14-06/0131,

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-14-1

između ostaloga još je zapisano na slijedećem presliku:

Na internetu Ministarstva kulture: “Crkva sv. Antuna Opata u poljičkom selu Naklice može se datirati u 15. st….” Ovaj internetski zapis postavljen je prije 23. travnja 2014. godina kada je Stručno povjerenstvo utvrđivalo svojstva kulturnog dobra nakon obnove 2003. godine (gore nabrojeno).

Zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Opis dobra

Crkva sv. Antuna Opata u poljičkom selu Naklice može se datirati u 15. st. Po tradiciji je posvećena sv. Mariji. Pravilno orijentirana jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta bez istaknute apside zidana je masivnim kamenim kvaderima i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča. Jednostavno oblikovano glavno pročelje nadvisuje zvonik na preslicu sa zidanim lukom koji je pokriven krovićem od kamenih ploča. Ulazna su vrata flankirana malim kvadratičnim prozorima. Crkva je presvedena bačvastim svodom, a svetište je smješteno u plitkoj apsidi u debljini istočnog zida. Na kamenim konzolama uz pročelni zid podignuto je pjevalište.

 

Svete mise slušale su se na Tugarima, i u Omišu (najčešće u Fratara).

Don Ante Gojo od 1958. uvodi sv. mise na Naklicama – ujutro, druge nedjelje u mjesecu. Don Jozo Marendić umjesto ujutro, slavi sv. mise poslije podne (informacija Joze Čorića).

?- ?. 1991.? sv. misa svake je nedjelje na Naklicama Provjeriti kada je biskup odobrio slavljenje sv. Mise svake nedjelje na Naklicama, koje je vodio don Ante Antunović.

28.8.1896. Grom ubio Antu Velića sina Jure (18 godina) i Matu Apića sina Ante (19 godina). Oni su u crkvi sv. Ante zvonili na neveru. S njima je bio i Duje (brat usmrćenoga Ante Velića). Dok su zvonili, grom je pukao u zvonik crkve. Crkva je malo oštećena, njih dvojica su na mjestu ubijeni, dok je Duje bio onesviješten, a ostao živ.

          (podaci uzeti iz „Poljica“ lista poljičkog dekanata br. 12 iz 1987. g.) 

16.01.1963. Umrla Danica (Ivanica) Almić (mater Milana, Marina i Branka).

Na Sv. Antu (17.1.) poslijepodne napadao silni snig s vijavicon, te je prvi put sprovod obavljen u crkvi Sv. Ante, a za ukopat’, autom su je odveli na Tugare. Inače, te 1963. bili su strašni ledi, zima.

24. i 26.3.2015. U crkvi Sv. Ante obnovljen – pojačan razglas. Stavljena je i „truba“ pod strehu ostave iza crkve. Omogućeno je da svećenik nosi „bubu“ i tako ga se čuje u mrtvačnici kao i molitva kod procesije. Meštar koji je postavljao razglas, s mikrofonom je otišao skoro do groblja – i izvrsno ga se čulo, nije bilo prekida zaradi udaljenosti.

15.11. 2016. Dječji crkveni zbor osnovala je Nikolina Pavešković. U zboru pjeva 15?? djece:

??. ??. 2017. Kupljena je nova klavijatura

 

SPISAK OBITELJI ZA OBAVLJANJE REMETARIJE NA NAKLICAMA

 1. ANTIČEVIĆ DRAGAN
 2. TIJARDOVIĆ IVAN
 3. ANTIČEVIĆ NEDE (Ivica)
 4. PAVEŠKOVIĆ ZORAN
 5. APIĆ MILENA (Jure)
 6. TOKIĆ STIPE
 7. VELIĆ MILENKO
 8. TIJARDOVIĆ NIKŠA
 9. VRKIĆ TOME
 10. JUGINOVIĆ ANTE
 11. TIJARDOVIĆ MARKO
 12. PIVČEVIĆ DRAGAN
 13. PAVEŠKOVIĆ JORDAN
 14. PAVEŠKOVIĆ IVO Jakova
 15. VRKIĆ MILJENKO
 16. VRKIĆ ANTE
 17. PAVEŠKOVIĆ BOŽIDAR
 18. PAVEŠKOVIĆ RADE
 19. MRČELA MARIN
 20. MRČELA ANTE
 21. MRČELA STIPE
 22. VELIĆ ANTE
 23. VELIĆ MIROSLAV
 24. VELIĆ JURE
 25. VELIĆ FILIP
 26. PAVEŠKOVIĆ MATE
 27. ANTIČEVIĆ JAKIŠA
 28. ANTIČEVIĆ MATIJA (Marijo)
 29. JUGINOVIĆ MARE (Milivoj)
 30. PIRIĆ ANTE pok. Ivana
 31. VRKIĆ KATE
 32. ČORIĆ JOSIP (Kažimir)
 33. TIJARDOVIĆ MARIN
 34. JAKOVČIĆ MARIJO
 35. MRČELA ŽELJKO
 36. JAKOVČIĆ MARIN (Ivan)
 37. PIVČEVIĆ VIDA
 38. PIVČEVIĆ DUŠAN
 39. PIVČEVIĆ ANTE pok. Stipe
 40. JURIŠIĆ LJUBICA
 41. ČORIĆ TIHO
 42. PIRIĆ ANTE pok. Duje
 43. ČURIĆ ZDRAVKA (Goran)
 44. PAVEŠKOVIĆ ANDRIJA
 45. MILJAK DENIS
 46. PIVČEVIĆ ANTE Dušana
 47. GORETA PAVE

PREDAJA DUŽNOSTI REMETE OBAVLJA SE SVAKE NEDJELJE IZA SV. MISE, TADA REMETA PREDAJE KLJUČE IDUĆEM REMETI.

OBVEZA REMETE JE UREDNO ODRŽAVANJE CRKVE I POMOĆ PRI OBREDIMA.

MOGUĆA JE ZAMJENA REDOSLIJEDA, DOGOVOROM ZAINTERESIRANIH.

Podijeli:

Trenutno nema komentara.

Odgovori

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Molimo ispunite sva polja označena s *.

Scroll Up