Škola

Nakličani se školovaše  za vrijeme  Austrije u  Čažinu  Docu. Za vrijeme Stare Jugoslavije na Priku i u Omišu. Od 6. veljače 1930. škola je na Naklicama, najprije u kući braće Vrkić, zatim u kući Ante Pirića (Talije)(Talijani je u II. svjetskom ratu zapalili), onda (iza rata) u kući Marka Tijardovića, pa u kući Apića, i, opet u kući Ante Pirića – do 30.6.1983. godine.

6.2.1930. Osnovna škola prvi put na Naklicama, u kući braće Vrkić – vidi 12.9.1983. (u Pjesmi o Naklicama što je u desetercu 1934. spjeva Ante Vrkić, kaže:

… A kad dođu na naše visine

na oko im prva škola sine… )

1960. nalivena je prva taraca na školi.

I. mj.1962. 1., 2. i 28. siječnja, te 4. veljače – radne akcije na izgradnji škole (ovo je nađeno u zapisima Ante Vrkića da su Miljenko i Nevenka radili na školi. Kada je bio početak, i konačan završetak nije ovdje zapisano).          

24.1.1966. Radna akcija na školi salijevali gredice, 27.2. gredice dizali, 27.3. salivali taracu!

12.9.1983. Osnovna škola prvi put u društvenim prostorijama, u domu, kojega su Nakličani najviše dobrovoljnim radom napravili.

Na Naklicama dicu su učili (treba provjeriti tko – kada???):

 • Katina Radovan udana Mostarčić (Dubrovkinja) 1930. – 1941.
 • Don Duje Škarica (iz Duća)       1945. – 1947. ???
 • Bosiljka Šegvić                       1947.
 • Nevenka Tomić                       1948
 • Žaneta Hobarka                           1949.
 • Don Duje Klarić  vjeronauk do    1949.
 • Nije bilo škole                             1950. – 1951.
 • Nada Špoljarić (Zagrepčanka) udana Pivčević (za Marina)
 • Mira Utrobičić (sa Slimena)
 • Radojka Pajčin udana Jakovčić (za Marina)
 • Štefica Barbarić
 • Katica Žitko udana Smajo
 • Mirjana Pavković
 • Marija Čagalj
 • Milanka Simunić
 • Mijo Galić
 • Vidosava (Vida) Pivčević

Škola na Naklicama zatvorena je školske godine 1990./1991., odnosno u lipnju 1991. (6. mjesec – kraj školske godine).

Zadnja učiteljica je bila Vidosava Pivčević koja je 1986. godine naslijedila Miju Galića. Od rujna 1991. naklička dica od 1.–4. razreda idu u školu u Gata, da bi se od rujna 2010. preselila u područnu školu u Podume. Od 1991. učenici 5.–8. razreda konstantno idu u Srinjine.

 

 

Scroll Up