Crkve u Tugarima

Crkve i svećenici u Tugarima

Tugarske crkve:

 • 17.1. Naklice, Sv. Ante Opat (Sv. Antun pustinjak)
 • 13.6. Naklice, Sv. Ante Padovanski
 •  5.7. Semejin (Gajine), Sv. Jure (Sv. Ćiril i Metoda)
 • 16.7. Račnik, Gospa Karmelska
 • 22.7. Zastinje, Sv. Mare (Sv. Marija Magdalena, Sv. Margareta)
 • 16.8. Ume, Podume, Sv. Roko
 •  8.9. Tugare, Mala Gospa (Porođenje Blažene Djevice Marije)
 •  4.10. Čažin Dolac, Sv. Frane Asiški
 • 25.11. Osič, Sv. Kate (Katarina Aleksandrijska)
 •  6.12. Dočine, Sv. Nikola putnik
 •  8.12. Truša, Bezgrešno začeće BDM

 

TUGARE, Župa Porođenja Blažene Dlevice Marije

Za sve niže navedene crkve i kapelicu, podaci su uzeti iz knjige „Splitsko-makarska nadbiskupija, župe i ustanove“ od Mile Vidovića, Split, 2004., a Miljenko Vrkić tekst slobodno navodi, kao i poneki komentar.

Zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Opis dobra! Crkve koje su zaštićene, opis dobra je  kopiran s interneta – Ministarstva kulture.

 

8.9. Tugare, Mala Gospa, {Župna crkva Porođenje (Rođenja) Blažene Djevice Marije}

Godine 1625. spominju se tugarske crkve „Gospa, i sv. Katarina i sv. Margarita“. Današnja crkva Porođenje BDM počela se graditi na mjestu stare crkve iza 1730. (Kao predavač 4. ožujka 2017. u crkvi Porođenje BDM na Tugaima, za slavljenja Dana Tugara, doc.dr.sc. Radoslav Bužančić ekskluzivno je objavio, temeljem iskopa i istraživanja u samoj crkvi, nađeni su ostaci stare crkvice spominjane 1625. godine). Naime, na pročelju crkve, na reljefu ispisano bosančicom: „Anton Kadčić arkibiskup splicki. Na 1739. Ova se crikva ogradi po naredbi…“. Ovdje valja upozoriti da se u mnogim zapisima može pročitati da je ova crkva sagrađena 1732. godine, nejasnim uvidom na gore citiran natpis na reljefu ispisan bosančicom. Za vizitacije 1748. još nije bila pokrivena. Za župnika don Jure Kapitanića crkva je završena 1753. a posvetio je 23. svibnja 1754. nadbiskup Pacifik Bizze.

Uz glavni oltar, iza kojega je sakristija, sa sjeverne strane kapela je s pobočnim oltarom Duha Svetoga, a na južnoj strani kapela s pobočnim oltarom sv. Jeronima. Nad ovom južnom kapelom u drugoj polovici XIX. stoljeća podignut je 15 metara visok zvonik. Nadbiskup Dinarić 1760. godine naredio je da se crkva ožbuka i pod poploča. Za župnika don Bože Ćubelića 1997.-1999. crkva je temeljito obnovljena.

Zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Opis dobra

Župna crkva Tugara Gospe od porođenja izgrađena je u 16. st. i dograđena u 18. st. Građena je većim kamenim blokovima kao jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom. Portal na glavnom pročelju je rustične profilacije, a nad njim je rozeta sa tri ljudska lika pod kojom je natpis bosančicom sa rustičnim likom sveca – pape. Unutrašnjost crkve je presvedena gotičkim lomljenim svodom sa poprečnim pojasnicama, a zidovi su raščlanjeni plitkim lezenama. Dnom svoda teče kameni napust jednostavne profilacije. Na sjevernoj strani crkve je dograđena mala kapela, dok je na južnoj podignut rustični zvonik kvadratičnog tlocrta.

 

Izuzevši gore navedenu župnu crkvu, sve NIŽE NAVEDENE CRKVE I KAPELICA u Tugarima poredane su slijedom nadnevka njihova slavljenja tijekom godine!

 

17.1. Naklice, sv. Ante Opat (sv. Antun pustinjak),

13.6. Naklice, sv. Ante Padovanski

         Crkva sv. Ante, pustinjaka, Opata, u kojoj se slavi i sv. Ante Padovanski sagrađena je u II. polovici VII. stoljeća. Spominje se u Supetarskom kartularu  (1080. godine) kao i 1711. u izvješću vizitacije nadbiskupa Cupillija.

Obnovljena je 1994. godine za župnikovanja don Ante Antunovića. Crkva je za župnika don Bože Ćubelića izvana obnovljena 2002. a iznutra 2003. godine, kada je pronađeno više dokaza o njenoj starosti.

Zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Opis dobra

Crkva sv. Antuna Opata u poljičkom selu Naklice može se datirati u 15. st. Po tradiciji je posvećena sv. Mariji. Pravilno orijentirana jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta bez istaknute apside zidana je masivnim kamenim kvaderima i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča. Jednostavno oblikovano glavno pročelje nadvisuje zvonik na preslicu sa zidanim lukom koji je pokriven krovićem od kamenih ploča. Ulazna su vrata flankirana malim kvadratičnim prozorima. Crkva je presvedena bačvastim svodom, a svetište je smješteno u plitkoj apsidi u debljini istočnog zida. Na kamenim konzolama uz pročelni zid podignuto je pjevalište.

Više o crkvi sv. Ante na Naklicama pogledajte na: Crkva sv.Ante, Naklice

 

5.7. Semejin (Gajine), sv. Jure (Sv. Ćiril i Metod)

Crkva sv. Jurja u Semejinu (Gajine) prvi put se spominje 1625. godine. Ne zna se kada je sagrađena. Pretpostavka je, da je sagrađena u XV. stoljeću (prije turske okupacije). Na taj zaključak ukazuje nekropola srednjovjekovnih stećaka uz nju nađenih.

Obnovljena je i nadograđena 1894., a ponovno je obnovljena 2001. za župnika don Bože Ćubelića.

 

16.7. Račnik, Gospa Karmelska (Gospe od Karmela)

Današnja je crkva sagrađena u XIX. stoljeću na mjestu stare koja se prvi put spominje 1711. godine. Don Jozo Marendić koji je u Župi Tugare župnikovao od 1966.-1989. obnovio je ovu crkvu. Obnovio je 2002. i župnik don Božo Ćubelić.

 

22.7. Zastinje, sv. Mare (sv. Marija Magdalena, sv. Margareta)

Crkva sv. Mare spada među tri najstarije crkve u župi. Prvi put se spominje 1625. godine. Vapila je za obnovom. Srušena je, i na njezinom mjestu sagrađena je nova 1939., kako piše u crkvici na ploči uz ime ondašnjeg župnika don Duje Klarića, i imena mještana – graditelja. Temelji su, međutim bili slabi, te se crkvica još jednom ruši za župnikovanja don Ante Antunovića i 1990. iz istog kamena iznova podiže.

 

16.8. Ume, Podume, sv. Roko

Crkva sv. Roka na Umima sagrađena je u drugoj polovici XVII. st. Prvi put se spominje 1711. godine. 2003. godine počela se obnavljati pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Svi stanovnici Uma preselili su se u novosagrađene kuće u Podumima. Da zadovolje svoje vjerske potrebe i običaje, sagradiše novu crkvu.

Crkva sv. Roka u Podumima sagrađena je 1967. godine.

PJESMA SVETOM ROKU

Sveti Roko pričestiti, na rođenju plemeniti, na prsima s live slike noseć križe i prilike.

Kužne ličiš putujući rane ljute dotičući. To Ti biše ozgar dato da ozdravljaš čudnovato.

Sveti Roko priblaženi, u ljubavi ražeženi. Ko Te moli pomozi ga, ko ne moli pomiluj ga.

Ti znaš dobro, sveti Roko, koliko je zlo žestoko, pa od kuge, glada, rata, očuvaj nam svakog brata.

Zaštiti nam naša stada i od kužnog brani jada. Sve nam trude blagoslovi i Bogu se za nas moli.

Neka nam se On smiluje kada Tvoje molbe čuje neka svima grijehe prosti u vrimenu i vječnosti. Amen.

 

4.10. Čažin Dolac, sv. Frane Asiški

„Splitsko-makarska nadbiskupija, župe i ustanove“ na stranici 449 i 453 navodi:

Crkva sv. Frane sagrađena je 1863. godine (uklesan natpis) na mjestu stare crkve koju u vizitaciji 1748. godine spominje nadbiskup Bizze.

Nadbiskup Cupilli u vizitaciji 11. svibnja 1711. godine u Tugarima navodi 7 crkava, ne spominjući crkvu sv. Frane u Čažinu Docu.

Godine 1495. u Tugarima se spominje župa pod nazivom svete Katarine…, a 1625. župa se navodi pod imenom Čažin Dolac. Možebitni zaključak: od Biskupije župom proglašen Čažin Dolac kao najbliži crkvi na Tugarima?

Crkva sagrađena 1863. godine temeljito je obnovljena za župnikovanja don Ante Antunovića (1989.-1997.), kada je napravljen novi krov i kor.

Zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Opis dobra

Crkvica sv. Frane smještena je u tugarskom zaseoku Čažin Dolac. Jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom presvedena je prelomljenim svodom. Građena je masivnim četvrtastim kamenom u pravilnim redovima i pokrivena dvostrešnim krovom s pokrovom od ravnog crijepa. Jednostavno komponirano pročelje s kamenom preslicom za zvona ima natpis o gradnji crkve 1862. g. Na začelju apside je reljef s golgotskim križem i godina 1757. kada je sagrađena ranija crkva.
(Miljenko Vrkić navodi dvojbe: „Splitsko-makarska nadbiskupija, župe  i ustanove”, te Ministarstvo kulture, s intarneta – o istome – različiti navodi: natpis o gradnji crkve 1863. – 1862. ; Staru crkvu u vizitaciji 1748. godine spominje nadbiskup Bizze – … i godina 1757. kada je sagrađena ranija crkva?)

 

25.11. Osič, sv. Kate (Katarina Aleksandrijska)

Crkva sv. Kate prvi put se spominje 1397. godine. Bila je župna crkva prema navodima iz 1495. godine (znatno prije nego je završena 1753. a posvećena 1754. godine današnja župna crkva Porođenje BDM na Tugarima). Još se crkva sv. Kate spominje i 1625. godine. Crkva je temeljito obnovljena 1983. godine za župnikovanja don Joze Marendića.

Zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Opis dobra

Crkva sv. Kate smještena je na istaknutom položaju u srednjim Poljicima i njoj gravitiraju sjeverni tugarski zaseoci. Prvi se put spominje u 14. st. Jednobrodna je građevina s izduženom pravokutnom apsidom i bočnom kapelom na sjevernoj strani. Zidana je lomljenim kamenom u obilnom vezivu, a presvedena je prelomljenim svodom i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča. Sa strana glavnih vrata su dva manja kamena otvora, a vrh pročelja je barokna preslica s tri otvora za zvona. U unutrašnjosti su sačuvana dva drvena oslikana predoltarnika iz 17. st., a na glavnom oltaru je drvena pala slikara Mateja Otonija.

 

6.12. Dočine, sv. Nikola putnik

Kapelica sv. Nikole, putnika, sagrađena je 1930. godine na Dočinama na raskrižju glavne ceste s cestom prema župnoj crkvi. Stara kapelica koja je srušena nakon izgradnje ove nove, nalazila se 120-130 metara daleko od ove, uz cestu, s lijeve strane prema župnoj crkvi, a na raskrižju toga puta prema crkvi i putova koji vode desno ka župnoj kući i lijevo prema kućama obitelji Bulića, Filinića i Petričevića.

 

8.12. Truša, Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije

Crkva Bezgrešnog Začeća BDM sagrađena je 1599. godine, a u izvješću vizitacije 1711. godine spominje je nadbiskup Cupilli. Interesantno je da nadbiskup Cupilli za ovu crkvu kaže da je posvećena, što još navodi samo za župnu Gospinu crkvu.

Zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Opis dobra

Crkva Gospe od Bezgrešnog začeća u zaseoku Truša jednostavna je kamena građevina pravokutnog oblika, građena kamenim tesancima pokrivena kamenim pločama, crkva završava ravnim zidom, bez apside. Duga je 8,80 a široka 5,50 metara. Crkvica je pravilno orijentirana , stiješnjena među kućama, tek sa južne strane ima popločanu plokatu. Na glavnom pročelju iznad jednostavnih jednostranih vrata zid je raščlanjen uskim prozorom uokvirenim masivnim kamenim tesancima. Iznad otvora diže se jednostavna jednolučna preslica sa zvonom. Uska pravokutna građevina nadsvođena je prelomljenim gotičkim svodom. Prvi puta spominje se u vizitaciji nadbiskupa Stjepana Cupillija 11. svibnja 1711. godine koji kaže da je već posvećena i uredna. Briga bratima i puka o crkvi potvrđuje se i u vizitaciji nadbiskupa Antuna Kačića iz 1745. godine kada se piše da je crkva nađena u dobrom stanju, te nema primjedbe za nabavu inventara ili kakav popravak. Do danas, mještani za crkvu skrbe i održavaju je u najboljoj mogućoj mjeri. Iako se spominje 1711. godine, građena je ranije ( u izvorima se spominje 1599. godina kao godina gradnje) na što ukazuje i način svođenja crkve i upotreba masivnih kamenih blokova za njenu izgradnju. Cjelina očuvanog izvornog inventara (s posebnim naglaskom na jedini očuvani izvorni oslik na pjevalištu), očuvanost crkve i bratimske kuće, te njihova prostorna dispozicija čine ovaj sklop vrijednim spomenikom identiteta i kulture Poljica.

 

Crkve, na rubu Tugarske župe, po uobičajenoj granici (granica, redovito „ide“ po najvišoj crti brijega, brda ili planine, a voda, kada padaju kiše slijeva se lijevo ili desno od zamišljene granice. Crkve koje su obično sagrađene na vrhovima, pripadaju onome mjestu kuda se voda oko, i s njih slijeva) pripadale bi našoj župi:

 • 5.8. Stomorica (Duće), Gospe od Sniga (Gospa Snježna)

Više: Vidi 1080. Prvi spomen Naklica u Sumpetarskom kartularu (Registar samostana sv. Petra u Selu): „…Pogodba između vlastelina Petra i Nakličanina izvršena je pred crkvom sv. Marije u Naklicama u nazočnosti po imenu naznačenih plemića te svih stanovnika Naklica…“

 • 13.8. (21.1.) Sukmajsin (Jesenice), Sv. Maksim
 • 30.11. Na Obliku, Sv. Andrija (granica Jesenica i Tugara)

 

Tugarski svećenici:

Svećenici (župnici) u našoj Župi Tugare:

Po tabeli što ju je sačinio prof. don Slavko Kovačić za Poljica III, 1978. str. 111.

 • 1829. – 1833. =  don Anton Vulić  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4)
 • 1835. – 1860. =  don Luka Vuković iz Gata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25)
 • 1860. – 1873. =  don Pave Antićević  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (13)
 • 1873. – 1885. =  don Mate Čović iz Gata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (12)
 • 1885. – 1897. =  don Miho Tomasović iz Kučića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (12)
 • 1897. – 1920. =  don Ivan Matešan iz Srinjina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3)
 • 1921. – 1925. = don Bože Juginović iz Dubrove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4)
 • 1925. – 1927. =  don Miho Dubravčić iz Kaštel Sućurca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2)
 • 1927. – 1927. =  don Mate Jelić iz Vranjica (posluživa iz Srinjina 17.VI.-31.X.1927.) (0)
 • 1927. – 1956. =  don Duje Klarić iz Jesenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??? (29)
 • 1956. – 1957. =  don Ivan Vrdoljak iz Grabovca kod Imotskog (posluživa iz Srinjina) (1)
 • 1957. – 1966. =  don Ante Gojo iz Kamena kod Splita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .???(9)
 • 1966. – 1989. =  don Jozo Marendić iz Splita (Muć Gornji)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23)
 • 1989. – 1997. =  don Ante Antunović iz Otrić – Seoca kod Slivna (Neretva) . . . . . . . . (8)
 • 1997. – 2013. =  don Bože Ćubelić iz Dobranja kod Imotskog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16)
 • 2013. – 2014. =  don Mladen Ivišić iz Košuta kod Trilja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
 • 2014. – sada =  don Marinko Jurišin iz Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( )

     Miljenko Vrkić iz knjige umrlih, od 1949. :  

 • ??. ??.1927. – 17. 2. 1958.  Don Duje Klarić           (29 god.)
 • 17. 02.1958. – 22. 7. 1966.  Don Ante Gojo            (8 god. 5 mj.)
 • 22. 7. 1966. – 12. 2. 1989.  Don Jozo Marendić     (22 god. 7 mj.)
 • 12.02.1989. – 19. 8. 1997.  Don Ante Antunović   (8 god. 6 mj.)
 • 19. 8.1997. –  20. 8. 2013.   Don Bože Ćubelić        (16 god. 0 mj.)
 • 20. 8. 2013. – 18. 8. 2014.  Don Mladen Ivišić        (1 god. 0 mj.)
 •  18.8. 2014. –                         Don Marinko Jurišin

Tugare, 30. lipnja 2012. don Božo Ćubelić zatvara XIX. smotru poljičkih crkvenih zborova i pučkih pivača, te poziva na druženje i domjenak.

Don Božo Ćubelić 3. siječnja 2010. g.                                                          Don Mladen Ivišić, u Crkvi sv.                                                                                                                                         Ante na Naklicama 28.9.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugare, 24. lipnja 2017. Don Marinko Jurišin zahvala, i odjava XXIV. Smotre poljičkih crkvenih zborova i pučkih pivača, poziv na druženje uz domjenak.

Godine 2009. od Truša do crkve Svete Marije ili Gospe na Stomorici, Gospe od Sniga ili Gospe Snježne napravljen je novi, put za invalide. Od Crkve Porođenje BDM na Tugarima, uz cestu do Truša i dalje uz put za invalide, sve do Gospe na Stomorici postavljeni su 2010. godine kameni križevi na postajama Križnoga puta. Od tada, svake godine na Cvjetnicu, u ophodu se molio Put križa. Od 2018. moli se u petak, uoči (užežin) Cvjetnice.

Crkva Svete Marije ili Gospe na Stomorici spominje se 1080. u Supetarskom kartularu. 1944. granatama je razorena, a već 1945./1946. mještani Duća su je obnovili.

Blagoslov nove crkve bio je 4. kolovoza 1946. godine. Događaj koji se dogodio najbolje da pročitate u produžetku:

4.8.1946. Čudo Božje, snig na Stomarici

Don Ante Škioalj: SVJEDOČANSTVA o čudesnoj pojavi snijega nad crkvom Gospe Sniježne na Stomarici u Dućama, zapisao je u knjizi tiskanoj 1999. a materijale sakupio „O pedesetoj godišnjici toga događaja Duće, 1996.“

O crkvi Gospe Sniježne na Stomarici (na str. 9) piše: „Prvi spomen u povijesnim dokumentima o ovoj crkvi nalazimo u Povelji Petra Gumajeva iz XI. stoljeća.

Povjesničari, arheolozi i arhitekti, kao što je bio Ejnar Dyggwe, stavljaju njezin postanak u IX. stoljeće…“

Crkvica je srušena (str. 14): „To se dogodilo 16. rujna 1944. godine, …“

Blagoslov nove crkve (koju su Dućani sagradili kroz 1945/46) i čudo snijega (str. 18 i 19): „Datum toga Obreda bio je određen za 4. kolovoza 1946. a to je prvi od tri dana, kojima Dućani od pamtivijeka slave Blagdan Gospe Sniježne, koji kalendarski spada na 5. kolovoza – i zato se događa, da neki, kad govore o tim događajima, ne razlikuju  dotične datume.

