Balote – kronološki prikaz igara

Kronološki prikaz „događanja“ balota:

 • 1980-tih dobiven je vol.
 • 12. 8.1984. „Poljičko zborovanje ’84“ u Gatima:
 • 1995. u kolovozu, dobiven je vol.
 • 2002. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 2003. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 2004. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 2005. Osvajači su:
 • 2006. Nije se igralo!
 • 2007. Osvajači su:
 • 27. 8.2008. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 8. 7.2009. Finale, Turnir balotaša Naklica – parovi
 • 28. 8.2009. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 31. 7.2010. Finale, Turnir balotaša Naklica – parovi
 • 13. 8.2010. Finale, I. Tradicionalni damski turnir u balotan – parovi
 • 14. 8.2011. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci 
 • 27. 8.2011. Finale, Turnir balotaša Naklica – dica (ženske i muški)
 • 9. 9.2011. Finale, II. Tradicionalni damski turnir u balotan – parovi
 • 28. 7.2012. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 17. 8.2012. Finale, III. Tradicionalni damski turnir u balotan – parovi
 • 7. 9.2012. Finale, Turnir balotaša Naklica – dica (ženske i muški)
 • 6.10.2012. Šoltanke – balotašice u ogledu s Nakličkim  2 : 0
 • 23. 4.2013. Nakličani najbolji na balotama u Jesenicama
 • 8. 6.2013. Nakličani osvojili turnir balotaša kod APE u Žrnovnici
 • 10. 7.2013. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 30. 8.2013. Finale, IV. Tradicionalni damski turnir u balotan – parovi
 • 26. 7.2014. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 10. 8.2014. Finale, V. Tradicionalni damski turnir u balotan – parovi
 • 30. 8.2014. Finale, Turnir balotaša Naklica – dica (ženske i muški)
 • 4.10.2014. Šoltanke – balotašice u ogledu s Nakličkim  0 : 2
 • 27. 6.2015. Finale, Turnir nakličkih bračnih parova
 • 18. 7.2015. Finale, Turnir balotaša Naklica – parovi
 • 7.8.2015.Finale, VI. Tradicionalni damski turnir u balotan – pojedinačno
 • 29. 8.2015. Finale, Turnir balotaša Nakilca – dica (ženske i muški)
 • 23. 7.2016. Finale, Turnir balotaša Naklica – pojedinci
 • 27. 8.2016. Finale, Turnir žensko/muških parova
 • 1. 9.2016. Finale, Turnir balotaša Nakilca – dica (ženske i muški)
 • 22. 7.2017. Finale, Turnir balotaša Naklica – parovi:
 • 2. 9.2017. Finale, Turnir balotaša Nakilca – dica parovi (ženske i muški)
 • 16. 9.2017. Finale, VII. Tradicionalni damski turnir u balotan – parovi

 

Scroll Up