Te godine, 1946., toga dana – 4. kolovoza – bila je Nedjelja. … – bilo je 500 do 600 prisutnih vjernika, a kako je on morao ući u crkvu i mnogi su tek tada dolazili – kako on kaže (don Ante Vojnović, opaska M.V.) – „moglo ih je biti i do jednu tisuću…“…

Blagoslov je crkve započeo u 9 sat i 20 ninuta i …

I tada:

 • TOČNO U TRENUTKU KAD JE ZAVRŠIO BLAGOSLOV CRKVE I KAD SU SE SVEĆENICI S PJEVAČIMA I ONO MALO NARODA ŠTO JE MOGLO STATI U CRKVU SMJESTILI OKO OLTARA ZA POČETAK SVETE MISE
 • IZ POTPUNO VEDRA NEBA I U NAJVEĆOJ TIŠINI BEZ DAHA VJETRA PRED SAMO PODNE KAD VLADA NAJŽEŠĆA VRUĆINA ŽARKOG LJETNOG DANA
 • PRED OČIMA NEKOLIKO STOTINA PRISUTNIH KOJI SU MORALI OSTATI VANI CRKVE I KOJI SU SVI BEZ RAZLIKE MOGLI TAJ PRIZOR GLEDATI
 • IZNAD SAME CRKVE I NJEZINOG KROVA
 • POJAVIO SE JE OBLAK PRAVE SNIJEŽNE MEĆAVE IZ KOJEGA SU SNIJEŽNE PAHULJICE LETJELE PREMA KROVU CEKVE I NA NJEMU NESTAJALE A POJEDINE SU PADALE NAOKOLO PO PRISUTNIM VJERNICIMA NA LICA RUKE I ODJEĆU TE SE ISTOG ČASA PRETVARALE U KAPLJICE VODE
 • VJERNICI KOJI SU MORALI OSTATI VANI CRKVE I TAJ PRIZOR OD POČETKA VIDJELI SPONTANO SU POVIKALI: „SNIJEG! SNIJEG…!“
 • TA ČUDESNA POJAVA SNIJEGA TRAJALA JE OKO PETNAEST MINUTA.

Svjedočanstva (str. 23-33 navode se pismene izjave svjedoka): „Ovih 76 izjava o Čudu Snijega na Stomarici dano je i upisano u Župsku kroniku u župskom uredu Duće neposredno poslije župnikovog Izvještaja u vremenu od 16. kolovoza 1946. do 2. rujna 1946. ….“

Naknadne izjave svjedočanstva (str.78-85,te…„naročita važnost izjave Dr. Nevenke Brničević“ na str.88-89) Autor navodi prijepis 15 naknadnih izjava (prikupljenih 1992.-1994.) od kojih je izjave dalo 7 Nakličana: Pavešković Jakov, Jakovčević (Jakovčić, opaska M.V.) Kate pok. Ante rođ. Pivčević, Pirić Marija, Pivčević Milka, Tijardović Nikola, Tijardović Zorka i Dr. Nevenka Brničević.

14. siječnja 2013. u priči s Marijom Pirić, još svježe zabilježio je Miljenko Vrkić njezino sjećanje: „Ne mogu to nikad zaudobit, prid Bogon, i na času smrti to bi potvrdila. I sad vidin, kako san gledala momka šta je na crkvi slavija. Snig pada prema njemu, a ja, oću li vidit da je koja pahuljica pala njemu na glavu. Sve šta padaju prema njemu, nestanu odma iznad njegove glave. Snig pada, a nanj, niti jedna pahuljuica. Čudo je to Božje“

 

U Župi Tugare djeluju (pjevaju) četiri (4) zbora:

 • Mješoviti crkveni zbor osnovan za župnikovanja don Ante Antunovića 1989.-1997., voditelj Frane Novaković, zbor je zatim vodila Marija Novaković, a od 2014. zbor vodi Tonći Šipić – Sokol. U zboru pjeva 20 članova.

Mješoviti zbor Župe Tugare.

 • Dječji crkveni zbor osnovala 1999. i vodila ga Slađana Javorčić. Vođenje je 2013. god. preuzela Petra Jurišić. Dječji zbor ima 56-ero djece.

 • Pučki pivači Tugare, naraštajima pjevaju, voditelji se izmjenjuju, pivači se mijenjaju… od 2016. vodi ih Frane Novaković.
 • Zbor mladih, VIS „Lux“, 2010. osnovan, i od tada ga vodi Ivana Mekinić.

 

Svetište Gospe Lurdske na Tugarima

Za župnikovanje don Bože Ćubelića, na Tugarima su, ujesen 2010. god. započeli radovi na Svetištu.

22. svibnja 2011. slavi se otvaranje Svetišta.

Žive Jaslice prvi put su održane 6. siječnja 2012.

20. svibnja slavi se I. godišnjica otvaranja Svetišta.

Žive Jaslice održavaju se 30. prosinca 2012., a potom narednih godina između Božića i Nove Godine.

 

Niz slijedećih fotografija svjedoči dio aktivnosti i iznimnih događanja.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crkva Sv. Ante – Naklice

17.1. Naklice, Sv. Ante Opat (sv. Antun pustinjak),

13. 6. Naklice, Sv. Ante Padovanski

Na Naklicama je sagrađena crkva sv. Antuna Opata u drugoj polovici VII. stoljeća!

(slijedeći podaci prepisani su iz „Prijavnica za financiranje programa javnih potreba u kulturi RH za 2004. godinu“, koja je u Zagreb poslana preporučeno 15. 9. 2003. godine):

Nadležan: Konzervatorski odjel – Split

Pravni status zaštite: RST – 1117

Sažeti opis spomenika: Crkva sv. Ante u Naklicama je ranosrednjo-vjekovna građevina iz druge pol. 7. st. (istakao M. Vrkić) pripada rijetkom građ. slogu bez apside, sa gljivastim svodom. Južna vrata crkve zazidana su u 12. st.

Podaci o stanju spomenika: Crkva je u konstruktivnom smislu dobra, ali je oštećena brojnim pregradnjama i akcijama. Završena je dokumentacija, obnovljen krov i izvršena istraživanja unutar crkve.

Mišljenje nadležnog konzervatorskog odjela: Crkvica sv. Ante je izuzetno važan spomenik ranog srednjeg vijeka, povezan izravno na osnutak crkvene hijerarhije nakon pada Salone.

         Crkvica je također spomenuta u Supetarskom kartularu.

         Neophodno je nastaviti istraživanja i provesti konzervaciju unutrašnjosti.

U potpisu: Don Božo Ćubelić, župnik

                          Mr. sci Radoslav Bužančić

         Crkva sv. Ante pustinjaka, Opata, u kojoj se slavi i sv. Ante Padovanski sagrađena je u II. polovici VII. stoljeća, spominje se u Supetarskom kartularu  (1080. godine) kao i 1711. u izvješću vizitacije nadbiskupa Cupillija.

Obnovljena je 1994. godine za župnikovanja don Ante Antunovića. Skinut je stari oltar koji je u donjem dijelu bio od istočnoga zida odmaknut 60-70 centimetara, a na tome od zida odmaknutom drvenom oltaru naslonjen je uza istočni zid 2,5-3 metra visok oltar u kojemu se u sredini nalazio kip sv. Ante Padovanskog. Okolo oltara a kroz prostor između zida i oltara („tunel“) vjernici su moleći lizli na koljenima, najmanje 3 kruga. Da svećenik bude okrenut prema vjernicima od zida je znatno odmaknut, napravljen novi oltar.

Crkva je za župnika don Bože Ćubelića izvana obnovljena 2002. a iznutra 2003. godine, kada je pronađeno više dokaza o njenoj starosti. Zidovi crkve bili su ravnomjerno ožbukani, bačvasti svod potkovičastog presjeka obojen bojom nebeskog plavetnila s „posutim“ žutim zvijezdama koje su odavale noćni ugođaj vedrine. Skinuta je žbuka, i „otvorilo“ se:

 • Krov je gljivastog oblika! Početak krova, prema vani izmaknut je 10-tak centimetara od unutarnjeg ruba zida.
 • Pri vrhu, a blizu kraja istočne strane sjevernoga zida, oko 1,5-2 m² ostavljena je da se vidi stara, izvorna žbuka.
 • U uglovima gdje se spaja istočni sa sjevernim, i s južnim zidom, pronađene su niske klupice.
 • S vanjske strane južnoga zida crkvice vide se zazidana vrata. Otklonom žbuke s unutrašnje strane, uočeno je da su vrata zazidana samo do polovice debljine nosivoga zida. Na ožbukanom dijelu zazidanih vrata sačuvan je crvenom bojom oslikan križ unutar kruga.
 • Na južnom zidu, iznutra, između ruba zazidanih vrata i prozora crkve, u kockastom udubljenju do polovice debljine zida, „ukazalo“ se konusno plitko udubljenje u kamenu koje završava otvorom Ø oko 4 cm (oblik plitkoga lijevka). dlagalište iskorištenoga svetog ulja.

Crkva sv. Antuna Opata zaštićena je kao spomenik kulture, kat. čest. zgr. 391 (zk. ul. 409), k. o. Tugare, Rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu broj: 17/7-83 od 9. prosinca 1983. godine i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu pod registarskim brojem 1117, ima svojstvo kulturnog dobra.

 

U niže navedenome Rješenju Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, 27. svibnja 2014.

Klasa:UP/I-612-08/14-06/0131,

Urbroj: 532-04-01-03-02/3-14-1

između ostaloga još je zapisano na slijedećem presliku:

Na internetu Ministarstva kulture: “Crkva sv. Antuna Opata u poljičkom selu Naklice može se datirati u 15. st….” Ovaj internetski zapis postavljen je prije 23. travnja 2014. godina kada je Stručno povjerenstvo utvrđivalo svojstva kulturnog dobra nakon obnove 2003. godine (gore nabrojeno).

Zaštićeno nepokretno kulturno dobro

Opis dobra

Crkva sv. Antuna Opata u poljičkom selu Naklice može se datirati u 15. st. Po tradiciji je posvećena sv. Mariji. Pravilno orijentirana jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta bez istaknute apside zidana je masivnim kamenim kvaderima i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča. Jednostavno oblikovano glavno pročelje nadvisuje zvonik na preslicu sa zidanim lukom koji je pokriven krovićem od kamenih ploča. Ulazna su vrata flankirana malim kvadratičnim prozorima. Crkva je presvedena bačvastim svodom, a svetište je smješteno u plitkoj apsidi u debljini istočnog zida. Na kamenim konzolama uz pročelni zid podignuto je pjevalište.

 

Svete mise slušale su se na Tugarima, i u Omišu (najčešće u Fratara).

Don Ante Gojo od 1958. uvodi sv. mise na Naklicama – ujutro, druge nedjelje u mjesecu. Don Jozo Marendić umjesto ujutro, slavi sv. mise poslije podne (informacija Joze Čorića).

?- ?. 1991.? sv. misa svake je nedjelje na Naklicama Provjeriti kada je biskup odobrio slavljenje sv. Mise svake nedjelje na Naklicama, koje je vodio don Ante Antunović.

28.8.1896. Grom ubio Antu Velića sina Jure (18 godina) i Matu Apića sina Ante (19 godina). Oni su u crkvi sv. Ante zvonili na neveru. S njima je bio i Duje (brat usmrćenoga Ante Velića). Dok su zvonili, grom je pukao u zvonik crkve. Crkva je malo oštećena, njih dvojica su na mjestu ubijeni, dok je Duje bio onesviješten, a ostao živ.

          (podaci uzeti iz „Poljica“ lista poljičkog dekanata br. 12 iz 1987. g.) 

16.01.1963. Umrla Danica (Ivanica) Almić (mater Milana, Marina i Branka).

Na Sv. Antu (17.1.) poslijepodne napadao silni snig s vijavicon, te je prvi put sprovod obavljen u crkvi Sv. Ante, a za ukopat’, autom su je odveli na Tugare. Inače, te 1963. bili su strašni ledi, zima.

24. i 26.3.2015. U crkvi Sv. Ante obnovljen – pojačan razglas. Stavljena je i „truba“ pod strehu ostave iza crkve. Omogućeno je da svećenik nosi „bubu“ i tako ga se čuje u mrtvačnici kao i molitva kod procesije. Meštar koji je postavljao razglas, s mikrofonom je otišao skoro do groblja – i izvrsno ga se čulo, nije bilo prekida zaradi udaljenosti.

15.11. 2016. Dječji crkveni zbor osnovala je Nikolina Pavešković. U zboru pjeva 15?? djece:

??. ??. 2017. Kupljena je nova klavijatura

 

SPISAK OBITELJI ZA OBAVLJANJE REMETARIJE NA NAKLICAMA

 1. ANTIČEVIĆ DRAGAN
 2. TIJARDOVIĆ IVAN
 3. ANTIČEVIĆ NEDE (Ivica)
 4. PAVEŠKOVIĆ ZORAN
 5. APIĆ MILENA (Jure)
 6. TOKIĆ STIPE
 7. VELIĆ MILENKO
 8. TIJARDOVIĆ NIKŠA
 9. VRKIĆ TOME
 10. JUGINOVIĆ ANTE
 11. TIJARDOVIĆ MARKO
 12. PIVČEVIĆ DRAGAN
 13. PAVEŠKOVIĆ JORDAN
 14. PAVEŠKOVIĆ IVO Jakova
 15. VRKIĆ MILJENKO
 16. VRKIĆ ANTE
 17. PAVEŠKOVIĆ BOŽIDAR
 18. PAVEŠKOVIĆ RADE
 19. MRČELA MARIN
 20. MRČELA ANTE
 21. MRČELA STIPE
 22. VELIĆ ANTE
 23. VELIĆ MIROSLAV
 24. VELIĆ JURE
 25. VELIĆ FILIP
 26. PAVEŠKOVIĆ MATE
 27. ANTIČEVIĆ JAKIŠA
 28. ANTIČEVIĆ MATIJA (Marijo)
 29. JUGINOVIĆ MARE (Milivoj)
 30. PIRIĆ ANTE pok. Ivana
 31. VRKIĆ KATE
 32. ČORIĆ JOSIP (Kažimir)
 33. TIJARDOVIĆ MARIN
 34. JAKOVČIĆ MARIJO
 35. MRČELA ŽELJKO
 36. JAKOVČIĆ MARIN (Ivan)
 37. PIVČEVIĆ VIDA
 38. PIVČEVIĆ DUŠAN
 39. PIVČEVIĆ ANTE pok. Stipe
 40. JURIŠIĆ LJUBICA
 41. ČORIĆ TIHO
 42. PIRIĆ ANTE pok. Duje
 43. ČURIĆ ZDRAVKA (Goran)
 44. PAVEŠKOVIĆ ANDRIJA
 45. MILJAK DENIS
 46. PIVČEVIĆ ANTE Dušana
 47. GORETA PAVE

PREDAJA DUŽNOSTI REMETE OBAVLJA SE SVAKE NEDJELJE IZA SV. MISE, TADA REMETA PREDAJE KLJUČE IDUĆEM REMETI.

OBVEZA REMETE JE UREDNO ODRŽAVANJE CRKVE I POMOĆ PRI OBREDIMA.

MOGUĆA JE ZAMJENA REDOSLIJEDA, DOGOVOROM ZAINTERESIRANIH.

Spomen mrtvih

Naklice se prvi put spominju 1080. u zakladnici Petra Črne samostanu u Sumpetru. Petar je otkupio od Semjana s Naklica dio njegove očevine u zamjenu za dug od 40 romanata, kojom ga je svotom Črne izbavio kad je bio zapao u ropstvo. Semjan za se zadrži samo nešto zemlje na Majčinu. Pogodba je učinjena sa svjedocima pred crkvom svete Marije na Naklicama. No tu pogodbu nisu odobrili svi iz obitelji i zadruge, te Miroslav i Hval držaše, da zemljište do stijene pripada njima. Nasilno su oduzeli tu zemlju.

Črne pak mišljaše, da je to Miroslav uradio potaknut pakosnim duhom. Kako su tada Poljica bila pod neretvanskim knezom Jakovom, spor je presuđen pred samim knezom. Na koncu se nagodiše. Nu, već pri gradnji zidina i zaseoka za samostansku poslugu, podigli se Vilkiki i Tugarani, svi oni koji su bili s ove strane Mošnice, te morade u parbi prosuditi sam kralj Slavac. U zakladnici se bjelodano vidi, kako su nevoljno živjeli hrvatski starinici, jer su zemlju za samostan prodali u bescjenje. Petar je Crni dao Zulu za nekoliko zemalja samo četiri sira i četiri kruha, i još dobre volje jedan – objed.

O Naklicama, dakle, postoji pisani spomen sa samoga početka doseljenja Hrvata na more. Pastirski položaji na Naklicama i na Babljači pripadali si Ilirima, sve dok ovamo nisu došlo Hrvati u VII. stoljeću. Tada sedam plemena hrvatskih zauzeše obalu, a pleme koje je vodio Hrvat (Hrobatos), naseli staru Dalmaciju od Zrmanje do Cetine. U XI. stoljeću, pak, iz okolice Bihaća i Ostrošca, tri sina velikoga kneza Miroslava, po imenu Krešimir, Tišemir i Elem, odseliše iz Bosne rad nekoga nesklada, što se bijaše dogodio među gospodom i kraljem. Nakon obijanja i skitanja sađoše u Zvečanje i Ostrvicu kod vode Pokornika, te nahodeći pitomu zaklonicu s lijepim poljicima, tu se zavazda nastaniše.

I kako su Poljicima dali ime po poljcima, tako i Naklice nazvaše po kosim naklonima, pa se u starim listinama spominju i imenom Nakle. No pouzdano se ne zna, gdje su stari Hrvati imali prebivalište na Naklicama, budući da se u zakladnici Petra Črne spominje crkva svete Marije, a ne današnji sveti Ante. Prva su hrvatska naselja bila pastirska, po vrhovima planina, pa su možda i Nakličani živjeli na Babljači ili poza Ostrogom, a moguće pak i na Oćuri ili na Poziralu. Mosor je tada bio pokriven šumom, koju su tek Tatari sažegli u XIII. stoljeću. Također iz toga doba, dok Hrvati nisu sašli u doline, ostade malo tragova njihova življenja. Tomu se ne treba čuditi, jer se u Poljičkomu statutu kuća, „ča je gomionica slamom pokrivena“, spominje kao rič gibuća. Znači, da su se kućice mogle premještati za popašom. Nu, iz toga doba nije ostalo ni bjelodanih tragova grobova, a zašto je tako, najbolje će nam pokazati ulomci iz „Obrednih gomila don Ante Škobalja.

„Sve na svijetu ima svoju zipku i svoj grob. Prvi je oblik starohrvatskog groba gomila ili humak. Pod njima je mogao biti pepel spaljena tijela u nekoj zemljanoj posudi ili pak mrtvac ukopan u škripu, u ležećem, stojećem ili sjedećem položaju. Nu kako se starohrvatski grobovi nalaze po vrhovima brda, moglo se naslutiti, da su možda i Hrvati u davnim prapočetcima izlagali svoje pokojnike na vrhuncima, neka ih ptice raznesu u nebo. O tom svakako ne može biti tragova, a samo se nagađa prema običajima inih naroda. Prvi zajamčeni oblik starohrvatskog groba jest način ukopa, kad se tijelo stavi u škrip, ogradi kamenjem bedrenicama, napodan nogu se stavi manji kamen, a uz glavu veći, koji strši kao bilig. To je stećak u malome. Grob je prekriven kamenom preklopnicom i sve zasuto kamenjem, koje je nasipalo cijelo pleme, prigodom ukopa i kašnje prolazeć uz mrtvoga. Gomila je znak skupnog življenja, i što je veće pleme pokojnikovo, veća je i hrpa kamenja. Kako je nestajalo plemenskog uređenja i rodovske zajednice, tako se i gomile smanjuju u gomilice, a bilig postaje sve veći i teži, kao da svojom težinom zaštićuje grob. Na Stomorici, izvan crkvene ograde, uza stare grobove s grubim stećcima, vide se škrape zasute kamenjem. Ti su nasuti škripi u planini, isto što i gomilice po ravnijem tlu. Takovi grobi izvan čimatorja na Sto-morici, svjedoče o polaganu pokršćivanju Hrvata, jer je kršćaninu bilo stalo da bude ukopan u posvećenu mjestu. O tom bjelodano govori i staro pismo iz Duća, ispisano bosančicom godine „iladu sto pedesete na 10 sičnja“:

„Neka se zna kako se čini ovo pismo koje činim ja gospoja Zora Vučetina, kako nam umri jedna jetrvica i sta tri dni i tri noći u pećini ispod Gospe u Stomorici nemogući je izniti da je pokopaju u misto blagoslovljeno od velike studeni i iskopaše greb prid pećinom nasrid puta di je ukopaše i nagovorismo naše muževe i divere da ugrade crkvu svetoga Marka na mejašu dujskomu i kruškomu.“

Kako vidimo iz don Antina rasuđivanja, gomilice oko Naklica bile bi prvi tragovi ovdašnjih grobova. Premda narod spominje gomile, kao da su ih nasipali za pokoru grija, one zapravo govore o štovanju vrhunaca, gdje su se podizale kao žrtvenik izlazu sunca. Iliri koji su ovdje živjeli prija Hrvata sažigali su mrtvace i bacali kamenje na pepel. I Hrvati i Iliri mogli su imati sličan pogrebni običaj, jer u početku ni jedni ni drugi nisu bili kršćani. Ovih stožastih i polukružnih gomila ima dosta oko Naklica. Uza crkvicu svetoga Ante nađene su u stožastoj gomili nekoć zemljane posude napunjene crnom zemljom, što je mogla biti i posmrtna lomača, budući da su u tom pepelu bile ljudske kosti. No svakako su Naklice negda opsezale većim područjem, jer se u zakladnici Petra Črne spominju Semjanove zemlje od Sumpetra u primorju do Majčina pod Zastinjem. U Statutu se pak godine 1662. Naklice imenuju skupa s Gatima. Prijašnja su prebivališta, dok su još hrvatska plemena bila pastirska, zacijelo bila vrlo pokretna. S toga su razloga još 1570. cijela sela mogla odseliti u strahu od turskoga zuluma. Te je godine Sultan navijestio rat Mlecima, a Janko Marjanović obavijesti Splićane, da na njih Turci kane navaliti iz kliškoga sandžaka. Premda je spasio Split, skupo je to platio on i njegova bližika. Bi prisiljen iseliti se, a s njim i 350 obitelji iz Zakučca, s Naklica, iz Duća i iz Truša.

Odseli mnoštvo ljudi, žena i djece. Ovo je očit dokaz zajedničke rodovske sveze i glavarstva nekoliko sela. Pa i župna crkva na Tugarima sagrađena je tek 1732., vjerojatno na temeljima nešto starije crkvice, dakle tek onda kad su Tugarani sašli s planine u dolinu. U starim se listinama ovo ime spominje kao „Tugari“, a izvedeno je od latinske riječi „tugaria“, što znači kolibu, kućicu slamom pokrivenu, kućerak. Tako se u najstarijoj zakladnici kneza Trpimira iz godine 852., u kojoj se prvi put spominje hrvatsko ime uopće, označuju Tugare u obliku Tugari. Očito su dakle i onda postojale Tugare, u samoj planini i pripadale su starosjediocima pastirima, možda Ilirima. Tek silaskom Hrvata u doline, Tugare su postale naravno središte svih okolnih sela, rasutih po vršinama Mošnice i Mosora. Tek se tad Nakličani ukapaju u  župsko groblje, a u nove tugarske grebe od godine 1840., otkad se, točnije, ubilježuju u matice.

Kroza svu svoju povijest Hrvati su na ovomu tlu morali braniti i vlastite grobove. Nisu mrtvi vazda počivali u miru. Tako se spominje borba u Ostrogu, na istok Solinu, prija nekih tisuću godina, kad su na Hrvate Tolena i Vilčetu navalili Latini, opkolili ih i na koncu pobijedili. Ženama i djeci svezaše ruke naopako, što bijaše njihova zgrabiše, crkvu, da se ne bi hvalili kao njezini utemeljitelji, razoriše, otvoriše grobove i iskopavši kosti njihovih pređa, rastrkane ih pobacaše po polju, da ne bi nikad više Hrvati tražili nikakvo pravo na selo. Isto takvo izmećanje mrtvih kostiju, doživjeli su Poljičani na koncu svoje samostalnosti, kad je 1807. Napoleon ukinuo sve povlastice i nastalo rasulo kneževine. U jedan su se jesenički grob sakrila dvojica ljudi, no francuski su ih vojnici probili bajunetama, a pod njima je ostao živ dječak od 14 godina. Nekoliko je dana živio u grobu i tako bi spašen. Mnoge su mrtve našli težaci u zemlji ukopane uzgor. Najneobičniji je nalaz triju mrtvaca ukopnih u polju, kojima su glave pokrivene velikom pločom kao plonkom, a tijela im položena zrakasto na sve strane svijeta. Kad je harala kuga, mrtve su pokapali izvan posvećena grebišća. Našlo se i mrtvih u škripu, s čavlom u lubanji. Nisu oni tu ukopani po nekom davnom obredu, nego su ubijeni iz potaje u zla vremena za narod hrvatski. Bačeni su u škrip kao u prastari grob. Tko zna, gdje su grobovi onih Nakličana, koji su prebjegli pred turskom osvetom, gdje li su grobovi obješenih nakon kamenovanja biskupa Arnira, te onih što su ih Francuzi osudili na smrt? U Poljicima nije našao groba ni onaj tko je izdao didovinu, jer se prema Statutu „nima ukopati s inim krstjami, nego indi i da se izrene van“. Napokon, na Naklicama nemadu groba ni oni što su otišli u tuđi svijet, ili su pak poginuli u kakvom svjetskom metežu. Poljica su im dala samo zipku.

Svi ćemo biti mrtvi. Stoga nas smrt uči kako valja braniti didovinu, tlo gdje će nam biti grob.

„U okršaju s Turcima 1686., miseca ilišćaka na 4., stiže nikoliko Turaka priko Mosora u Poljica, porobe Dolac i zapline plina dosta, a to ali veće upališe kuća. Nu žalosno platiše, jer ih Poljičani u klanac pritekoše, pravi svoj put izgubiše, onda se vrlo pobiše. To ti robiti Poljičane. Don Juraj Pezelj vodio je jednu četu, a kad ga tursko zrno pogodi u prsi, pade na zemlju i opre se rukama ka da sidi. Bojao se da se ne bi subojnici jadu dositili i pripali, pa im rekne, nek progo-ne Turke dok on priveže oputu na opanku. Na svom povratku našli ga ondi mrtva, čelom tlu prignuta ka da se obuva.“

Blagost smrti u životu kao žrtvi, najdublje očituje kolo na stećku, gdi se križ u rukama živih, promeće u cvit koji nosi mrtvac. Na starim grebima nema ničijeg imena, jer je greb skupna duša svega plemena. Mi ćemo se spomenuti mrtvih upisanih u matice od godine 1840., ali je isto tako jednak i naš spomen na sve mrtve pretke Nakličane.

Počivali u miru!

Jozo Vrkić

Grebi i groblje

„ONOLIKO PUTA UMIREMO – KOLIKO NAM  UMRE DRAGIH OSOBA“

Groblje – vječni grad mrtvih. Mjesto tišine, uspomena i naših korijena. Naš nezaborav i ogledalo našeg poštovanja prema onima koji su bili i otišli zauvijek.

Iako je posljednja luka za smiraj svake životne lađe, premda je groblje mrtav grad, i groblje živi svojim svakodnevnim životom.

Povijest groblja i naša je povijest. Povijest u kontinuitetu, život koji traje. Čovjek se rađa i umire. To je njegov život, sudbina njegova.

A groblje? Groblje je raskrižje života i smrti. Posljednja stanica. Kraj jednog i početak drugog života. Jer, iako mrtav – mrtvi nastavljaju živjeti u nama.

Tko cijeni čovjekov rad, njegov stvaralački put, tko cijeni život, tuđi i svoj podjednako, odavat će dužnu počast umrlima i nikad  neće ugasiti svijeću sjećanja na one kojih više nema, onih koji počivaju u miru vječnog sna.

Taj odnos živog čovjeka prema umrlom, ponajbolje se vidi na groblju. Ljudi koji imaju zapuštena groblja, groblja s grobovima s izbrisanim biljezima i znamenjima o umrlima – trebaju biti svjesni da ni sami neće imati spomen, trag o svom postojanju – kad odu na put bez povratka.

Kad čovjek prvi put dođe u neki grad, u neko manje mjesto ili selo, najprije treba otići na groblje. U ogledalu groblja vidjet će sliku živih ljudi. Sve će o njima saznati. Premda grad nijemih, groblje će mu znati „ispričati“ priču o naravima, običajima, životu i vrijednosti živih ljudi koji će se susretati na ulicama što dišu životom.

Mrtvi će mu „govoriti“ o živima. Prošlost će mu pričati o sadašnjosti.

Tako je svuda u svijetu. Tako je i kod nas.

Ovo je priča o groblju. Ali, ovo je priča i o nama samima.

Naklice, prosinac (1974.) 1995. Jozo Vrkić

Grebčine. Najstarije istraženo groblje s 27 grobova iz VIII. stoljeća. Ovaj lokalitet istraživan je 2006/2007. Izgradnja crkve Sv. Ante u II. polovici VII. stoljeća vremenski se poklapa sa starošću ovoga groblja. O značenju ovoga istraživanja 20.9.2009. Slobodna Dalmacija: „Kosti iz Naklice potvrđuju – Hrvati potječu iz Male Azije“.

Gomela na Babljači, (odmah do starog nakličkog naselja Nacle) prema predaji u njoj su ukopana 3 (tri) naoružana vojnika.

Picoke pokopane u Kopačinama

Stipan Pirić (Šala) (brat Joze/Duje i Ante/Smaje) pokopan u Kopačinama ubijen od talijana u II. svjetskom ratu.

Ustaša Kapulica pokopan u II. svjetskom ratu, na Krču, s južne strane ceste gdje je garažu uz kuću sagradila Ljubica Botić rođena Vrkić kćer Tome Vrkića. 1990-tih ona i Petar Tijardović – Škobaj posmrtne ostatke prebacili su obitelji u Cistu Veliku.

Ustaša (Zadranin) pokopan na Plužinama (Bratska zemlja).

Nijemac (Otto) ubiven u Lisičini, ispod litice iza okuči di se klanja Gospi pokopan je između puta i Vilanjskog vira (pod Smrdeljcem)

Kralj Slavac po predaji ukopan je u gomeli jugoistočno iza crkve sv. Ante (od 1974. tu je mrtvačnica). Za pripomenuti je, da je na toj gomeli 30-tih godina XX. stoljeća došlo do fizičkog obračuna između Nakličana i Tagarana, koji su tu došli tražiti zlato kralja Slavca (1074. – 1075.).                     

Duga gomela na Komorjaku.

Gomele – starohrvatski su grebi!

 

21.2.1974. završena mrtvačnica

         Napravljena je u gomeli na jugoistočnoj strani čimatorja crkve sv. Ante. Radovi na mrtvačnici završeni su 21. veljače 1974. (Zanimljivo je za ovu gomelu, da su 1930-tih godina Tugarani došli u ovoj gomeli tražiti zlato, jer je po predaji u njoj pokopan kralj Slavac. Nakličani se protivili, bilo i fizičkih obračuna).

Do tada, nakon Stomarice, Nakličani se ukapaju na Tugarima. Mrtvi su se nosili u kapselima (nosila za mrtvace, lijes). Kapsela su služila samo za nositi mrtvaca. Čuvala su se u mrtvačnici na tugarskom groblju.

Posebna, zajednička, pozlaćena kapsela imali su Pivčevići/Vrkići, koja su izgorila s Pivčevića kućom koju u II. svjetskom ratu zapališe Talijani i četnici.

 

16.01.1963. Umrla Danica (Ivanica) Almić (mater Milana, Marina i Branka).

Na Sv. Antu (17.1.) poslijepodne napadao silni snig s vijavicon, te je prvi put sprovod obavljen u crkvi Sv. Ante, a za ukopat’, autom su je odveli na Tugare. Inače, te 1963. bili su strašni ledi, zima.

 

„Do lita gospodnjeg 1973. nakličani se ukapahu u stomaričke i tugarske grebe“ Ovo piše na zajedničkoj grobnici groblja Komorjak.

 • Stomarica (crkva Gospe od Sniga), grebi se nalaze u škripima okolo crkve.
 • Tugare (crkva Porođenje Blažene Djevice Marije), grebi u starome uređenome groblju iza crkve. Uz ostale tugarske grebe, nakličkih ima 5 (pet) za odrasle i 3 (tri) dječja (enđeoska).

 

Popis umrlih Nakličana od 1700. do danas možete pogledati ovdje.

Osmrtnice umrlih mještana Naklica možete pogledati ovdje.

 

Groblje komorjak:

Ideja o gradnji groblja na Komorjaku:        Duje Velić

Početak izgradnje puta ka groblju              1955./1956.

Početak izgradnje groblja                                          1966.

Projekt  je napravio                                     Pave Antičević

Epitafe (natpise) na zajedničkoj

grobnici osmislio je                                            Jozo Vrkić

Zajednička grobnica i suhozid koji

daje jajolik oblik groblja, završeni su         1973. godine

Groblje je blagoslovio                               župnik don Jozo Marendić  13. lipnja 1974.

Prvi ukopani mrtvac je                              Stipe Jurišić pok. Ante (Ukopan je   27.12.1974. u zajedničku grobnicu, u gornji red, istočni odjeljak, na prvo mjesto od istoka. Bio je rođen 1893. umro 25.12.1974. živio je u Omišu i Splitu.)

Poljica broj 2 List poljičkog dekanata iz 1977. na stranicama 99-102 Frane Mihanović, župnik iz Gata napisao je:

NAKLICE

N o v o   g r o b l j e

Zalaganjem inž. arh. Pave Antičevića, odbornika zaseoka Naklica, uz novčanu pomoć općine Omiš, novčanim prilozima i radom Nakličana, dovršena je godine 1973. gradnja nakličkog groblja sa zajedničkom grobnicom. Planom je predviđen teren za gradnju i obiteljskih grobnica.

Groblje se nalazi oko 220 metara istočno od stare crkvice svetog Ante u spomenutom zaseoku. U neposrednoj je blizini same kapelice izgrađena i vrlo lijepa mrtvačnica.

Nakličko je groblje blagoslovio župnik Jozo Marendić 13. lipnja 1974.

Kad je riječ o novom nakličkom groblju, ne možemo se zadovoljiti tim suhoparnim podacima. Istina, oni nam kazuju dosta, ali ne kazuju sve. O nakličkom groblju može se, a i treba nešto više reći.

O groblju, o gradnji groblja redovito se malo, ili uopće ne piše. Grob je u nekom smislu kao i knjiga. Često se dogodi, da napisana ostane nezapažena, nepročitana. Tek pokoljenja, koja dolaze, u nju zavire i otkrivaju njezinu važnost.

Sa starim je grobovima nešto drugo. Oni su kao i stara knjiga: što je starija, to je zanimljivija. Ona je predmet proučavanja kao i stari grobovi. Znamo i zašto. Stari grobovi u sebi kriju ostatke određene civilizacije, kulture. Iz njih čitamo povijest naroda, plemena, pojedinaca. U njima su utisnuti tragovi starog načina života. Sve su to razlozi, da se o starim grobovima dosta piše.

Međutim, nakličko je groblje novo. Ali ne samo novo, nego i jedino. A Naklice su staro poljičko naselje. Davno se spominje u hrvatskoj povijesti. Nije to, da Nakličani nisu umirali, pa im nije bilo potrebno groblje. Umirali su kao i svi ostali ljudi. Ali, kako stoji napisano u donjem lijevom razdjeljku nove zajedničke grobnice:

MLOGA STOLIĆA

DO LITA GOSPODNJEGA 1973

NAKLIČANI SE UKAPAHU

U STOMARIČKE I TUGARSKE

GREBE.

     Dođe pak vrijeme i potreba da sagrade vlastito groblje. I sagradiše ga, a u kamenu ploču na zajedničkoj grobnici, u lijevom gornjem uglu urezaše riječi:

OVDI LEŽIMO NA DIDOVINI.

     Dakako, na didovini nakličkoj, na didovini poljičkoj, na didovini hrvatskoj.

Groblje sagradiše u blizini naselja, u kršu, u kamenu i ogradiše kamenim zidom. Zidno kamenje složiše usuho, onako kao bez reda, a opet vrlo skladno. A kamen kako složili da složili uvijek lijepo izgleda. I dobro je, što Nakličani nisu podlegli suvremenoj napasti, da ogradni zid izliju iz cementa.

A neki se graditelji novih poljičkih groblja toj napasti nisu mogli oduprijeti. Cement prevladava u gradnji i groblja i grobnica. A ponekad takvom gradnjom iz cementa nagrdiše divne i neponovljive stare povijesne prostore. Takav je slučaj… (autor se ovdje dalje osvrće na: „…dva nespojiva građevinska izraza, dva svijeta…“ crkve i groblja koji se ne odnose na nakličko groblje. – tekst slobodan bio izostaviti Miljenko Vrkić) …sada ostavimo po strani. Vratimo se nakličkom groblju.

I na prvi bi se pogled po svemu moglo reći, da je to groblje kao i svako drugo seosko groblje. A nije. Sve je obično, ali oblik grobišnog terena, što ga je formirao kameni zid, nije uobičajen. On je jajolika oblika.

Oko tog zida, s izvanjske strane, predviđena je gradnja obiteljskih grobnica, a okvirni grobišni prostor omogućuje lak pristup grobnicama, a  predviđen je za gajenje ukrasnog bilja, cvijeća, zelenila.

I epitafi na zajedničkoj grobnici nisu svagdašnji. Složeni su s osjećajem za mjeru, povijest, kao i sažeto izražavanje, temeljnih kršćanskih istina.

Jajolik oblik groblja nije određivao teren, konfiguracija tla, već ideja koju taj oblik u sebi nosi. Znamo, da je jaje ne samo znak, nego i izvor života. Sve živo iz jajeta. Križ je redovito glavni i dominantni znak i obilježje svih kršćanskih groblja. Suvišno je tumačiti, da je on znak vjere i nade u neumrli život. Križ je utisnut i na nakličkom groblju. Ali, kao da to nije bilo dosta. Nakličani su, davši svom groblju jajolik oblik, htjeli i na taj način, jednostavan i lako čitljiv, ispovjediti svoje kršćansko vjerovanje i u život onkraj groba.

Tu ideju, ali ne tako jasno izraženu, jer je oblik više kružan nego jajolik, nosi u sebi i groblje oko već spomenute crkve svetog Klimenta (u izostavljenom tekstu, opaska M.V.)

Na zajedničkoj grobnici, u gornjem desnom razdjeljku čitamo staru i dobro poznatu istinu kao blagu opomenu svim živima:

KUD ČOVIK IDJE

SMRT SOBOM NOSI.

A ispod toga, u desnom donjem razdjeljku, urezana je prastara kršćanska molitva za preminule:

POKOJ VIČNI DARUJ NAM GOSPODINE.

     A ispod svih tih natpisa, po čitavoj širini zajedničke grobnice kao na temelju naše vjere, Kristu, stoje riječi:

KRISTE ISTINO USKRSNI NAS.

     Sve to govori, da nakličko groblje nije neko „vječno“ počivalište, kako se poneki nadobudni graditelj nove grobnice zna krivo izraziti. Ono je mjesto, u kojemu je, slikovito govoreći, kao u jajetu, a snagom Kristove pobjede nad smrću, položena klica novog, neumrlog života. Grob je samo posljednja postaja na putu do punine života.

I sve je to nekako vidljivo, upravo opipljivo na nakličkom groblju. Tu je na jednostavan način progovorila kršćanska duša sa svojom živom i (još) nenatrunjenom vjerom kao i snagom svoje kršćanske nade.

I na kraju moram reći, da sam nakličko groblje doživio veliko u svojoj jednostavnosti i uvjerljivo u svojoj kršćanskoj izražajnosti.

I utemeljeno na kamenu vrijeme ga neće tako brzo i lako izbrisati. Ni nasljednici ga neće moći preorati. Naselja nestaju, ali groblja ostaju. Sutra će ti grobovi govoriti živima o mrtvima. Nakličani će u njima ostavljati tragove svoga vremena i života. I oni, upravo gradeći grobove, grade, pišu svoju povijest. To nekako čudno zvuči, upravo protuslovno, ali je tako.

I tako su Naklice, danas naselje od četrdesetak obitelji, tek poslije možda 900 godina svoga opstojanja, gradnjom vlastita groblja riješili važno komunalno pitanje. Sad je Nakličanima, uz ono što su prije ostvarili, a potrebno za organizirani društveni i vjerski život, sve na dohvat ruke, pred kućim pragom.

Uvjeren sam, da Nakličanima ne će smetati, što sam tako rano zavirio u njihovu tek napisanu „knjigu“, na koju je prašina vremena tek počela padati.

Frane Mihanović

RADIO SPLIT, Reporteri-amateri u emisiji „Dalmacija u mom oku“,

četvrtkom 9-10 sati, 13. ožujka 2008.

O NAKLIČKOM GROBLJU I RADNOJ AKCIJI

pripovida’ je Miljenko Vrkić

Reporteri-amateri               13. ožujka 2008.

Dobar dan – svaki dan, s Naklica, iz stare Pojičke Republike – pozdravjan sve vas dragi slušateji, moje Po’jičane, Tugarane, a osobito moje mještane s Naklica.

Drago mi je da ovoga trenutka ne slušate vjesti, koje su u zadnje vrime previše crne.

Stotinu puta san se pita, triba li ružne stvari pripovidat, podsjećat, triba li tako davat nikima ideje. Šta imamo od toga, niku pouku, ili poruku, nauk. Šta će to meni, šta će to i vami poštovani slišateji. Kad čovik čuje da se šta ružno dogodi – smuti se, teško mu, zamisli se, obuzme ga tuga, i ‘ko zna šta sve judi unda proživjavaju. Crne vjesti, najčešće su prve, pa i’ unda zovu udarne vjesti! A zašto i’ zovu udarne? Zato šta su prve, najprije njizi objave?

Ja van mislin skroz drukčije. Ne mora to bit, ali ću van reć. Ja mislin, zato, šta udarne vjesti čovika udru dreto uglavu, dadu mu pljusku, i unda ga ošamutu.

Ovo malo crnoga šta san van ispripovida, mora san. Tija bi vas tako podsjetit na onu, kad nebi bilo noći – kako bi svit zna – koliko je lip dan!

A evo van sad, moje udarne vjesti. Ali ne smin naglo. Polako ću van ja to reć, izokola. Makar bi tija da vas i moja udarna vjest udre, ali malo drukčije. Zato pitan, jeste li čuli – a nadan se da jeste – za puno lipo Varaždinsko grobje. Kažu da je najlišpe u Europi. I opet pitan – more li grobje bit lipo. More! Bija san tamo 3 puta, a neman nikoga svoga pokopana. I triba ga poć vidit, nećete zažalit.

Neznan znalite, a zato ću van sad i ispripovidat, da na mojin Naklican isto imamo grobje. Skroz je drukčije od Varaždinskog. Drukčije je od svi grobja koje ste ikad igdi vidili. Zato, i nakličko grobje «Komorjak» tribate doć vidit, i opet, nećete zažalit.

Još nije završeno. A vjest je, priprošle subote, organizirana je radna akcija uređenja pristupnog puta i okoliša našega grobja. Naklice imaju 226 žitelja. Na radnoj akciji bilo nas je 48. Dva bagera su radila, a okolo, razmilili se judi ka’ mravi. Jedni s motikan ravnaju, drugi utiraju koce i vežiju čimprese, treći čiste draču, niki podaštraju smriče i borove, pali se trava među kamenjem i otpilane grane se pale. Jedni su zaduženi, pa napajaju žedne, a navečer nahraniše se i gladni. Rad i zabava. Druženje i pisma. Cilo popodne, i do kasno u noć. ‘Ko to more platit. Toliko žara, toliko jubavi, zadovoljstva. To triba doživit da čovik shvati koliki je to dar Božji!

To van je, poštovani slušateji, ta moja udarna vjest, o lipoti zajedništva, lipoti rada, lipoti jubavi, o srići koja vas prožimje kad dajete, kad pomažete, kad nesebičnošću možete usrićit druge, pa tako i samoga sebe.

Poslušajte još minutu o našemu grobju. Ideja pokojnega Duje Velića, još 1955/56. Projekt našeg arhitekte, Pave Antičevića. U grobje se mrtvi ukapaju od 1974. godine.

Zašto je nakličko grobje drukčije od drugi’? Njegova veličina je u njegovoj jednostavnosti i u njegovoj simbolici. Grebi nisu ukopani u zemju. Grobje ima jajolik oblik, što nije uvjetova’ teren, konfiguracija tla, već ideja koju taj oblik u sebi nosi. Jaje nije samo znak, nego i izvor života, a koji je ovde spojen i s njegovin krajen. Svi grebi ‘rađeni su jedan do drugoga, tako da se dobija taj jajoliki oblik. Na onomu širem vrju zamišljenoga jaja, zajednička je grobnica.

Epitafi na zajedničkoj grobnici nisu svagdašnji. Složeni s osjećajem za mjeru, povjest, sažeto izražavaju temeljnu kršćansku istinu, tako u Poljicima br. 2 piše Don Frane Mihanović, i još navodi kako se na toj grobnici može pročitati stara i dobro poznata istina koja blago opominje sve žive:

KUD ČOVIK IDJE

SMRT SOBOM NOSI

     Napominje i još urezanu prastaru kršćansku molitvu za preminule:

       POKOJ VIČNI DARUJ NAM GOSPODINE

     A natpis: OVDI LEŽIMO NA DIDOVINI, komentira: Dakako, na didovini nakličkoj, na didovini poljičkoj, na didovini hrvatskoj. A bilo je to – 1977. godine.

I zadnje, kao temelj naše vjere, Kristu, stoje riječi:

KRISTE ISTINO USKRSNI NAS

     Između svakoga greba kameni je stup. Grebi su obloženi kamenom. Tako je svaki – polugomela. Gomele su prastari grebi. A ovo cilo grobje, odma je uz Dugu gomelu, veliki greb. I mrtvačnica u polugomili je napravjena, odma uz crkvicu Sv. Ante.

Od te crkvice do grobja, tih 200-tinjak metara prilaznog puta, u subotu smo uređivali. Slavoluk, kameni zidići, čimpresi, borovi i smriči, trava i cviće. Do 13. lipnja ove nan godine, do dana našega zaštitnika, sve bi tribalo završit. Mi nakličani to ‘oćemo i možemo. Bilo bi nepošteno ne naglasiti svesrdnu pomoć naše nan općine, našega Grada Omiša i predanost Jure Velića, presjednika Mjesnoga odbora.

A da nije bilo toga zajedništvo, brige i jubavi prema našemu mistu, ne bi nas na Naklican bilo priko 1000 godina, otkad se selo i spominje.

Radost, sriću i svako dobro van, poštovani slušateji želin. I, uvik – dobre vjesti!

Župa Porođenja Blažene Djevice Marije – Tugare

(8. 9. Tugare, Mala Gospa)

Naklice pripadaju župi Tugare!

 

4.3.852. prvi spomen Tugara i imena Hrvatskoga – Trpimirova darovnica!

Niže je doslovno prepisan prijevod Trpimirove darovnice od M. IvaniŠević…:

(M. IvaniŠević u Starohrvatski Solin, Split 1992, s. 66,68.)

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Za vladanja u Italiji vrlo pobožnoga franačkoga kralja Lotara, indikcije petnaeste, četvrtoga dana ožujka.

Dok umom shvaćamo i vjerom spoznajemo kako sve ono stoje od početka svijeta tijekom vremena nastalo jedno za drugim postaje i nestaje, tjelesnim osjetilima ne možemo ništa drugo vidjeti i čuti, nego ono što nam se pokaže ili pročita. Zato ja, iako grešnik, Trpimir, knez Hrvata, (istakao M.V.) potpomognut milošću Božjom, nestalan o posljednjem danu i o času kojeg čovjek ne zna, vrlo zabrinut za spas svoje duše, po zajedničkom savjetu svih svojih župana, sagradih samostan i u njega dovedoh čete braće. Na njihove usrdne molbe i da nas njihova česta molitva oslobodi pred Bogom od grijeha, pristao sam pribaviti još neke potrepštine za crkvu toga samostana. Kad ne bijaše dovoljno srebra upravo za izradu vaza, prepustio nam je Petar, nadbiskup solinske Crkve i dragi kum, jedanaest srebrnih libara. Stoga smo mu kazali: „Vesela vam srca dajemo sve i ništa nećemo odbiti vašoj ljubeznosti“. Na to on odgovori: „Gospodine i kume, hoću ponajprije, neka vaša prejasnost ispravom potvrdi da vazda ostane vlasništvo spomenute svete solinske Crkve sve ono što sam kupio ili stoje nekretnina i pokretnina darovano svetoj majci Crkvi i to u Lažanima i na Tugarima, sa servima i ancilama Stjepušom, Gojkom, Gortanom. A zatim usrdno molimo da za rečenu majku Crkvu, metropolu sve do obale Dunava i po skoro svem kraljevstvu  Hrvata, (istakao i podvukao M.V.) a za spas duše vaše, vaših pređa i vjernih i za prepušteno spomenuto srebro, dadete crkvi blaženoga Jurja na mjestu zvanom Putalj sve što ima, uprav serve i ancile, stoje očito ta crkva dobila za posvete u vrijeme kneza Mislava od toga spomenutoga kneza, i vi učvrstite darovnicu na sličan način ispravom o povlasticama“. Tako, ne samo pristavši na predloženo, obećasmo, nego i da sve to uzmogne pravno ostati, naredismo izradu isprave o ovoj našoj odluci. I to tako da već rečena sveta Crkva, nesmetana ni od koga, sve kupljeno unutar naših granica u spomenutim mjestima ima vječnim darovanjem. Napokon, zdušno darujemo prije spomenutoj crkvi od kraljevskog područja  s istočne i zapadne strane, od litica brda do mora, s obiju strana međe označene kamenom i željezom, a u tim međama područje nikom ne pripada. I predajući ovo na korist svete solinske Crkve potvrđujemo spomenutoj crkvi svakogodišnje davanje desetine od svega uroda zemlje našega dvora zvanoga Klis, koje je desetine počeo davati naš predšasnik Mislav. Ako bi se tko usudio od gore spomenutoga, što smo po Gospodnjem nadahnuću, ražareni ljubavlju svetih, u duhu odanosti pristali i dopuštamo neka ubuduće ostane netaknuto i stalno Crkvi svetih mučenika Dujma, Stasa, Kuzme i Damjana, otrgnuti ili oteti ili se suprotiviti silom, neka je sapet nerazješivim okovom prokletstva, srdžbom Gospodina Spasitelja i svih svetih, uz to prokletstvom tri stotine i osamnaest otaca do sudnjega dana, neka je Božjom kaznom odijeljen i udaljen od roda i doma, žene i djece, koji lakoumno promisli oduzeti naš dar učinjen svetoj majci Crkvi. Isto tako neka tadašnji pobožni vladari uskrate milost kad bude parnica svetih namjesnika s onim koji čini nedjelo zaborava umrlih i trne svjetlo njihovih duša, a na posljednjem danu velikoga suda s đavlom i njegovim sramotnim anđelima i Judom Iškariotskim, Kristovim izdajicom, neka bude nagrađen u paklenoj dubini gdje se vatra ne trne i crv opakih ne ugiba.

Učinjeno u mjestu zvanim Bijaći, u gorespomenuto vrijeme i osnaženo posvjedočenjem, općim pristankom i voljom svjedoka.

Znak svojom rukom koji gore: Trpimir, knez darovatelj ovoga i izdavač. Znak rukom Komičaj, župan, svjedok. Znak rukom Precilja, župan, svjedok. Znak rukom Nemistl, župan svjedok. Znak rukom Zašata, župan, svjedok. Znak rukom Ljudevit, župan, svjedok. Znak rukom Ozamil sa bratom. Znak rukom Njeguča, komoraik, svjedok. Znak rukom Žulj, svjedok. Znak rukom Potehan, svjedok. Znak rukom Žutomistil, svjedok. Znak rukom Damnana, svjedok. Znak rukom Dominik, svećenik, kapelan, svjedok. Znak rukom Ciprijan, svećenik, kapelan, svjedok. Ja, Martin, svećenik, kapelan, na naredbu svoga gospodara, spomenutoga kneza, zamoljen napisah i svojeručno završih, stavih znak rukom. Ovo su imena serva na Mosoru, što pripadaju svetoj majci Crkvi blaženoga Dujma, a njihova su imena najprije: Gorento, Posteljac, Nasečaj, Domačaj, Ilena, Trubača, svi ovi sa svojim ženama. Ostalih pak sedam, imena su: Ljutomir, Strohemil, Nedomisl, Tešina, Ljutečaj, Čustac. (kraj prijepisa prijevoda Trpimirove darovnice)

 

Slobodni navodi iz predavanja arheologinje Vedrane Delonga „Tugare, arheološko-povijesni i jezični spomenik“ na Tugarima 4.ožujka 2016. godine:

Iz latinske imenice koja u klasičnom rimskom latinitetu glasi tugurium”, a množina: “tuguria”, znači: koliba, kućerak pokriven slamom ili ševarom. Rani srednji vijek iskrivljuje latinski jezik“tuguria” postaju “tugarii”, stoga u Trpimirovoj darovnici nalazimo “Tugari” koji s vremenom postaju “Tugare”.

Arheološki nalazi – materijalni i opipljivi predmeti kao ostatci starohrvatske kulture i ranijih ljudskih civilizacija (1. tisućljeće prije Krista; prije nove ere, do ranog srednjeg vijeka – početak 9.st. do konca 11.st.), istraženi su na ruševinama starih Tugara, arheološkom lokalitetu Ženski Doci ostatci života ilirskog plemena Delmata.

Groblje  starohrvatskog naselja Tugare, tumul  (humak) u Gornjem vrtlu (na parkiralištu ispod stare župske kuće) s prapovijesnim (ilirsko-delmatskim) i starohrvatskim grobovima pripadalo je i stanovnicima spomenutim u Trpimirovoj darovnici. (kraj slobodnog navoda)

 

„Splitsko-makarska nadbiskupija, župe i ustanove“:

Godine 1495. u Tugarima se spominje župa pod nazivom svete Katarine, a 1625. župa se navodi pod imenom Čažin Dolac.(kraj navoda)

 

Kud su se točno sterale ondašnje Tugare? Podatak iz 1662. nekakav je putokaz. Naime, u Listu zbora u Dodatku Poljičkom statutu, među seoskim jamcima uopće se ne spominju iz Tugara, nego pogađamo da su jamci za katun srinjanski Tugarani Novaković, Bulić i Radilović, dok se Truše, tj. Truša potpisuju u katunu dućskom, Račnik i Zastinje u katunu Dubravi, a Nakljice, tj. Naklice  jamče skupa s Gatima. No, u popisu pučanstva iz godine 1725, župa Tugari točno je  razgraničena kako je poznamo i danas, te se navodi pedesetak prezimena iz svih tugarskih zaselaka. Očito, Tugare su predstavljale crkvenu župu, a nisu bile jedan od 12 poljičkih katuna.

         Crkva svete Kate bila je župskom prije nego je 1739. godine sagrađena današnja na Tugarima, a prema kamenim ostacima uzidanim u ovu novu crkvu, te istraživanjima koje je obznanio doc.dr.sc. Radoslav Bužančić 4. ožujka 2017. na predavanju za slavljenja 1165. godišnjice prvoga spomena Tugara, tu je bila predromanička crkvica. Na njezinim temeljima bila bi onda sagrađena današnja tek onda kad su Tugarani sišli s planine u dolinu.

Tugare su, dakle, postojale i prije utemeljenja kneževine Poljica. Arheološkim istraživanjima 2004. godine  utvrđena su drevna naselja na padinama Gradine, Ženski doci, te groblje u  Gornjem vrtlu. Pastirski  položaji  po  planinama sve do  dolaska  Hrvata pripadali su Ilirima,  pa su vjerojatno i stari Tugarani, uz  drevna naselja istraživanjima navedena, živjeli još na inim mošničkim (Vršina) ili  mosorskim (Oćur, Poziralo) vršinama. U Poljičkom statutu kuća, „ča je  gomionica slamom pokrivena“, spominje se kao riječ gibuća. Znači, da su se tada kućice mogle premještati za popašom.

Tek silaskom ovih starinaca u dugodolinu, Tugare su postale naravno središte svih okolnih sela rasutih po vršinama Mošnice i Mosora.

Tursko je doba obilovalo pravim životnim dramama, jer su se Tugarski zaseoci našli između turskoga i mletačkog nakovnja. Tako su 1570. neki tugarski zaseoci morali odseliti u strahu od turskoga zuluma. Te je godine Sultan navijestio rat Mlecima, a Janko Marjanović obavijestio Splićane, da na njih Turci kane navaliti iz  kliškog sandžaka. Premda je spasio Split, skupo je to platio on i njegova bližika. Bi prisiljen iseliti se, a s njim i 350 obitelji iz Zakučca, s Naklica, iz Duća, Truša, Osiča i Čvrčića. Naravno, iz ovoga doba ni Tugare nije mogla mimoići žrtva Mile Gojsalice, jer su sigurno i Tugarani bježali u mosorski zbjeg pred Topan-pašinom silom, te jurišali niz mosorska točila na obezglavljenu Turad, kad im je Mila digla barut u zrak, pošto je istresla na nj žeravu iz bronzinića, koji je krila pod pregačom, kako se i sad priča u Tugarima.

Pa ipak, najveću svoju strahotu Tugare su proživljavale za sloma Poljičke republike 1807., kad su je pokorili Francuzi (Napoleon), pošto se narod digao na ustanak. Poljičani su napali na francusku vojsku, ali ih je jača sila gonila kroz  Poljica, ubijajući starce, djecu u grobovima kud se krila čeljad, razvaljivala su bačve pune vina, a na koncu su objesili nekoliko ustanika.

Izdašne vinograde sađene na gotovo svakom „trunku“ zemlje, iza 1895. godine počela je kositi filoksera (žiloždera). I dok je ta bolest 30-tak godina prije (1860-tih) harala Evropom, od 1880. do 1914., nikad ljudi u Tugarima (ni u Poljicima kao ni u cijeloj Dalmaciji) nisu imali toliko novca kao tada od prodaje vina. Zaludu je 1898. sagrađena „Poljička cesta“ od Strožanca do Blata, pa se umjesto magarcima prevozilo kolima, kad je žilogriz stubokom izmijenio tugarski život i poharao ga kao i nadošli rat.

Nova utjeha poljoprivrednika je tršnja nazvana Tugarka, u Tugare donesena 1918. (po nekima nekoliko godina ranije). Na početku sađena u ćošama i na rubovima meja, da bi u II. polovici XX. stoljeća sađena gotovo na svakoj meji. Uz trišnje, sađene su i višnje, koje su imale iznimno dobru cijenu. To „blago“ uživalo se do 1980-tih godina, kada pada cijena višnjama koje se potom sijeku. Trišnje više nemaju dovoljno oprašivača – ne rode, pa se i one sijeku. Još  uvijek je dvojba zašto trišnje nisu rodile: radi nestanka višanja ili utjecaja ferokroma iz tvornice u Dugom Ratu?

Nakon vinove loze i trišanja, Tugarani sade breskve i sve više povrća, u novije vrijeme vraćaju se trišnjama, ali na sve manje obradivoga zemljišta!?

 

Prema knjizi „Splitsko-makarska nadbiskupija, župe i ustanove“ od Mile Vidovića, Split, 2004. Matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i stanje duša nalaze se:

Matične knjige rođenih od 1711. do 1728. i 1790. do 1812. nalaze se u Državnom arhivu Zadar. Od 1892. do 1948. u Matičnom uredu u Omišu. Nepotpuna godišta parica od 1818. do 1947. u Nadbiskupskom arhivu Split.

Matične knjige vjenčanih od 1825. do 1857. nalaze se u Državnom arhivu Zadar. Od 1906. do 1948. u Matičnom uredu u Omišu. Od 1790. do 1811. u Župnom uredu. Nepotpuna godišta parica od 1818. do 1947. u Nadbiskupskom arhivu Split.

Matične knjige umrlih od 1710. do 1825. i 1906. do 1948. nalaze se u Matičnom uredu u Omišu. Od 1790. do 1802. u Župnom uredu. Nepotpuna godišta parica od 1818. do 1947. u Nadbiskupskom arhivu Split.

Stanje duša od 1838. do 1910. nalazi se u Župnom uredu.

 

Predavanje arheologinje Vedrane Delonga u župnoj crkvi Porođenja BDM na Tugarima 4. ožujka 2016.

55. TUGARE - arheološko-povijesni i jezični spomenik

 

Dan Tugara“ utemeljen je 4. ožujka 2016. godine za slavljenja 1164. godišnjice, a temeljem nadnevka Trpimirove darovnice (zakladnice) od 4. ožujka  852. godine, kada se prvi put spominje ime Tugare.

Spomendani umrlih

Spomen-dan umrlih u župi TUGARE

od 1949. godine

(Upisani su mrtvi od 25. 1. 1949. do 21. 3. 2017.)

 

 • Siječanj
 • Veljača
 • Ožujak
 • Travanj
 • Svibanj
 • Lipanj
 • Srpanj
 • Kolovoz
 • Rujan
 • Listopad
 • Studeni
 • Prosinac
 • Datum

  SIJEČANJ

  Godina

  smrti

  I   M   E     PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 1. 1962.

  1965.

  1967.

  2006.

  2014.

  Milica

  Jure

  Šima

  Vlatko

  Vjeko-Ante-Duje

  Radilović

  Novaković

  Velić

  Marin

  Markičević

  Ud. Frane

  Sin Ivanov

  Pok. Filipa

  Pok. Tome

  Pok. Frane

  1.12.1885.

  21.  4.1931.

  13.10.1893.

  18.  7.1936.

  8.  5.1933.

  77

  34

  74

  70

  81

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  2. 1. 1964.

  1968.

  1970.

  1977.

  1978.

  1983.

  1991.

  2002.

  Stefanija

  Radoslav

  Nikola

  Marin

  Petar

  Marin

  Jozo

  Marija

  Šarić

  Mekinić

  Radilović

  Ban

  Mekinić

  Baričić

  Jurišić

  Pavešković

  Ž. Andrije

  Sin Antin

  Pok. Jure

  Pok.Ilije

  Pok. Mate

  Pok. Petra

  Pok. Jure

  Ud. Andrije

  16.  6.1899.

  30.  6.1933.

  6.12.1889.

  12.  7.1898.

  1.  8.1931.

  1.  7.1904.

  4.  4.1905.

  20.12.1922.

  65

  35

  81

  79

  47

  79

  86

  80

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  3. 1. 1990.

  2015.

  Petar

  Ante

  Radilović

  Petričević

  Pok. Ante

  Pok. Križana

  24.  6.1902.

  27.10.1940.

  88

  75

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  4. 1. 1952.

  1984.

  Ivan

  Ruža

  Pavešković

  Mrčela

  Sin Jozin

  Ud. Stipana

  31.12.1951.

  14.  2.1907.

  0

  77

  Tugare

  Naklice

  5. 1. 1968.

  1991.

  Radoslav

  Ljubica

  Bulić

  Novaković

  Pok. Ivana

  Pok. Petra

  7. 9.1895.

  18.  2.1924.

  73

  67

  Tugare

  Tugare

  6. 1. 1966. Miljenko-Andrija Šarić Pok. Marka 26.12.1888. 78 Tugare
  7. 1. 1973. Ante Stipić Pok. Ante 10.  1.1885. 88 Tug. sv.Kate
  8. 1. 1960. Antica Artić Žena Ivanova 22.12.1890. 70 Tugare
  9. 1. 1960.

  1983.

  1987.

  1990.

  2009.

  Jure

  Ružica

  Luce

  Marija, Matija

  Marin

  Grgatović

  Pavešković

  Čorić

  Sorić

  Pivčević

  Pok. Ivana

  Pok. Mije

  Ud. Ivana

  Ud. Joze

  Pok. Ivana

  10.10.1881.

  19.  3.1902.

  16.10.1903.

  3.  5.1909.

  31.  1.1922.

  79

  81

  84

  81

  87

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  10. 1. 1969.

  2009.

  Milica

  Miljenko

  Bulić

  Pirić

  Ud. Joze

  Pok. Ante

  24.  2.1894.

  24.  5.1933.

  75

  76

  Tug. sv.Kate

  Naklice

  11. 1. 1951.

  1965.

  1968.

  1990.

  Ana

  Stipe

  Ivka

  Marija

  Bulić

  Mandić

  Novaković

  Mekinić

  Ud. Ivana

  Pok. Jure

  Ud. Mate

  Ud. Mate

  26.  7.1879.

  27.  2.1900.

  13.11.1895.

  21.  4.1919.

  72

  65

  73

  71

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  12. 1. 1969. Marija Velić Žena Stipe 8.11.1896. 73 Tugare
  13. 1. 1961. Kata Petričević Ud. Jakova 6.  3.1882. 79 Tugare
  14. 1. 1969. Luca Jurišić Ud. Ivana 16.10.1891. 78 Tugare
  15. 1. 1958.

  2015.

  Stipe

  Milan Ivan

  Glavinović

  Pavlić

  Pok. Jakova

  Pok. Petra

  22.  2.1882.

  21.  3.1931.

  76

  84

  Tugare

  Tugare

  16. 1. 1963.

  1994.

  1999.

  Danica

  Krunoslav

  Mila

  Almić

  Petričević

  Pavlić

  Ud. Filipa

  Pok. Jerka

  Žena Nede

  12.  4.1890.

  27.  4.1915.

  17.  2.1948.

  73

  79

  51

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  17. 1. 1977.

  1994.

  2004.

  Milka

  Mirko

  Ivan

  Barić

  Novaković

  Stipić

  Žena Mate

  Pok. Ivana

  Pok. Ante

  7. 11.1906.

  6.   4.1927.

  22.12.1930.

  71

  67

  74

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  18. 1. 1960.

  1961.

  1987.

  1998.

  Luca

  Marija

  Zorka

  Marija

  Pavlić

  Markovina

  Petričević

  Novaković

  Ud. Špire

  Pok. Ivana

  Pok. Jakova

  Pok. Luke

  3.12.1878.

  2.  2.1892.

  28.10.1919.

  11.  3.1909.

  82

  69

  68

  89

  Tugare

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  19. 1. 1951.

  1953.

  1960.

  1966.

  1977.

  1994.

  Ljiljana

  Kate

  Frane

  Filicije

  Vicko(svećenik)

  Špiro

  Novaković

  Mandić

  Radilović

  Filinić

  Velić

  Markovina

  Kći Ivanova

  Žena Ivanova

  Pok. Jure

  nezakonit

  pok. Filipa

  pok. Ivana

  6.  1.1951.

  8.10.1875.

  21. 3.1881.

  18.  5.1886.

  27.10.1913.

  6.11.1899.

  0

  78

  79

  80

  64

  95

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  20. 1. 1953.

  1993.

  1994.

  Antica

  Marija

  Luca

  Novaković

  Novaković

  Pivčević

  Ud. Petra

  Pok. Petra

  Žena Davora

  21.12.1881.

  12.  7.1922.

  17.  2.1936.

  72

  71

  58

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  21. 1. 1996. Ivka Novaković Pok. Mate 23.  6.1909. 87 Tugare
  22. 1. 1951.

  1958.

  1988.

  2004.

  Jerko

  Ivan

  Andrija

  Marija

  Vrkić

  Šarić

  Pavešković

  Pivčević

  Pok. Marka

  Pok. Marka

  Pok. Bože

  Ud.Miljenka

  6.  8.1879.

  14.  4.1884.

  22.  1.1905.

  26.  7.1924.

  72

  74

  83

  80

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Naklice

  23. 1. 1986.

  1991.

  Marija

  Roko

  Bulić

  Mandić

  Ud. Marina

  Pok. Ante

  1.10.1906.

  16.  8.1908.

  80

  83

  Tugare

  Tugare

  24. 1. 2016. Zorka Pavešković Ud. Radoslava 8.  7.1931. 85 Naklice
  25. 1. 1949.

  1977.

  2003.

  2010.

  2015.

  Zdenka

  Luka

  Mira-Nevenka

  Marija

  Petar Marin

  Bulić

  Novaković

  Bulić

  Mekinić

  Tijardović

  Kći Jerkina

  Pok. Ante

  Ud. Frane

  Ud. Mate

  Pok. Stipana

  6.11.1948.

  18.10.1882.

  1.  1.1936.

  9.  7.1927.

  25.  3.1923.

  1

  95

  67

  83

  92

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  26. 1. 1953. Ante Radilović Pok. Mate 30.  5.1870. 83 Tugare
  27. 1. 1957.

  1966.

  1970.

  2013.

  Ivan

  Ante

  Matija

  Marija-Maruška

  Pavešković

  Novaković

  Antičević

  Šarić

  Pok. Tome

  Pok. Mate

  Pok. Ivana

  Ud. Ante

  6.12.1867.

  2.  1.1903.

  12.11.1895.

  24.  3.1935.

  90

  63

  75

  78

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  28. 1. 1967.

  1968.

  2011.

  2012.

  2014.

  Josip

  Damir

  Ivka

  Milan

  Ivan

  Ulić

  Petričević

  Jurišić

  Bulić

  Barić

  Pok.Ubalda

  Sin Antin

  Ud. Ante

  Pok. Marina

  Pok. Ljube

  23.  3.1890.

  ??? dijete

  21.  7.1915.

  7.  4.1932.

  13.  2.1933.

  77

  ?

  96

  80

  81

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  29. 1. 1995. Luka Bulić Pok. Mate 5.  9.1921. 74 Tugare
  30. 1. ¸1985.

  1994.

  2016.

  Špiro

  Julijana

  Marin Frane

  Tijardović

  Barić

  Duraković

  Pok. Mate

  Žena Ivana

  Pok. Ivana

  14.12.1906.

  12.  4.1932.

  8.10.1940.

  79

  62

  76

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  31. 1. 1982.

  1988.

  2005.

  2010.

  Ljubica

  Mijo

  Marin

  Katica

  Barić

  Ban

  Jakovčić

  Pavešković

  Žena Frane

  Pok. Ilije

  Pok. Jure

  Žena Jakova

  22.  2.1915.

  28.  9.1902.

  23.  3.1911.

  23.  7.1933.

  67

  86

  94

  77

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Naklice

 • Datum

  VELJAČA

  Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 2. 1986.

  2015.

  2017.

  Marko

  Jakov

  Slavko

  Tijardović

  Velić

  Pavlić

  Pok. Kate

  Pok. Jerka

  Pok. Petra

  29.12.1894.

  22.11.1932.

  4.10.1936.

  92

  83

  81

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  2. 2. 1958.

  1986.

  1988.

  2010.

  2012.

  Davor

  Marija

  Jerko

  Mira

  Zorka

  Pavešković

  Novaković

  Bulić

  Almić

  Markovina

  Sin Andrijin

  Ud. Marka

  Pok. Petra

  Ud. Milana

  Ž. Marinova

  20.12.1957.

  28.  4.1903.

  25.  9.1913.

  13.  1.1930.

  30.  6.1936.

  0

  83

  75

  80

  76

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  3. 2. 1970.

  1976.

  1996.

  1999.

  2009.

  Ivan

  Antula

  Mate

  Gabriel-Frane

  Nediljko

  Bulić

  Bulić

  Mekinić

  Pavela

  Novaković

  Pok. Ante

  Pok. Jure

  Pok. Josipa

  Pok. Frane

  Pok. Tome

  28.10.1892.

  11.  6.1910.

  19.  9.1930.

  28.  2.1933.

  6.  2.1922.

  78

  66

  66

  66

  87

  Tugare

  Osič

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  4. 2.              
  5. 2. 1953.

  1960.

  1993.

  1998.

  1999.

  Ivan-Marin

  Marko

  Milan

  Darinka

  Mate

  Novaković

  Barić

  Novaković

  Novaković

  Jurišić

  Sin Ivanov

  Pok. Bože

  Pok. Ivana

  Pok. Petra

  Pok. Stanka

  28.  1.1953.

  3.  1.1875.

  3.  3.1927.

  ?? ? 1938.

  14. 9.1919.

  0

  85

  66

  60

  80

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  6. 2. 1953.

  1956.

  1967.

  1984.

  1990.

  1992.

  Mirko

  MiljenkoTonko

  Marija

  Ivan

  Filip

  Milica

  Novaković

  Mandić

  Pavešković

  Novaković

  Velić

  Bulić

  Sin Špirin

  Sin Ivanov

  Žena Ivanova

  Sin Mirka

  Pok. Filipa

  Ud. Tome

  31.12.1952.

  5.  2.1956.

  27.12.1896.

  18.  5.1959.

  19.  2.1904.

  11.  8.1908.

  0

  0

  71

  25

  86

  84

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  7. 2. 1976. Marica Jurišić Pok. Jakova 1.  1.1928. 48 Tugare
  8. 2. 1960.

  1979.

  Jozo

  Frane

  Bulić

  Grgatović

  Pok. Pavla

  Pok. Jure

  20.  3.1882.

  5.10.1911.

  78

  68

  Tugare

  Tugare

  9. 2. 1950.

  1965.

  1967.

  1967.

  2011.

  Ljubomir

  Ivan

  Luca

  Marin

  Slavica

  Pavešković

  Jurišić

  Barić

  Petričević

  Pivčević

  Sin Andrijin

  Pok. Jure

  Pok. Ivana

  Pok Marka

  Ud. Dušana

  24.  1.1950.

  29.12.1899.

   2.  1.1892.

   7.  7.1906.

  12.11.1926.

  0

  66

  75

  61

  85

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Naklice

  10. 2. 1970.

  1998.

  1999.

  2004.

  2009.

  2015.

  Ivka

  Ivan

  Nediljko

  Ivan

  Zdenka

  Marija

  Grgatović

  Duraković

  Čorić

  Antičević

  Boban

  Sorić

  Ud. Jure

  Pok. Ante

  Pok. Marina

  Pok. Ante

  Žena Mirova

  Ž. Tomislava

  20.  4.1878.

  27.12.1907.

  14.10.1962.

  15.10.1922.

  3.  5.1940.

  10.  9.1938.

  92

  91

  37

  82

  69

  77

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  11. 2. 1949.

  1972.

  1976.

  2000.

  Ante

  Mara

  Kate

  Ante

  Mandić

  Duraković

  Petričević

  Čavčić

  Pok. Ivana

  Pok. Jure

  Pok. Petra

  Pok.Martina

  25.  5.1876.

   1.  1.1891.

  9.  6.1890.

  18.  1.1939.

  73

  81

  86

  61

  Tugare

  Tugare

  Osič

  Tugare

  12. 2. 1967.

  1991.

  1999.

  Marin

  Marija

  Kate

  Velić

  Bulić

  Mekinić

  Pok. Jakova

  Ž. Fabjana

  Pok. Ante

  3.12.1897.

  7.  1.1950.

  27.11.1910.

  70

  41

  89

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  13. 2. 1988. Jure Vrkić Pok. Jerka 25.10.1918. 70 Naklice
  14. 2. 1983. Mihovil Bulić Sin Dragana 14.  2.1983. 0 Tugare
  15. 2. 1975.

  1990.

  2016.

  Ivan

  Frane

  Ivan

  Novaković

  Novaković

  Pavela

  Pok Tome

  Pok. Ivana

  Pok. Frane

  5.  3.1913.

  1.10.1912.

  9.11.1929.

  62

  78

  87

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  16. 2. 1997.

  2006.

  Don Marko

  Mirjana

  Jurišić

  Bulić

  Pok.Dragomira

  Žena Ivana

  7.11.1919.

  9.  3.1931.

  78

  75

  Tugare

  Tugare

  17. 2. 1965.

  1989.

  Ante

  File

  Mrčela

  Bulić

  Pok. Ivana

  Ud. Marina

  16.  1.1886.

  3.10.1898.

  79

  91

  Tugare

  Tugare

  18. 2. 1959.

  1972.

  1974.

  1992.

  Ivan

  Ivka

  Mara

  Ante

  Markičević

  Mandić

  Velić

  Šarić

  Pok. Ante

  Ud. Ivana

  Pok. Filipa

  Pok. Andrije

  10.  3.1896.

  28.  2.1894.

  20.11.1895.

  24.  3.1928.

  63

  78

  79

  64

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  19. 2. 1954.

  1967.

  1970.

  1995.

  2007.

  Mate

  Jozo

  Ivka

  Janja

  Marija-Mila

  Antičević

  Markičević

  Novaković

  Bulić

  Stipić

  Pok. Jakiše

  Pok. Mate

  Pok. Joze

  Ud. Joze

  Ud. Petra

  15.  2.1876.

  1.  3.1881.

  1.  4.1898.

  21.  1.1915.

  23.  7.1916.

  78

  86

  72

  80

  91

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  20. 2. 1997.

  2014.

  Ivanka

  Roko

  Pivčević

  Bulić

  Kći Leonarda

  Pok. Mate

  ??    ??

  16.  9.1929.

  ??

  85

  Tugare

  Tugare

  21. 2. 1967. Ivka Ulić Ud. Ivana 15.  5.1882. 85 Tug. sv.Kate
  22. 2. 1962.

  1962.

  2005.

  2007.

  2009.

  Ivan

  Ivan

  Kata

  Ivica

  Stanka

  Bulić

  Bulić

  Filinić

  Glavinović

  Barić

  Sin Nediljka

  Pok. Stipana

  Ud. Stipe

  Sin Marinov

  Ud. Marina

  28.  4.1961.

  10.  4.1874.

  15.11.1924.

  24.  6.1969.

  19.  6.1928.

  1

  88

  81

  38

  81

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  23. 2. 1957.

  1997.

  2016.

  Marija

  Ruža

  Anka

  Radilović

  Marinov

  Vrkić

  Ud. Ivana

  Ud. Blaža

  Ud. Jure

  10.  8.1894.

  10.  2.1913.

  25.  7.1932.

  63

  84

  84

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  24. 2. 1998.

  2015.

  2017.

  Ante

  Milena

  Kruno

  Jurišić

  Petričević

  Pivčević

  Pok. Jure

  Ž. Vladimira

  Pok. Ante

  1.  1.1904.

  21.  5.1961.

  15.10.1929.

  94

  54

  88

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Naklice

  25. 2. 1956.

  1968.

  2003.

  Andrija

  Mara

  Ljubica

  Novaković

  Bulić

  Novaković

  Pok. Jakova

  Ud. Mate

  Ud. Slavka

  30.11.1869.

  5.11.1887.

  21.  4.1928.

  87

  81

  75

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  26. 2. 1997.

  2011.

  Anka

  Milica

  Mandić

  Pivčević

  Žena Špira

  Ud. Marina

  7.  7.1924.

  13.  5.1925.

  73

  86

  Tugare

  Naklice

  27. 2. 1964.

  1973.

  Marija

  Marija

  Velić

  Filinić

  Žena Dujina

  Ud. Filicija

  21.  1.1886.

  2.  4.1898.

  78

  75

  Tugare

  Tugare

  28. 2. 1965. Vica Bulić Ud. Josipa 22.  1.1888. 77 Tugare
  29. 2.              
 • Datum

  OŽUJAK

  Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 3. 1974.

  1979.

  1986.

  1993.

  2012.

  Manda

  Ante

  Nediljka

  Ivka

  Dinka

  Barić

  Pirić

  Bezina

  Velić

  Ban

  Ud. Mate

  Pok. Mate

  Ud. Stipe

  Ud. Jerka

  Ž. Nediljka

  18.11.1895.

  16.10.1907.

  16.11.1912.

  21.  1.1913.

  1.  3.1938.

  79

  72

  74

  80

  73

  Tugare

  Naklice

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  2. 3. 1953.

  1984.

  1999.

  Duje

  Tomica

  Marija

  Sorić

  Tijardović

  Novaković

  Pok. Jure

  Ž. Markova

  Ud. Milivoja

  28.  5.1868.

  9.12.1902.

  16.  8.1933.

  85

  82

  66

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  3. 3. 1960.

  1968.

  Antica

  Ivan

  Sorić

  Markovina

  Žena Matina

  Pok. Jure

  9.  1.1894.

  1.  7.1893.

  66

  75

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  4. 3. 1998. Marija Bulić Pok. Josipa 13.  1.1934. 64 Tugare
  5. 3. 1949.

  1949.

  2010.

  2014.

  2016.

  Mile

  Marija

  Mate-Andrija

  Kata

  Vjekoslav

  Pivčević

  Petričević

  Markičević

  Novaković-Radišić

  Mandić

  Ud. Ladislava

  Kći Marinova

  Pok. Frane

  Ž. Tomislava

  Pok. Bože

  1.11.1892.

  6.  7.1947.

  22.11.1921.

  16.  3.1983.

  14.10.1925.

  57

  2

  89

  31

  91

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  6. 3. 1969.

  1977.

  1993.

  1993.

  2004.

  2015.

  Marija

  Matija

  Matija

  Luca

  Nediljko

  Johann

  Mrčela

  Velić

  Pavela

  Bulić

  Bulić

  Ried

  II. ž. Jakova

  Ud. Marina

  Ž. Gabriela

  Pok. Ivana

  Pok. Ivana

  Pok. Christofa

  5.  3.1918.

  3.  3.1903.

  13.  7.1939.

  24.  5.1900.

  29.10.1933.

  16.  5.1937.

  51

  74

  54

  93

  71

  78

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  7. 3. 1970.

  2008.

  Petar

  Marija

  Pavešković

  Ban

  Pok. Bože

  Žena Jozina

  16.  8.1898.

  9.  3.1942.

  72

  66

  Tugare

  Tugare

  8. 3. 1996. File Pavela Ud. Frane 31.10.1904. 92 Tugare
  9. 3. 1981. Mande Novaković Pok. Ivana 14.  8.1925. 56 Tugare
  10. 3.              
  11. 3. 1953.

  1965.

  1972.

  2003.

  2009.

  Ante

  Mila

  Ivanica

  Marin

  Marija

  Velić

  Glavinović

  Bulić

  Bulić

  Antičević

  Pok. Stipe

  Ž. Ivanova

  Pok. Jure

  Pok. Joze

  Ud. Ivana

  11.12.1868.

  6.  9.1907.

  9.  4.1892.

  8.11.1933.

  6.  8.1928.

  85

  58

  80

  70

  81

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  12. 3. 1977.

  1993.

  Marin

  Ivan

  Vrkić

  Grgatović

  Pok. Ivana

  Pok. Frane

  25.  2.1918.

  23.  5.1945.

  59

  48

  Naklice

  Tugare

  13. 3. 1970.

  1975.

  1979.

  1980.

  2015.

  2015.

  Nada

  Milica

  Ivan

  Matija

  Milka

  Marija

  Pavešković

  Dorić

  Pivčević

  Bulić

  Pirić

  Pavešković

  Pok. Bože

  Pok. Duje

  Pok. Petra

  Žena Duje

  Ud. Milenka

  Ud. Tonća

  14.  1.1895.

  16.  1.1907.

  16.  4.1892.

  22.  2.1914.

  18.  2.1931.

  5.  2.1959.

  75

  68

  87

  66

  84

  56

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Naklice

  14. 3. 1953.

  2012.

  Ivka

  Daniel

  Mandić

  Bulić

  Ž. Lukina

  Sin Marinov

  13.  6.1884.

  14.10.1930.

  69

  82

  Tugare

  Tugare

  15. 3. 1982.

  1990.

  2016.

  Kate-Marija

  Antica

  Ivka

  Mekinić

  Bulić

  Petričević

  Pok. Ivana

  Ud. Marina

  Ud. Milana

  23.  1.1912.

  13.  6.1907.

  12.12.1932.

  70

  83

  84

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  16. 3. 1993.

  2014.

  Slavko

  Srećko

  Markovina

  Artić

  Pok. Ivana

  Pok. Ivana

  23.  5.1903.

  1.  1.1929.

  90

  85

  Tugare

  Tugare

  17. 3. 1989. Mirko Radilović Pok. Stipe 18.  9.1910. 79 Tugare
  18. 3. 1962.

  1990.

  2006.

  Anđa

  Zorica

  Milica

  Jurišić

  Kolimbatović

  Bulić

  Pok. Bože

  Ud. Dušana

  Žena Rokova

  29.  3.1876.

  ??     ??

  ??     ??

  86

  ??

  ??

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  19. 3. 1969. Ante Tijardović Sin Špira 26.10.1931. 38 Tugare
  20. 3. 1978. Ivan Pavešković Pok. Mije 26.  8.1897. 81 Naklice
  21. 3. 1995.

  2008.

  2017.

  Zdenka

  Nediljko

  Dragomila

  Simunić

  Ban

  Jurišić

  Ud. Antuna

  Pok. Mije

  Ud. Milana

  21.  2.1927.

  11.  2.1930.

  3.  1.1927.

  68

  78

  90

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  22. 3. 1962.

  1963.

  Milan

  Manda

  Novaković

  Radilović

  Sin Ante

  Ud. Stipe

   21.  4.1961.

  21.  5.1886.

  1

  77

  Tugare

  Tugare

  23. 3. 1959.

  1980.

  Jozo

  Dušan

  Vrkić

  Velić

  Pok. Marka

  Pok. Filipa

  27.  2.1876.

  18.  5.1907.

  83

  73

  Tugare

  Tugare

  24. 3. 1972.

  1985.

  1993.

  1993.

  1996.

  2010.

  Ivan

  Martin

  Marija

  Milka

  Roža

  Ivan

  Novaković

  Čavčić

  Radilović

  Markovina

  Novaković

  Bulić

  Pok. Jure

  Pok. Jakova

  Ud. Fabijana

  Žena Špira

  Ud. Kažimira

  Pok. Petra

  20.  2.1890.

  11.  2.1913.

  13.  5.1919.

  3.  8.1915.

  5. 10.1925.

  25.  3.1956.

  82

  72

  74

  78

  71

  54

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  25. 3. 1958.

  1975.

  2011.

  Luca

  Mare

  Ivan

  Bulić

  Glavinović

  Bulić

  Ud. Ante

  Ud. Stipe

  Pok. Marina

  3.12.1877.

  20.  7.1888.

  19.  8.1923.

  81

  87

  88

  Tugare

  Tugare-Osič

  Tugare

  26. 3.              
  27. 3. 1977.

  2004.

  Srećko

  Jozo

  Petričević

  Kolimbatović

  Pok. Matija

  Pok. Jure

  25.  1.1898.

  17.12.1923.

  79

  81

  Sv. Kate

  Tugare

  28. 3. 1953.

  2008.

  2009.

  Mate

  Zdravko

  Ivan

  Pavlić

  Ulić

  Ban

  Pok. Jure

  Pok. Mate

  Pok. Mije

  10.  2.1884.

  31.10.1961.

  27.  6.1934.

  69

  47

  75

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  29. 3. 1983.

  1998.

  1998.

  Andrija

  Marija

  Ljubica

  Petričević

  Pavlić

  Stipić

  Pok. Mate

  Pok. Marina

  Pok. Nikole

  20.  6.1903.

  25.  4.1938.

  25.  1.1925.

  80

  60

  73

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  30. 3. 1954.

  1974.

  1989.

  Milica

  Ante

  Jure

  Novaković

  Mekinić

  Pavlić

  Ž. Ivanova

  Pok. Josipa

  Pok. Mate

  20.  4.1889.

   19.11.1923.

  25.10.1933.

  65

  51

  56

  Tugare

  Tugare-Osič

  Tugare

  31. 3. 1953.

  1977.

  1998.

  1999.

  2007.

  Antica

  Milica

  Duje

  Slavko

  Paulina

  Vrkić

  Jurišić

  Bulić

  Bašić

  Mijač

  Ž. Ivanova

  Pok. Ivana

  Pok.Fabijana

  Pok. Petra

  Ud. Atila

  12.  1.1884.

  28.  9.1936.

  30.  4.1909.

  29.  4.1931.

  7.  2.1909.

  69

  41

  89

  68

  98

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

 • Datum

  TRAVANJ

  Godina

  smrti

  I  M  E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 4. 1956.

  1961.

  1965.

  1989.

  2004.

  Stipan

  Jakov

  Manda

  Marija

  Ranko

  Markovinović

  Bulić

  Pivčević

  Kućera

  Markovina

  Pok. Ivana

  Pok. Pavla

  Ud. Ante

  Pok. Petra

  Pok. Ivana

     20.  4.1889.

     11.  2.1890.

       2.10.1894.

  2.  8.1912.

  15.12.1963.

  67

  71

  71

  77

  41

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  2. 4. 1961.

  1964.

  1980.

  2009.

  Ivan

  Ana

  Marija

  Ivo-Ivan

  Artić

  Bulić

  Pirić

  Jurišić

  Pok. Ante

  Pok. Matija

  Ud. Ante

  Pok. Dragana

  2.  5.1891.

     27.  3.1883.

     30.  5.1900.

  23.11.1923.

  70

  81

  80

  86

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  3. 4. 1991.

  2013.

  Ante

  Jozo

  Antičević

  Duraković

  Pok. Duje

  Pok. Frane

  11.  1.1932.

  15.  2.1929.

  59

  84

  Naklice

  Tugare

  4. 4. 1961.

  1969.

  1971.

  1983.

  2016.

  Katica

  Mate

  Stipe

  Ivan

  Ilenko

  Novaković

  Mekinić

  Velić

  Mrkonjić

  Vrkić

  Ud. Ante

  Pok. Ivana

  Pok. Joze

  Pok. Jure

  Sin Anđelka

  24.10.1885.

  27.11.1904.

  4.  3.1895.

  2.  5.1900.

  17.11.1960.

  76

  65

  76

  83

  56

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  5. 4. 1972.

  1981.

  Ana

  Toma

  Novaković

  Vrkić

  Kći Milana

  Pok. Marka

  3.  4.1972.

  12.  7.1890.

  0

  91

  Tugare->Naklice

  Naklice

  6. 4. 2012. Nediljka Antičević Ž. Jakiše 14.11.1954. 58 Naklice
  7. 4. 1964.

  1968.

  1973.

  Manda

  Luca

  Ante

  Novaković

  Tijardović

  Ban

  Ud. Mate

  Kći Nikole

  Pok. Ilije

  13.  2.1892.

  24.  2.1961.

  12.  6.1893.

  72

  7

  80

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  8. 4. 1966.

  1966.

  1974.

  2000.

  2014.

  Ivan

  Petar

  Marin

  Matija

  Darko

  Novaković

  Bulić

  Novaković

  Vrkić

  Jakovčić

  Pok. Jakova

  Pok. Ante

  Pok. Jakova

  Ud. Ante

  Pok. Milana

  10.  2.1891.

  27.  3.1901.

  27.  7.1898.

  14.  1.1920.

  23.  5.1953.

  75

  65

  76

  80

  61

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Naklice

  9. 4. 2008. Ivka Radilović Ž. Slavka 26.  6.1925. 83 Tugare
  10. 4. 1967.

  1970.

  1973.

  1977.

  2010.

  Ivka

  Fabjan

  Olga

  Matija

  Ivka

  Pavešković

  Radilović

  Jurišić

  Jurišić

  Novaković

  Ud. Ivana

  Pok. Mate

  Ud. Ivana

  Ud. Dragomira

  Ud. Mate

    1.11.1880.

  27.  1.1906.

  7.10.1897.

  15.  3.1890.

  2.  1.1930.

  87

  64

  76

  87

  80

  Tugare

  Tug. sv,Kate

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  11. 4. 1962.

  1975.

  2000.

  Ivanica

  Ljubica

  Ruža

  Šarić

  Antičević

  Mandić

  Ud. Ivana

  Ud. Duje

  Ž. Špira

  28.  2.1890.

  10.  3.1895.

  4.  4.1927.

  72

  80

  73

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  12. 4. 1966.

  1974.

  1979.

  Iva

  Ivan

  Julija

  Mandić

  Markovina

  Bulić

  Žena Mate

  Sin Slavka

  Ud. Luke

  11.11.1892.

  16.  9.1940.

  24.10.1900.

  74

  34

  79

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  13. 4. 1970. Duje Velić Pok. Jure 19.  4.1883. 87 Tugare
  14. 4. 1954.

  1956.

  1963.

  1984.

  Benedikt Josip

  Filip

  Matij

  Matija

  Novaković

  Novaković

  Novaković

  Mekinić

  Pok. Jakova

  Sin Ivanov

  Pok. Ante

  Ud. Joze

  6.  4.1892.

  5.  4.1956.

  20.  2.1885.

  9.  7.1894.

  62

  0

  78

  90

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  15. 4. 1962.

  1993.

  2016.

  Petar

  Antica

  Danica

  Novaković

  Bulić

  Bulić

  Pok. Ante

  Ud. Špira

  Ud. Petra

  13.  4.1883.

  9.  2.1912.

  6.  4.1929.

  79

  81

  87

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  16. 4. 1963.

  1965.

  1974.

  Marija

  Fabjan

  Filip-Jozo

  Novaković

  Novaković

  Jurišić

  Kći Marina

  Pok. Mate

  Pok. Špira

  1.  8.1939.

  20.  1.1898.

  16.  8.1893.

  24

  67

  81

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  17. 4.              
  18. 4. 1962.

  2000.

  Ivan

  Špiro

  Vrkić

  Mandić

  Pok. Marka

  Pok. Ivana

  5.10.1877.

  11.12.1925.

  85

  75

  Tugare

  Tugare

  19. 4. 1969.

  1976.

  1993.

  Nediljka

  Luce

  Ivka

  Bašić

  Bulić

  Petričević

  Kći Nediljka

  Ud. Mate

  Ud. Marina

  10.  4.1969.

  4.  8.1892.

  7.  1.1914.

  0

  84

  79

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  20. 4. 1978.

  1988.

  1998.

  Kažimir Mate

  Fila

  Domina

  Novaković

  Bulić

  Mandić

  Pok. Jerka

  Ud. Ivana

  Pok. Joze

  11.  3.1895.

  2.12.1902.

  5.10.1911.

  83

  86

  87

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  21. 4. 1955.

  1983.

  1987.

  2011.

  Antica

  Mila

  Mate

  Tomislav

  Velić

  Radilović

  Antičević

  Novaković

  Ud. Joze

  Ž. Petrova

  Pok. Ivana

  Pok. Ivana

  3.  6.1866.

  18.  2.1904.

  1.10.1907.

  3.  3.1941.

  89

  79

  80

  70

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Naklice

  Naklice

  22. 4. 1988. Ana Ban Ud. Marina 19.  1.1901. 87 Tugare
  23. 4. 1959.

  1980.

  2003.

  2005.

  Roža

  Matija

  Nikola

  Ivka-Kate

  Jakovčić

  Petričević

  Tijardović

  Jakovčić

  Pok. Duje

  Pok. Marka

  Pok. Marka

  Ud. Ante

  18.  3.1903.

  23.  9.1895.

  3.11.1931.

  23.11.1921.

  56

  85

  72

  84

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Naklice

  Naklice

  24. 4. 1990. Jozica Kućera Pok. Joze ??   1945. 45 Tugare
  25. 4. 1966.

  1979.

  1988.

  2004.

  2009.

  Mate

  Stipan

  Kate

  Marin

  Rudolf

  Almić

  Mrčela

  Novaković

  Čorić

  Javorčić

  Sin Milana

  Pok. Ivana

  Ud. Joze

  Ivanov

  Pok. Marka

  3.10.1965.

  28.  3.1907.

  16.  2.1906.

  15.  2.1987.

  12.11.1927.

  1

  72

  82

  17

  82

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  26. 4. 1954.

  1959.

  2006.

  Luka

  Mate

  Nediljko

  Bulić

  Bulić

  Mekinić

  Pok Jerka

  Pok. Jure

  Sin Martina

  22.12.1930.

  25.  2.1884.

  1.  6.1946.

  24

  75

  60

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  27. 4.              
  28. 4. 1949.

  2011.

  2016.

  Ivka

  Marin

  Danica-Ive

  Šarić

  Bulić

  Vrkić-Vidović

  Kći Ivanova

  Pok. Petra

  Ud. Ante

  4.  4.1929.

  10.  7.1945.

  30.  8.1927.

  20

  66

  89

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  29. 4. 1951.

  1953.

  1962.

  2002.

  Mate

  Frane

  Marko

  Marin

  Novaković

  Markovina

  Novaković

  Antičević

  Pok. Marka

  Pok. Jure

  Pok. Ivana

  Pok. Ante

  28.12.1868.

  18.  1.1886.

  27.  1.1893.

  28.  8.1929.

  83

  67

  69

  73

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  30. 4. 1956.

  1967.

  2008.

  Luce

  Marija

  Miljenko

  Mrčela

  Novaković

  Jurišić

  Kći Markova

  Žena Luke

  Pok. Ivana

  26.  4.1956.

       4.  8.1884.

  29.10.1928.

  0

  83

  80

  Tugare

  Tugare

  Naklice

 • Datum

  SVIBANJ

  Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 5. 1951.

  1992.

  Ivanica

  Slavka

  Bulić

  Mekinić

  Žena Jozina

  Ud. Martina

  1.  7.1887.

  22.  4.1916.

  64

  76

  Tugare

  Tugare

  2. 5. 1991. Denis Bulić Sin Ivanov 19.10.1968. 23 Tugare
  3. 5. 1955.

  1968.

  1995.

  2015.

  Mate

  Frane

  Julijana

  Ivan Vlade

  Bulić

  Pavela

  Novaković

  Mandić

  Pok. Petra

  Sin Jure

  Ud. Jure

  Pok. Stipe

  4.  2.1883.

  2.10.1900.

  21.  1.1914.

  1.  1.1935.

  72

  68

  81

  80

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  4. 5. 1976. Ivka Stipić Ud. Antona 13.  4.1887. 89 Tug. sv.Kate
  5. 5. 1949.

  1964.

  Jakov-Milan

  Božidar

  Bulić

  Mekinić

  Pok. Matija

  Sin Petra

  28.  7.1892.

  30.  1.1964.

  57

  0

  Tugare

  Tugare

  6. 5.              
  7. 5.              
  8. 5. 1965.

  1969.

  1984.

  1987.

  Marko

  Jure

  Ivka

  Ante

  Tokić

  Velić

  Vrkić

  Radilović

  Pok. Stipe

  Pok. Marka

  Ud. Tome

  Sin Mirka

  15.  4.1904.

  3.11.1904.

  16.  3.1905.

  13.10.1941.

  61

  65

  79

  46

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tug. sv.Kate

  9. 5. 1998. Marija-Danica Mandić Ž. Ivana 23.  3.1945. 53 Tugare
  10. 5. 1997.

  2009.

  2012.

  2012.

  Anka

  Radoslav

  Ruža

  Nediljko

  Mekinić

  Pavešković

  Karaula

  Tijardović

  Ž. Milana

  Pok. Ivana

  Ž. Jakova

  Pok. Špira

  13.11.1929.

  2.  3.1924.

  22.12.1925.

  22.10.1936.

  68

  85

  87

  76

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  Naklice

  11. 5. 2006.

  2007.

  Ivo

  Ivka

  Pivčević

  Tijardović

  Sin Marina

  Ž. Petrova

  5.  7.1952.

  15.  5.1924.

  54

  83

  Naklice

  Naklice

  12. 5. 2014.

  2014.

  Frane

  Ranko

  Duraković

  Petričević

  Pok. Joze

  Pok Ćirila

  1.  8.1958.

  24.  8.1952.

  56

  62

  Tugare

  Tugare

  13. 5.              
  14. 5. 1953.

  1972.

  1980.

  2011.

  Mirko

  Frane

  Ivka

  Milica

  Barić

  Radilović

  Mrkonjić

  Artić

  Pok. Mate

  Pok. Ivana

  Žena Ivana

  Ud. Jerka

  27.  6.1888.

  30.  9.1927.

  ?.12.1902.

  5.  3.1927.

  65

  45

  78

  84

  Tugare

  Tugare-Osič

  Tugare

  Tugare

  15. 5. 1966. Fila Markičević Ud. Frane 1.  4.1894. 72 Tugare
  16. 5. 1968.

  1971.

  1994.

  1997.

  Ante

  Špiro

  Zorka

  Jelica

  Mekinić

  Bulić

  Bulić

  Bašić

  Pok. Mate

  Pok. Petra

  Ž. Luke

  Ud.Nediljka

  10.  3.1903.

  20.  8.1886.

  5.11.1919.

  25.11.1935.

  65

  85

  75

  62

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  17. 5. 1965.

  2016.

  Neda

  Neven

  Jurišić

  Jakovčić

  Žena Stipina

  Pok. Ante

  9.  7.1909.

  18.11.1964.

  56

  52

  Tugare

  Naklice

  18. 5. 1983. Marko Mrkonjić Pok. Ivana 7.  9.1928. 55 Tugare
  19. 5.              
  20. 5. 1989. Jerko Velić Pok. Jakova 26.  9.1904. 85 Tugare
  21. 5.              
  22. 5. 1950.

  1992.

  Sveto Petar

  Zlatko

  Bulić

  Ćurić

  Sin Ivanov

  Sin Nediljka

  30.10.1948.

  14.  6.1976.

  2

  16

  Tugare

  Naklice

  23. 5. 1972.

  1996.

  2001.

  2014.

  Marica

  Ante

  Slavko

  Borben

  Pirić

  Vrkić
  Bulić

  Pavlić

  Žena Ante

  Pok. Joze

  Pok.Marina

  Pok. Jure

  5.12.1914.

  2.  9.1912.

  18.11.1926.

  20.  2.1973.

  58

  84

  75

  41

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  24. 5. 2001. Krasna Pajčin Pok.Marina 13.10.1946. 55 Naklice
  25. 5.              
  26. 5. 1969. Zorka Budimir Ud. Grge 28.12.1889. 80 Tugare
  27. 5. 1987.

  2014.

  Josip

  Milan

  Bulić

  Novaković

  Sin Frane

  Pok. Ivana

  6.  5.1964.

  7.10.1943.

  23

  71

  Tug. sv.Kate

  Naklice

  28. 5. 1957.

  1969.

  1974.

  1990.

  Luce

  Marin

  Ivka

  Jozo

  Petričević

  Radilović

  Novaković

  Pavešković

  Žena Jakova

  Pok. Ante

  Ud. Petra

  Pok. Ivana

  12.12.1882.

  24.10.1908.

  3.  5.1900.

  17.  3.1908.

  75

  61

  74

  82

  Tugare-Osič

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Naklice

  29. 5. 1968. Sofija Velić Pok. Filipa 15.  5.1901. 67 Tugare
  30. 5. 1972.

  1991.

  2004.

  Antica

  Matija

  Biserka

  Artić

  Mandić

  Bulić

  Ud. Joze

  Ž. Vjekoslava

  Kći Marina

  22.12.1881.

  ??       ??

  22.12.1954.

  81

  ??

  50

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  31. 5.              
 • Datum

  LIPANJ

  Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 6. 1957.

  1972.

  1994.

  2011.

  Jure

  Dušan

  Milan

  Milan

  Jurišić

  Baričić

  Petričević

  Pavešković

  Pok. Bože

  Pok. Petra

  Pok. Srećka

  Pok.Andrije

  8.  4.1872.

  8.12.1893.

  12.  2.1931.

  14.10.1948.

  85

  79

  63

  63

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  2. 6. 1972.

  1982.

  2008.

  Milica

  Jozo

  Frane

  Novaković

  Bašić

  Marković

  Ud. Joze

  Pok Ante

  Pok. Jure

  13.  9.1899.

  7.  4.1921.

  30.  8.1929.

  73

  61

  79

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  3. 6. 2013. Slavko Radilović Pok. Petra 12.  4.1924. 89 Tugare
  4. 6. 2004.

  2012.

  Ante

  Nediljka

  Radilović

  Čorić

  Pok. Nikole

  Ž. Jozina

  26.  5.1939.

  19.  6.1935.

  65

  77

  Tugare

  Naklice

  5. 6. 1950.

  1977.

  1992.

  Ivan

  Ivan

  Ljubica

  Radilović

  Glavinović

  Bulić

  Pok. Ivana

  Pok. Petra

  Ud. Vicka

  26.  2.1886.

  2.  7.1897.

  28.  4.1913.

  64

  80

  79

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  6. 6.              
  7. 6.              
  8. 6. 1980. Srećko Antičević Pok. Ivana 23.  1.1901. 79 Naklice
  9. 6.  1959.

  2012.

  Anđelka 

               Gordana

  Marija

  Pirić

  Bulić

  Kći Ante

  Ud. Marina

  19.  4.1955.

  16.  4.1931.

  4

  81

  Tugare

  Tugare

  10. 6.              
  11. 6. 1986. Atilijo Mijač Pok. Ante 19.10.1907. 79 Tugare
  12. 6.              
  13. 6. 1984.

  2010.

  Mate-Viktor

  Jakov

  Barić

  Glavinović

  Pok. Ivana

  Pok. Stipe

  13.  6.1900.

  11.  5.1925.

  84

  85

  Tugare

  Tugare

  14. 6.              
  15. 6. 1987.

  1996.

  2009.

  Miroslav

  Stjepan

  Zorka-Nediljka

  Mrčela

  Filinić

  Novaković

  Pok. Jakova

  Pok. Filicija

  Ž. Mate

  3.  4.1929.

  26.12.1926.

  21.10.1922.

  58

  70

  87

  Naklice

  Tugare

  Naklice

  16. 6.              
  17. 6.              
  18. 6. 1959.

  1968.

  Ivan

  Nikola

  Mandić

  Antićević

  Pok. Mate

  Pok. Ivana

  7.  2.1878.

    5.12.1897.

  81

  71

  Tugare

  Tugare

  19. 6. 1952.

  1977.

  2016.

  Marin

  Frane

  Ivka

  Šarić

  Bulić

  Pavlić

  Pok. Marka

  Pok. Ante

  Ud. Vladimira

  6.12.1885.

  14.  8.1902.

  23.  2.1924.

  67

  75

  92

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  20. 6.              
  21. 6.              
  22. 6. 1951.

  2002.

  Don Petar

  Josip

  Bašić

  Bulić

  Pok. Ante

  Pok. Vinka

  1. 9.1913.

  14. 3.1943.

  38

  59

  Tugare

  Tugare

  23. 6. 1972.

  1990.

  Jadranka

  Ivanica

  Artić

  Velić

  Kći Branka

  Žena Ante

         učenica

  29.  3.1907.

  ?

  83

  Tugare

  Naklice

  24. 6.              
   25. 6. 1967.

  1970.

  Marija

  Mate

  Mandić

  Mandić

  Kći Mirina

  Pok. Frane

  30.10.1966.

  20.  9.1901.

  1

  69

  Tugare

  Tugare

  26. 6. 1959.

  1964.

  2011.

  Ivanica

  Jozo

  Bogoslav

  Radilović

  Bulić

  Bulić

  Žena Antona

  Pok. Ivana

  Pok. Joze

  20.  4.1867.

  17.  3.1880.

  15.  5.1928.

  92

  84

  83

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  27. 6. 1954. Milica Bulić Ž.Ivanova 27.  5.1899. 55 Tugare
  28. 6. 1952.

  1961.

  1984.

  Nediljko

  Ante

  Ljubica

  Čavčić

  Pavešković

  Sorić

  Sin Martinov

  Pok. Bože

  Ud. Ivana

  1.  9.1951.

  26.  5.1901.

  19.  9.1898.

  1

  60

  86

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  29. 6. 1975.

  1985.

  1999.

  Luce

  Zvonimir

  Danica

  Barić(Mandić)

  Markovina

  Novaković

  Ud. Nikole

  Pok. Stipe

  Pok. Ivana

  ? ? ?

  15.  7.1932.

  2.11.1912.

  ?

  53

  87

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  30. 6.              
 • Datum

  SRPANJ

  Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 7.              
  2. 7. 1965.

  2004.

  Marko

  File

  Bulić

  Novaković

  Pok. Stipe

  Ud. Ante

  18.  2.1886.

  6.  5.1924.

  79

  80

  Tugare

  Tugare

  3. 7. 1954.

  1954.

  1960.

  2002.

  Ivan

  Kleme

  Ana

  Ana

  Novaković

  Barić

  Bulić

  Bulić

  Pok. Ante

  Sin Nikolin

  Ud. Ivana

  Pok. Jerka

  23.12.1876.

  23.11.1932.

  25.  7.1886.

  13.  8.1903.

  78

  22

  74

  99

  Tugare

  Zagreb

  Tugare

  Tugare

  4. 7. 1956. Matija Mandić Ud. Jure 21.  9.1856. 100 Tugare
  5. 7. 1989.

  2001.

  2004.

  Ivica

  Jozo

  Srećko

  Mandić

  Mekinić

  Ugrin

  Sin Špira

  Pok. Ante

  Pok. Marka

  3.   2.1953.

  8. 10.1940.

  1.  3.1938.

  36

  61

  66

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  6. 7. 1982.

  2015.

  Luce

  Jakov

  Mandić

  Pavešković

  Žena Frane

  Pok. Ivana

  21.  2.1932.

  14.  7.1928.

  50

  87

  Tugare

  Naklice

  7. 7. 1952.

  1957.

  2009.

  2011.

  Kate

  Ivan

  Nikola

  Nediljka

  Bulić

  Novaković

  Škarić

  Mrkonjić

  Ud. Ante

  Pok. Mate

  Pok. Ante

  Ž. Marka

  17.  4.1872.

  15.  5.1895.

  19.  6.1926.

  3.  7.1932.

  80

  62

  83

  79

  Tugare

  Tugare

  Split

  Tugare

  8. 7. 1954.

  1981.

  1994.

  2013.

  Ivka

  Dragutin

  Kate

  Zorka

  Sorić

  Bulić

  Jurišić

  Delić

  Ud. Duje

  Pok. Ante

  Ud. Filipa

  Ud. Slavka

  12.12.1878.

  3.11.1893.

  25.11.1905.

  30.10.1930.

  76

  88

  89

  83

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  9. 7. 1954.

  1955.

  1965.

  1985.

  Pavao

  File

  Filipa

  Miljenko

  Velić

  Čavčić

  Pivčević

  Pivčević

  Pok. Joze

  Žena Martina

  Žena Ivanova

  Pok. Ladislava

  28.12.1891.

  8.  5.1917.

  17.  4.1894.

  21.  7.1919.

  63

  38

  71

  66

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  10. 7. 1949.

  1983.

  2016.

  Ivan

  Vjeko

  Ivan

  Bulić

  Mandić

  Pirić

  Sin Matin

  Sin Ivanov

  Pok. Ante

  5.  4.1917.

  30.11.1974.

  11.  1.1928.

  32

  9

  88

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  11. 7. 1987.

  2009.

  Frane

  Ante

  Barić

  Kolimbatović

  Pok. Luke

  Pok. Jure

  4.10.1899.

  24.10.1935.

  88

  74

  Tugare

  Tugare

  12. 7. 1972. Marin Pavlić Pok. Špira 13.  7.1903. 69 Tugare
  13. 7. 1956.

  1988.

  1990.

  2002.

  Matija

  Nediljko

  Ante

  Jakica

  Pavlić

  Velić

  Velić

  Antičević

  Pok. Jure

  Pok. Pave

  Pok. Marka

  Žena Ivana

  15.  9.1897.

  14.10.1951.

  15.  1.1908.

  28.10.1928.

  59

  37

  82

  74

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Naklice

  14. 7. 1952.

  1960.

  Milica

  Marin

  Bulić

  Barić

  Ud. Ivana

  Pok. Marka

  20.  7.1888.

  30.  1.1909.

   64

   51

  Tugare

  Tugare

  15. 7.              
  16. 7. 1983.

  1998.

  2001.

  Petar

  Miljenko

  Mare

  Stipić

  Pivčević

  Bulić

  Pok. Ante

  Pok. Ivana

  Ud. Frane

  23.  7.1916.

  26.  3.1940.

  11.  7.1908.

  67

  58

  93

  Tug. sv,Kate

  Tugare

  Tugare

  17. 7. 1953.

  1958.

  Frane

  Stipe

  Mandić

  Radilović

  Pok. Ante

  Pok Jure

  8.  6.1910.

  31. 7.1879.

  43

  79

  Tugare

  Tugare

  18. 7. 1962.

  2015.

  Ljubomirka

  Antica

  Pavešković

  Mandić

  Žena Jozina

  Ud. Miroslava

  18.  5.1923.

        6.  1.1928.

  39

  87

  Tugare

  Tugare

  19. 7. 2001.

  2006.

  Anđelka

  Milena

  Novaković

  Vrkić

  Pok. Mate

  Ud. Marina

  26.  3.1928.

  7.  7.1930.

  73

  76

  Tugare

  Naklice

  20. 7. 1957.

  2011.

  Marija

  Tonći

  Jakovičić

  Pavešković

  Ud. Jure

  Pok.Radoslava

  5.  7.1878.

  1.  5.1957.

  79

  54

  Tugare

  Naklice

  21. 7. 1982.

  2002.

  Marin

  Roza

  Bulić

  Bulić-Domaćin

  Pok. Ivana

  Ud. Jakova

  13.  7.1908.

  2.10.1921.

  74

  81

  Tugare

  Tugare

  22. 7.              
  23. 7. 1982.

  2005.

  Milica

  John-Joseph

  Bulić

  Hughes

  Ud. Marina

  Sin Arthura

  13.  2.1900.

  28.  5.1975.

  82

  30

  Tug. sv,Kate

  Tugare

  24. 7. 1990. Marin Čorić Pok. Ivana 7.12.1930. 60 Tugare
  25. 7. 1958.

  1999.

  2008.

  Petar

  Marija

  Frane

  Bašić

  Mandić

  Novaković

  Sin Slavka

  Pok. Stipe

  Pok. Slavka

  26.  2.1958.

  7.  2.1920.

  29.  9.1951.

  0

  79

  57

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  26. 7.              
  27. 7. 1974. Marija Novaković Ud. Marka 16.  3.1896. 78 Tugare
  28. 7. 1951. Jozo Benedikt Novaković Sin Marinov 20.  3.1951. 1 Tugare
  29. 7. 2007.

  2013.

  Nediljka

  Josip-Joskan

  Almić

  Bulić

  Ž. Brankova

  Pok. Mate

  1.  6.1941.

  24.  3.1926.

  66

  87

  Tugare

  Tugare

  30. 7. 1963.

  1964.

  1986.

  Jela

  Jakov

  Frane

  Markovina

  Petričević

  Bulić

  Ud. Frane

  Pok. Ante

  Pok. Ante

  31.  7.1895.

   20.  7.1880.

  7.10.1903.

  68

  84

  83

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  31. 7. 1951.

  1971.

  2008.

  Anka File

  Slavica

  Marija

  Bulić

  Pirić

  Novaković

  Kći Petrova

  Ž. Josipova

  Ud. Fabijana

  10.  5.1951.

  2.  4.1911.

  15.11.1924.

  1

  60

  84

  Tugare

  Tugare

  Tugare

 • Datum

  KOLOVOZ

  Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 8.              
  2. 8. 1977.

  2016.

  Marko

  Ana

  Novaković

  Marković

  Pok. Jure

  Ž. Frane

  24.  1.1892.

  24.12.0931.

  85

  85

  Tugare

  Tugare

  3. 8. 1953.

  1994.

  Ivan

  Slavko

  Velić

  Jurišić

  Sin Stipin

  Pok. Drage

  10.11.1931.

  21.10.1930.

  22

  64

  Tugare

  Tugare

  4. 8. 1998. Marija Maletić Pok. Dragomira 24.  8.1934. 64 Tugare
  5. 8. 1986.

  2002.

  2013.

  Ivka

  Marija

  Ljubica

  Pavlić

  Novaković

  Bašić

  Ž. Petrova

  Ud. Petra

  Ud. Slavka

  21.12.1904.

  17.10.1940.

  6.10.1927.

  82

  62

  86

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  6. 8. 1980.

  1994.

  1999.

  Kate

  Iva

  Miroslav

  Novaković

  Tokić

  Novaković

  Ž. Ivanova

  Ud. Marka

  Pok. Marina

  14.11.1901.

  27.  4.1915.

  20.  2.1935.

  79

  79

  64

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  7. 8. 1969. Luca Jurišić Ud. Stanka 9.12.1888. 81 Tugare
  8. 8. 1997. Mate Ulić Pok. Josipa 18.  2.1931. 66 Tugare
  9. 8. 1951.

  2015.

  Nora Mande

  Ivan

  Mrčela

  Bulić

  Kći Jakova

  Pok. Joze

  28.12.1950.

  24.  6.1937.

  1

  78

  Tugare

  Tugare

  10. 8. 2000. Ane Velić Pok. Ivana 9.  6.1902. 98 Tugare
  11. 8.              
  12. 8.              
  13. 8. 1997. Ruža Pavlić Ud. Marina 7.  4.1913. 84 Tugare
  14. 8. 2002. Martin Mekinić Pok. Petra 10.11.1908. 94 Tugare
  15. 8. 1952.

  2001.

  2002.

  Andrija

  Vera

  Ružica

  Novaković

  Pivčević-Stanić

  Bulić

  Pok. Mate

  Pok. Pave

  Ud. Nediljka

  30. 11.1900.

  11.  7.1940.

  26.11.1929.

  52

  61

  73

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  16. 8. 2004.

  2005.

  Ivka

  Luce

  Novaković

  Javorčić

  Ud. Frane

  Ž. Rudolfa

  17.12.1913.

  13.10.1921.

  91

  84

  Tugare

  Tugare

  17. 8. 1980.

  2013.

  Stipe

  Ivka

  Mandić

  Mrčela

  Pok. Ivana

  Ud. Marka

  26.12.1903.

  26.  1.1928.

  77

  85

  Tugare

  Naklice

  18. 8. 2016. Milodar Juginović Pok. Stanka 31.  1.1947. 69 Naklice
  19. 8. 1996.

  2001.

  2003.

  2014.

  Matija

  Jakov

  Matija

  Fabljan Ivan

  Mikić

  Karaula

  Glavinović

  Bulić

  Ud. Ante

  Pok. Lovre

  Ž. Jakova

  Pok. Tonka

  20.  9.1919.

  18.10.1925.

  6.  2.1926.

  19.  1.1943.

  77

  76

  77

  71

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  20. 8. 1955.

  2008.

  Matija

  Jerolim

  Pavešković

  Pirić

  Ud. Mate

  Pok. Ante

  12.  3.1866.

  27.  9.1929.

  89

  79

  Tugare

  Naklice

  21. 8. 1975.¸

  1994.

  2001.

  Katica

  Katica

  Marko

  Petričević

  Novaković

  Mrčela

  Ž. Andrije

  Ud. Ivana

  Pok. Ante

  7.  4.1908.

  11.10.1919.

  25.  4.1921.

  67

  75

  80

  Tugare

  Naklice

  Naklice

  22. 8. 1969.

  1980.

  1989.

  1998.

  Milica

  Jakov

  Marin

  Ante

  Baričić

  Mrčela

  Petričević

  Pivčević

  Ž. Dušanova

  Pok. Ivana

  Pok. Andrije

  Pok. Dušana

  11.  2.1899.

  19.10.1897.

  30.10.1930.

  18.  1.1921.

  70

  83

  59

  77

  Tugare

  Naklice

  Osijek

  Naklice

  23. 8. 1998. Marija Šarić Pok. Andrije 4.  9.1928. 70 Tugare
  24. 8. 1975.

  1977.

  1978.

  Milivoj

  Luce

  Ante

  Novaković

  Pavlić

  Pirić

  Pok. Mate

  Ud. Mate

  Pok. Ivana

  14.  9.1931.

  18.10.1894.

  17.  3.1897.

  44

  83

  81

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  25. 8. 1977.

  1977.

  Matija

  Zorka

  Novaković

  Bošković

  Ud. Ivana

  Ž. Miljenka

  29.  5.1898.

  30.  6.1920.

  79

  57

  Tugare

  Tugare

  26. 8. 1966.

  1968.

  Marija

  Danica

  Novaković

  Bulić

  Žena Marina

  Ud. Mate

  25.  3.1913.

  27.  6.1914.

  53

  54

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  27. 8. 1962. Metod Artić Pok. Ante 20.  3.1889. 73 Tugare
  28. 8. 1976.

  1988.

  1993.

  1998.

  2014.

  Ivanica

  Manda

  Ivan

  Mate

  Bare Danica

  Ulić

  Petričević

  Pirija

  Kolimbatović

  Jurišić

  Ud. Josipa

  Ud. Križana

  Pok. Mate

  Pok. Ivana

  Ud. Ivana

  1.  4.1896.

  9.  2.1905.

  4.10.1942.

  19.  9.1939.

  9.  4.1925.

  80

  83

  51

  59

  89

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  29. 8. 1956. Ljubomir Barić Pok. Ivana 18.  5.1886. 70 Tugare
  30. 8. 1966. Andrija Bulić Pok. Petra 27.11.1907. 59 Tugare
  31. 8.            
 • Datum

  RUJAN

  Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 9. 1977.

  1982.

  1993.

  1993.

  2008.

  2012.

  Milica

  Zorka

  Mate-Ivan

  Frane

  Jozo

  Dušan

  Bulić

  Kolimbatović

  Velić

  Bulić

  Pavela

  Apić

  Ud. Joze

  Ud. Ivana

  Sin Marka

  Pok. Jakova

  Pok. Frane

  Pok. Jure

  20.  7.1904.

  30.  1.1901.

  5.11.1981.

  3.10.1930.

  5.  1.1945.

  10.  6.1935.

  73

  81

  12

  63

  63

  77

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  2. 9. 1954.

  1960.

  Nikola

  Ante

  Novaković

  Bašić

  Sin Mate

  Sin Nediljka

  29.  7.1953.

  9.  7.1960.

  1

  0

  Tugare

  Tugare

  3. 9. 2014. Nediljka Ulić Ud. Mate 30.  4.1939. 75 Tugare
  4. 9. 1955.

  1963.

  2008.

  Milica

  Ante

  Slavko

  Bulić

  Velić

  Velić

  Žena Matina

  Sin Petra

  Sin Jerka

  10.  3.1900.

  4.  9.1963.

  3.  9.1935.

  55

  0

  73

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  5. 9. 2012. Milan Mekinić Pok. Joze 29.12.1932. 80 Tugare
  6. 9.              
  7. 9. 1988.

  1992.

  2013.

  Ljubica

  Fila

  NediljkaDinka

  Bulić

  Radilović

  Matejčić

  Žena Mate

  Ud. Nikole

  Ž. Josipa

  3.  3.1924.

  27.  6.1905.

  2.  6.1929.

  64

  87

  84

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  8. 9. 1993. Marija Ulić Ž. Roka 10.  9.1937. 56 Tugare
  9. 9. 1949.

  1997.

  Marica

  Ksenija

  Barić

  Rašić

  Pok. Luke

  Pok. Steve

  20.11.1917.

  23.  2.1928.

  32

  69

  Tugare

  Tugare

  10. 9. 1951.

  1995.

  2000.

  Bare

  Matija

  Ivan

  Novaković

  Velić

  Antičević

  Ud. Ante

  Pok. Joze

  Pok. Nikole

  15.  9.1872.

  18.11.1912.

  13.  8.1930.

  79

  83

  70

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  11. 9. 1961.

  1982.

  2009.

  Stanko

  Luce

  Zorka

  Jurišić

  Vrkić

  Bulić

  Pok. Matija

  Ud. Jerka

  Ž. Ante

  16.  6.1881.

  23.10.1895.

     2.  1.1937.

  80

  87

  72

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  12. 9. 1982.

  1989.

  Jozo

  Matija

  Bulić

  Antičević

  Pok.Marina

  Ud. Ante

  4.  7.1939.

  18.  3.1893.

  43

  96

  Tug. sv.Kate

  Naklice

  13. 9.              
  14. 9.              
  15. 9.              
  16. 9.              
  17. 9.              
  18. 9.              
  19. 9. 1973.

  1981.

  1993.

  2002.

  2007.

  Roža

  Slavko

  Tomica

  Bože

  Branko

  Velić

  Novaković

  Velić

  Novaković

  Almić

  Ud. Mate

  Pok. Ivana

  Ud. Jure

  Pok. Ivana

  Pok. Filipa

  1.  9.1897.

  3.  2.1904.

  21.12.1920.

  27.11.1928.

  18.  2.1931.

  76

  77

  73

  74

  76

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  Naklice

  20. 9. 2009. Sjajna Bulić Ž. Zorana 18.  7.1959. 50 Tugare
  21. 9.              
  22. 9. 1989. Blaž Marinov Pok. Ivana ? starac?? ?? Tugare
  23. 9.              
  24. 9. 1997. Ljubica Petričević Ud. Krunoslava 12.  6.1925. 72 Tugare
  25. 9. 1962. Mate Bulić Pok. Ante 5.  2.1889. 73 Tugare
  26. 9. 1992.

  2001.

  2003.

  2013.

  Slavenka Kata

  Ante

  Anđelko

  Jozo

  Velić

  Bulić

  Novaković

  Vrkić Josip

  Ud. Pave

  Pok. Marina

  Pok. Mate

  Pok. Ante

  3.  2.1924.

  4.  4.1925.

  1.  8.1951.

  10.10.1941.

  68

  76

  52

  72

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Naklice

  27. 9.              
  28. 9. 1972.

  1988.

  2014.

  Luka

  Ante

  Nediljka

  Bulić

  Baričić

  Bulić

  Pok. Ante

  Pok. Petra

  Žena Ivana

  18.10.1893.

  6.  6.1906.

  16.  1.1938.

  79

  82

  76

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  29. 9. 1956. Tomislav Marko Stipić Sin Ivanov 14.  6.1956. 0 Tugare
  30. 9.              
 • Datum         LISTOPAD Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 10. 1956. Mate Ante Mandić Sin Stipin 19.  7.1956. 0 Tugare
  2. 10.              
  3. 10. 1956.

  1975.

  2015.

  Petar

  Anka

  Doljana  

  Markičević

  Pivčević

  Šarić

  Pok. Ante

  Ud. Pavla

  Žena Joška

  11.  2.1890.

  23.  7.1911.

  10.  5.1970.

  66

  64

  45

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  4. 10. 1986.

  1989.

  1992.

  Ivan

  Ante

  Jure

  Ban

  Mikić

  Novaković

  Pok.Marina

  Pok. Nikole

  Pok. Petra

  7.  9.1927.

  13.  6.1911.

  16.12.1908.

  59

  78

  84

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  5. 10. 1952.

  1967.

  2007.

  Matija

  Dušan

  Ivka

  Pirić

  Pivčević

  Bulić

  Ud. Ivana

  Pok. Ante

  Ud. Jerka

  24.  7.1865.

  16.12.1887.

  28.11.1932.

  87

  80

  75

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  6. 10. 1956. Ivanka Nora Mrčela Kći Jakova 22.  9.1955. 1 Tugare
  7. 10. 1976. Jozo Bulić Pok. Ante 12.  3.1897. 79 Tugare
  8. 10.              
  9. 10. 2016. Božidar Bulić Pok. Marina 22.12.1960. 56 Tugare
  10. 10. 2005. Mara Pivčević Ud. Milana 10.  1.1947. 58 Tugare
  11. 10. 2009.

  2012.

  Tomo

  Dragan

  Velić

  Novaković

  Pok. Marka

  Pok. Slavka

  20.12.1917.

  26.  9.1938.

  92

  74

  Naklice

  Tugare

  12. 10. 1975.

  1989.

  Jozo

  Špiro

  Sorić

  Velić

  Pok. Ante

  Pok. Joze

  5.  8.1902.

  13.12.1902.

  72

  87

  Tugare

  Tugare

  13. 10.              
  14. 10. 1993. Perina Markičević Ud. Ivana 3.10.1900. 93 Tugare
  15. 10. 1988. Nediljko Bašić Pok. Ante 13.  7.1930. 58 Tugare
  16. 10.              
  17. 10. 1961.

  1967.

  1995.

  Šima

  Mijo

  Mila

  Vrkić

  Antićević

  Grgatović

  Ud. Joze

  Pok. Ivana

  Pok. Jure

  25.10.1876.

  9.  9.1901.

  7.  2.1916.

  85

  66

  79

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  18. 10. 1991.

  2002.

  Sergija

  Iva

  Kulić

  Baričić

  kći Serđa

  ud. Marina

   ??     ??  

  20.  6.1904.

  ??

  98

  Tugare

  Tugare

  19. 10. 1975. Ljubica Almić Žena Mate 10.  3.1921. 54 Naklice
  20. 10. 1952.

  2008.

  Kate

  Marija

  Antičević

  Mandić

  Ud. Frane

  Ud. Roka

  20.  4.1864.

  16.  1.1921.

  88

  87

  Tugare

  Tugare

  21. 10. 1991.

  2014.

  Milenko

  Božidar Ante

  Novaković

  Petričević

  Sin Ivanov

  Pok. Ćirila

  16.11.1925.

  28.  2.1938.

  66

  76

  Tugare

  Tug. sv.Kate

  22. 10. 1960.

  1991.

  2012.

  Marin

  Milan

  Danica

  Bulić

  Almić

  Glavinović

  Pok. Pavla

  Pok. Filipa

  Ž. Petra

  22.11.1885.

  15.  9.1919.

  24.  2.1931.

  75

  72

  81

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  23. 10. 1983.

  2015.

  Ivka

  Davor Stipe

  Grgatović

  Pivčević

  Ud. Frane

  Pok. Ante

  2.10.1908.

  1.  8.1931.

  75

  84

  Tugare

  Naklice

  24. 10. 1982.

  2002.

  2014.

  Nikola

  Milka

  Marija

  Novaković

  Bulić

  Čavčić

  Pok. Jure

  Ud. Petra

  Ud. Martina

  7.12.1897.

  28.  2.1928.

  21.  9.1926.

  85

  74

  88

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  25. 10. 1951.

  1963.

  1983.

  2006.

  Ljubica

  Dragomir

  Marija

  Veselka

  Bulić

  Jurišić

  Novaković

  Tokić

  Ž. Jakova

  Pok. Marka

  Pok. Jakova

  Ž. Stipina

  7.  4.1897.

  29.11.1881.

  17.  9.1901.

  10.10.1958.

  54

  82

  82

  48

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  26. 10. 1959.

  1965.

  1977.

  Jakov

  Darinka

  Vjeko

  Petričević

  Novaković

  Velić

  Pok. Ivana

  Pok. Jerka

  Pok. Duje

  3.  8.1876.

  16.  9.1893.

  13.  5.1920.

  83

  72

  57

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  27. 10.              
  28. 10.              
  29. 10. 1975. Mate Novaković Pok. Tome ?  ?.1916. 59 Naklice
  30. 10.              
  31. 10. 1986. Fila Radilović Ž. Mirkina 9. 9.1910. 76 Tug. sv.Kate
 • Datum

  STUDENI

  Godina

  smrti

  I   M   E PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 11. 1973.

  1975.

  2014.

  Marin

  Agneza

  Nediljko

  Bulić

  Pivčević

  Barić

  Pok. Ante

  Ud. Filipa (Velić)

  Pok. Nikole

  5.  7.1890.

  18.  3.1896.

  17.12.1933.

  83

  79

  81

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  2. 11. 1963. Jakov Antičević Pok. Ivana 16.  1.1896. 67 Tugare
  3. 11. 1957.

  2013.

  2014.

  Luca

  Willi Josef

  Marin

  Petričević

  Seifried

  Markičević

  Ud. Marka

  Pok. Josefa

  Pok. Frane

  10.12.1870.

  27.10.1933.

  22.  7.1924.

  87

  80

  90

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  4. 11. 1983.

  2012.

  Ante

  Mirjana

  Duraković

  Radilović

  Sin Ivanov

  Ud. Ante

  22.12.1941.

  26.  4.1946.

  42

  66

  Tugare

  Tugare

  5. 11. 1949. Mande Radilović Pok. Ivana 25.10.1875. 74 Tugare
  6. 11.              
  7. 11. 1982. Nives Ban Ž. Ivanova 9.  3.1930. 52 Tugare
  8. 11 1986.

  2009.

  Marija

  Blaženka

  Bulić

  Petričević

  Pok. Petra

  Ud. Marina

  23.  9.1942.

  13.  3.1919.

  44

  90

  Tugare

  Tugare

  9. 11. 1983.

  2009.

  2013.

  Kata

  Nevenka

  Boženka – Lovrinka

  Bulić

  Bašić

  Pavlić

  Žena Frane

  Ud. Ante

  Žena Josipa

  26.11.1902.

  20.  1.1933.

  22.12.1930.

  81

  76

  83

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  10. 11. 1998. Ante Pavešković Pok. Ivana ??   ? 1935. 63 Naklice
  11. 11. 1990. Ivka Ban Ud. Mije 24.  5.1909. 81 Tugare
  12. 11. 1987. Špiro Novaković Pok. Petra 11.12.1910. 77 Tugare
  13. 11. 1969.

  1986.

  1997.

  Mate

  Vinko

  Ljubica

  Mekinić

  Bulić

  Duraković

  Pok. Mate

  Pok. Ivana

  Pok. Frane

  9.  3.1898.

  23.  1.1905.

  15.  8.1918.

  71

  81

  79

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  14. 11. 1970.

  2005.

  2010.

  Mate

  Marija

  Marija

  Sorić

  Mekinić

  Sorić

  Pok. Ante

  Ud.Petra

  Ud. Mate

  9.  2.1898.

  15.10.1945.

  1.12.1923.

  72

  60

  87

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  15. 11. 1996. Antun Skelac Pok. Nikole 27.  5.1947. 49 Tugare
  16. 11.              
  17. 11. 1952.

  1989.

  1996.

  2003.

  Branko

  mrtvorođen

  Petar

  Ruža

  Čavčić

  Kujundžić

  Novaković

  Velić

  Sin Martinov

  Sin Ivanov

  Pok. Petra

  Ud. Filipa

  25.10.1952.

  17.11.1989.

  13.  2.1935.

  4.10.1913.

  0

  0

  61

  90

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  18. 11. 1989.

  2014.

  Manda

  Nedjeljko

  Bulić

  Pavešković

  Ud. Drage

  Pok. Ivana

  11.  4.1909.

  3.  5.1921.

  80

  93

  Tugare

  Naklice

  19. 11.              
  20. 11. 1960.

  1970.

  1970.

  Mara

  Slavko

  Filip

  Duraković

  Novaković

  Velić

  Ud. Ante

  Pok. Jure

  Pok. Jure

  1.  9.1881.

  3.  6.1903. 26.10.1887.

  79

  67

  83

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  21. 11.              
  22. 11. 1974.

  2000.

  Milka

  Petar

  Kolimbatović

  Velić

  Ud. Jure

  Pok. Stipe

  4.  3.1904.

  28.  6.1935.

  70

  65

  Tug. sv.Kate

  Tugare

  23. 11. 1950. Jerko Bulić Pok. Luke 26.  9.1893.  57 Tugare
  24. 11. 1953. Mate Bulić Pok. Stipana 18.  2.1886. 67 Tugare
  25. 11. 1966.

  2007.

  Ivka

  Paulina

  Jakaša

  Mekinić

  Ud. Nikole

  Ud. Mate

  6.  1.1896.

  21.12.1930.

  70

  77

  Tugare

  Tugare

  26..11.              
  27. 11. 1976. Kate Mekinić Ud. Petra 24.  1.1885. 81 Tug. sv.Kate
  28. 11. 1963.

  1988.

  2006.

  Marija

  Marija

  Milka

  Novaković

  Antičević

  Bulić

  Ud. Metoda

  Ud. Mate

  Ud. Mate

  26.10.1886.

  3.10.1920.

  1.10.1919.

  77

  68

  87

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  29. 11. 1961.

  1987.

  Ivka

  Ljubica

  Tijardović

  Novaković

  Ud. Stipe

  Pok. Joze

  29.  9.1889.

  12.  2.1904.

  72

  83

  Tugare

  Naklice

  30. 11. 1956.

  1958.

  Ante

  Ante

  Mandić

  Antičević

  Sin Špirin

  Pok. Ivana

  26.  9.1956.

  10.  5.1892.

  0

  66

  Tugare

  Tugare

 • Datum

  PROSINAC

  Godina

  smrti

  I  M   E   PREZIME Srodstvo Datum

  rođenja

  godine Mjesto

  pokopa

  1. 12. 1982.

  2004.

  Ivan

  Nediljka

  Bulić

  Bulić

  Sin Vladin

  Pok. Joze

  12.  9.1951.

  15.12.1926.

  31

  78

  Tug.sv.Kate

  Tugare

  2. 12. 1981.

  1992.

  Nediljka

  Mate-Vladimir

  Bašić

  Bulić

  Žena Jozina

  Pok. Josipa

  10.10.1921.

  23.  9.1921.

  60

  71

  Tug.sv.Kate

  Tugare

  3. 12. 1982.

  2011.

  Matija

  Božidar

  Ban

  Bišćan

  Ud. Ante

  Pok. Josipa

  2.  2.1894.

  3.12.1939.

  88

  72

  Tugare

  Split

  4. 12. 1962.

  1966.

  Mate

  Luca

  Novaković

  Mrčela

  Pok. Marka

  Ud. Ante

  29.10.1887.

  10.10.1893.

  75

  73

  Tugare

  Tugare

  5. 12. 1960.

  1984.

  1990.

  Ante

  Marija

  Antonjeta

  Novaković

  Duraković

  Jurišić

  Pok. Stipe

  Žena Ivanova

  Žena Joze

  6.10.1875.

  4.11.1914.

  7.12.1928.

  85

  70

  62

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  6. 12. 1968. Luka Mandić Pok. Ante 23.11.1882. 86 Tugare
  7. 12. 1955.

  1962.

  1995.

  2007.

  Ivanica

  Marin

  Pere

  Miljenko

  Petričević

  Bulić

  Bulić

  Jurišić

  Ud. Ante

  Pok. Ivana

  Pok. Ivana

  Pok. Stanka

  27.  3.1880.

   23.  1.1905.

  18.  1.1926.

  13.12.1921.

  75

  57

  69

  86

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  8. 12. 1964.

  1992.

  Ivka

  Marija

  Barić

  Markovina

  Ud. Ljubomira

  Žena Slavka

  8.10.1890.

  10.  5.1908.

  74

  84

  Tugare

  Tugare

  9. 12. 1976. Milica Bašić Ud. Ante 18.  4.1891. 85 Tug.sv.Kate
  10. 12. 1970.

  1976.

  2009.

  Marija

  Antica-Tone

  Marin

  Mandić

  Marendić

  Markovina

  Ud. Stipe

  Ud. Jakova

  Pok. Slavka

  1.  2.1900.

  14.  5.1889.

  1.  4.1933.

  70

  87

  76

  Tugare

  Muć

  Tugare

  11. 12.              
  12. 12. 1981. Ivan Novaković Pok. Bože 16.  5.1897. 84 Tugare
  13. 12. 1964.

  1967.

  1974.

  1981.

  2002.

  Andro

  Petar

  Ivka

  Stana

  Mate

  Šarić

  Bulić

  Duraković

  Pivčević

  Novaković

  Sin Ante

  Pok. Ivana

  Pok. Ante

  Ud. Dušana

  Pok. Ivana

  19.  9.1964.

  23.10.1909.

  14.  4.1906.

  9.  4.1892.

  20.  9.1929.

  0

  58

  68

  89

  73

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  14. 12. 1955.

  1970.

  Ivan

  Ivan

  Petričević

  Kolimbatović

  Pok. Ivana

  Pok. Mate

  7.  5.1868.

   22.  9.1881.

  87

  89

  Tugare

  Tugare

  15. 12. 1988.

  1993.

  1999.

  Marija

  Marija

  Špiro

  Bulić

  Baričić

  Mandić

  Ud. Petra

  Ud. Ante

  Pok. Ante

  8.  9.1912.

  4.  2.1922.

  15.  2.1920.

  76

  71

  79

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  16. 12. 1970. Ljubica Markičević Ud. Petra 8.  5.1892. 78 Tugare
  17. 12. 1950.

  1957.

  1966.

  Špiro

  Marija

  Zorka

  Antičević

  Velić

  Bulić

  Pok. Ante

  Ud. Marka

  Žena Filipova

  17.11.1883.

  18.10.1882.

  2.  1.1909.

  67

  75

  57

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  18. 12. 1960.

  1970.

  2003.

  2010.

  Jela

  Zorka

  Ljubica

  Franka

  Mandić

  Tijardović

  Bulić

  Bulić

  Ud. Ante

  Žena Špirova

  Ud. Jerka

  Ud. Špira

  19.  8.1880.

  13.  1.1905.

  10.11.1921.

  28.  1.1927.

  80

  65

  82

  83

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  19. 12. 1980.

  2011.

  Marija

  Radojka

  Barić

  Jakovčić

  Ud. Mirka

  Ž. Marina

  5.  1.1902.

  25.  5.1934.

  78

  77

  Tugare

  Naklice

  20. 12. 1950.

  1963.

  1994.

  1996.

  Ivan

  Dušan

  Andrija (Nikola)

  Ljubica

  Bulić

  Kolimbatović

  Novaković

  Pavešković

  Sin Jozin

  Pok. Ante

  Pok. Petra

  Ud. Joze

     4.  2.1920.

  9.10.1894.

  27.11.1912.

  26.  2.1924.

  30

  69

  82

  72

  Tug.sv.Kate

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  21. 12. 1997.

  2002.

  Ante

  Zorka

  Tolić

  Tijardović

  Pok. Ilije

  Pok. Marka

  26.  5.1936.

  8.  3.1929.

  61

  73

  Lovrinac

  Naklice

  22. 12. 1999.

  2010.

  2012.

  2014.

  Ante

  Jakov

  Marija

  Nediljko

  Pirić

  Velić

  Jakovčić

  Pavešković

  Sin Damira

  Pok. Filipa

  Ud. Jure

  Pok. Andrije

  6.12.1999.

  22.  7.1929.

  14.10.1936.

  24.  2.1951.

  0

  81

  76

  63

  Naklice

  Naklice

  Naklice

  Naklice

  23. 12. 1972. Zorka Anica Sorić Pok. Petra 2.  9.1893. 79 Tugare
  24. 12. 1957.

  1969.

  Ante

  Marko

  Bulić

  Velić

  Pok. Stipana

  Sin Ante

  9.  7.1865.

  15.  9.1938.

  92

  31

  Tugare

  Tugare

  25. 12. 1962.

  1974.

  2014.

  Mara

  Stipe

  Nediljko

  Petričević

  Jurišić

  Čurić

  Ud. Ivana

  Pok. Ante

  Pok. Stipe

  25.  3.1876.

  1.  4.1893.

  4.  9.1955.

  86

  81

  59

  Tugare

  Naklice

  Naklice

  26. 12. 1976.

  1982.

  Manda

  Frane

  Duraković

  Novaković

  Ud. Frane

  Pok. Marka

  17.  1.1886.

  6.10.1902.

  90

  80

  Tugare

  Tugare

  27. 12.              
  28. 12. 1952.

  1970.

  1972.

  Pavica

  Jure

  Miroslav

  Mandić

  Mandić

  Mandić

  Pok. Mate

  Pok. Stipe

  Pok. Stipe

   26.  6.1881.

  14.10.1934.

  24.  1.1927.

  71

  36

  45

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  29. 12. 1957.

  1988.

  2001.

  2012.

  Ante

  Toma

  Milica

  Petar

  Pivčević

  Bulić

  Velić
  Glavinović

  Pok. Ivana

  Pok. Ante

  Ž. Zvonimira

  Pok. Ivana

  15.  1.1893.

  19.12.1903.

  12.  5.1947.

  18.  5.1932.

  64

  85

  54

  80

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  Tugare

  30. 12. 1986.

  1988.

  1993.

  2010.

  Petar

  Marija

  Branko

  Marija

  Pavlić

  Apić

  Jurišić

  Novaković

  Pok. Jure

  Ud. Jure

  Pok. Dragomira

  Ud. Špira

  29.  6.1900.

  6.  7.1906.

  26.  1.1925.

  20.  9.1925.

  86

  82

  68

  85

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  Tugare

  31. 12.

   

  1963.

  1979.

  1979.

  1990.

  1993.

  1998.

  Filipa

  Ivan

  Ruža

  Frane

  Fila

  Slavko

  Petričević

  Čorić

  Antičević

  Mandić

  Antičević

  Delić

  Ud. Jerka

  Pok. Luke

  Ud. Nikole

  Pok. Mate

  Ud. Mije

  Pok. Josipa

  28.  4.1886.

  13.10.1902.

  28.10.1906.

  11.  8.1926.

  4.  2.1913.

  17.  2.1931.

  77

  77

  73

  64

  80

  67

  Tugare

  Tugare

  Naklice

  Tugare

  Naklice

  Tugare

 

Scroll Up